Impact Loops databas med stöd att söka

Här samlar vi samtliga bidrag och stöd som du kan söka till ditt impact-bolag. Varje månad skickar vi ut kurerade stöd att söka som passar ditt bolag. Ingår för Builders och Investors.
  I samarbete med:
  Thank you! Your submission has been received!
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse
  Öppningsdatum
  2024-12-04
  Slutdatum
  2025-02-18
  Läs mer
  Rethinking urban spaces towards climate neutrality
  Öppningsdatum
  2024-09-17
  Slutdatum
  2025-01-16
  Läs mer
  Zero-pollution cities
  Öppningsdatum
  2024-09-17
  Slutdatum
  2025-01-16
  Läs mer
  Mobility Management Plans and Behavioural Change
  Öppningsdatum
  2024-09-17
  Slutdatum
  2025-01-16
  Läs mer
  Third Open Call
  Öppningsdatum
  2024-09-10
  Slutdatum
  2024-10-31
  Läs mer
  Biodiversa plus: Transformative Change and Biodiversity
  Öppningsdatum
  2024-09-10
  Slutdatum
  2024-11-01
  Läs mer
  Bidrag till forskningsmiljö för registerbaserad forskning
  Öppningsdatum
  2024-08-21
  Slutdatum
  2024-09-17
  Läs mer
  Trafiksäker automatisering - FFI - hösten 2024
  Öppningsdatum
  2024-08-01
  Slutdatum
  2024-10-08
  Läs mer
  Transport- och mobilitetstjänster - FFI - hösten 2024
  Öppningsdatum
  2024-08-01
  Slutdatum
  2024-10-08
  Läs mer
  Cirkularitet - FFI - hösten 2024
  Öppningsdatum
  2024-08-01
  Slutdatum
  2024-10-08
  Läs mer
  The Galileo PRS service for governmental authorised use cases
  Öppningsdatum
  2024-07-09
  Slutdatum
  2024-09-05
  Läs mer
  Towards networked Local Digital Twins in the EU
  Öppningsdatum
  2024-07-04
  Slutdatum
  2024-11-21
  Läs mer
  Development and Deployment of Advanced Key Technologies
  Öppningsdatum
  2024-07-04
  Slutdatum
  2025-01-21
  Läs mer
  Strengthening the SOC Ecosystem
  Öppningsdatum
  2024-07-04
  Slutdatum
  2025-01-21
  Läs mer
  Enlarging existing or Launching New Cross-Border SOC Platforms
  Öppningsdatum
  2024-07-04
  Slutdatum
  2025-01-21
  Läs mer
  Support to the implementation of Multi-Country Projects (MCPs)
  Öppningsdatum
  2024-07-04
  Slutdatum
  2024-11-21
  Läs mer
  Specialised Education Programmes in Key Capacity Areas
  Öppningsdatum
  2024-07-04
  Slutdatum
  2024-11-21
  Läs mer
  National SOCs
  Öppningsdatum
  2024-07-04
  Slutdatum
  2025-01-21
  Läs mer
  European Digital Media Observatory
  Öppningsdatum
  2024-07-04
  Slutdatum
  2024-11-21
  Läs mer
  EIT Food Impact Funding Framework
  Öppningsdatum
  2024-06-21
  Slutdatum
  2025-11-13
  Läs mer
  Non-thematic development actions by SMEs
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Simulation and training for medical emergencies
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Secure waveform for satellite communications
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Quantum technologies
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Electronic components
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Countering hypersonic glide vehicles
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Concept study on advanced air-to-air missiles
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Automated structural modelling for effect prediction
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Advanced radar technologies
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Autonomous heavy minesweeping system
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Intelligent weaponry and ammunition systems
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Future mid-size tactical cargo aircraft
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Next generation rotorcraft
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Unmanned collaborative combat aircraft (U-CCA) systems
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  AI-based multifunctional aperture and transceiver
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Defence multi-dimensional communication standard
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Secured and adaptive underwater communications for UUSs
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Methods for bridging reality gaps
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Next-Generation Cooperative Cyber Range
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Multipurpose unmanned ground systems
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Small enhanced European UAS
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  Next generation armoured infantry fighting vehicle
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-11-05
  Läs mer
  XR2Industry 1st Open Call for Hardware enablers
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-09-17
  Läs mer
  Nanoelectronics for energy-efficient smart edge devices
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-10-16
  Läs mer
  Towards cement and concrete as a carbon sink
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-10-16
  Läs mer
  METASTARS - Open Call for Prizes
  Öppningsdatum
  2024-06-20
  Slutdatum
  2024-08-23
  Läs mer
  Konferensbidrag II 2024
  Öppningsdatum
  2024-06-19
  Slutdatum
  2024-09-10
  Läs mer
  DeremCo - First Open Call
  Öppningsdatum
  2024-06-19
  Slutdatum
  2024-09-04
  Läs mer
  Innovationskluster för ett hållbart och robust energisystem
  Öppningsdatum
  2024-06-19
  Slutdatum
  2024-11-13
  Läs mer
  RFCS-2024 Coal Pilot and Demonstration Projects
  Öppningsdatum
  2024-06-18
  Slutdatum
  2024-09-24
  Läs mer
  RFCS-2024 Coal Accompanying Measures
  Öppningsdatum
  2024-06-18
  Slutdatum
  2024-09-24
  Läs mer
  RFCS-2024 Coal Research Projects
  Öppningsdatum
  2024-06-18
  Slutdatum
  2024-09-24
  Läs mer
  RFCS-2024 Steel Research Projects
  Öppningsdatum
  2024-06-18
  Slutdatum
  2024-09-24
  Läs mer
  RFCS-2024 Steel Accompanying Measures
  Öppningsdatum
  2024-06-18
  Slutdatum
  2024-09-24
  Läs mer
  RFCS-2024 Steel Pilot and Demonstration Projects
  Öppningsdatum
  2024-06-18
  Slutdatum
  2024-09-24
  Läs mer
  Acceleration av Civil-militära innovationer
  Öppningsdatum
  2024-06-17
  Slutdatum
  2024-09-17
  Läs mer
  Samverkansprojekt för civil-militära synergier
  Öppningsdatum
  2024-06-17
  Slutdatum
  2024-09-17
  Läs mer
  INSPIRE Financial Support to Third Parties (FSTP) Call
  Öppningsdatum
  2024-06-17
  Slutdatum
  2024-11-29
  Läs mer
  Connect & Experience UK
  Öppningsdatum
  2024-06-14
  Slutdatum
  2024-08-13
  Läs mer

  Få bidrag att söka varje vecka

  Du som valt Builder-paketet (där utöver nyhetsbrevet även månatliga impact-meetups ingår) får varje vecka bidrag att söka skickade till din mail, så att du slipper hålla koll här. Kom in i loopen!

  Thank you! Your submission has been received!
  Oops! Something went wrong while submitting the form.
  I samarbete med: