Nedläggningen av Startup Sweden

Inga raka svar om hur Tillväxtverkets startup-satsning kunde läggas ner oavsiktligt

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Foto: Fredrik Sandberg/TT

Tillväxtverket la ner sitt prestigeprojekt Startup Sweden efter direktiv från regeringen. Men enligt Tillväxtverkets representant var det inte avsiktligt. När nu Impact Loop försöker få svar från regeringen på hur det kunde gå till möts vi av luddiga svar.

Reporter

Häromveckan kunde Impact Loop rapportera att projektet Startup Sweden, som var ett initiativ från Tillväxtverket för att stötta nya bolag, lagts ner i det tysta. Anledningen var nya direktiv från regeringen, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, som tillträdde i fjol.

Regeringen hade i sitt första regleringsbrev till Tillväxtverket, där det beslutas hur mycket pengar myndigheten skulle få för 2023 och vad pengarna skulle användas till, med skrivelser som innebar att man inte kunde fortsätta bedriva interna projekt som Startup Sweden.

“Regeringen förstod nog inte konsekvenserna just av hur deras ändringar träffade mot Startup Sweden. Så det ska inte framställas som att de gjorde det avsiktligt på något sätt. Men det var en konsekvens av ändringar de gjorde som begränsade möjligheterna att använda vissa anslag”, uppgav Tim Brooks, chef för företagsavdelningen på Tillväxtverket, för Impact Loop och la till:

“Regleringsbrevet träffade myndigheten på olika sätt och ett av sätten var hur vi finansierar Startup Sweden. Vanligtvis bedriver externa aktörer liknande projekt åt oss genom projektfinansiering. Men Startup Sweden hade vi internt och vår möjlighet att ha sådana projekt internt begränsades.”

När Impact Loop kontaktar näringsdepartementet på regeringskansliet och ställer en rak fråga om varför man ville begränsa interna projekt på Tillväxtverket uppger man att det finns ett visst utrymme kvar för den typen av projekt. Man svarar via mail såhär:

“Den långsiktiga styrningen av myndigheterna ges i respektive myndighets förordning med instruktion. Myndigheterna kan i mån av utrymme genomföra egeninitierade projekt”, skriver pressavdelningen på näringsdepartementet i ett svar.

Ingen konsekvensanalys

Näringsdepartementet svarar inte på huruvida man analyserat vad ändringarna i direktiven skulle få för följder eller man kommer att ändra om i regleringsbrevet för nästa år.

Vad hade man gjort för konsekvensanalys inför ändringen av villkoren i regleringsbrevet?
“I regleringsbrevet preciserar regeringen sin årliga styrning av den statliga verksamheten och anger för myndigheterna de finansiella villkor som ska gälla under budgetåret. Myndigheten planerar därefter sina insatser utifrån de årliga ramarna från regeringen. Regeringen har förtroende för att Tillväxtverket prioriterar sin verksamhet på ett adekvat sätt.”

Kommer det bli några ändringar i regleringsbrevet för nästa år?
“Myndigheternas regleringsbrev för 2024 bereds just nu inom Regeringskansliet.”

Startup Sweden drog igång 2016 och anordnade bland annat utbildningar för att främja nätverkande och öka kunskap om affärsutveckling. Man hjälpte också svenska startups att komma i kontakt med investerare, kunder och olika partners. 

Enligt projektets hemsida, som numera lagts ner, anordnade man bland annat över 1 000 privata möten mellan entreprenörer och investerare bara under 2020. Samma år anordnade man även över 1 000 möten mellan entreprenörer och potentiella kunder och partners. Hela 729 svenska startups ska ha fått direkt hjälp av programmet under 2020.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.