Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
COP28

Svenska bolagen som drar till klimat-toppmötet – och ödesfrågorna som ska avgöras

Sultan Al Jaber, Rupali Mehra (Spowdi) och Maggie Buggie (Normative). Foto: Press

När FN:s klimattoppmöte COP28 inleds i Dubai på torsdagen åker en rad svenska impact-entreprenörer dit. <br><br>Syftet är att knyta kontakt med aktörerna som ska vara på plats – medan målet med själva klimattoppmötet är att komma överens om hur man ska dela på klimatnotan.

Reporter

Förutom deltagande från flera svenska politiker, offentliga aktörer och icke vinstdrivande organisationer kommer även en stor näringslivsdelegation att åka till FN:s klimattoppmöte COP28 som inleds på torsdagen i Dubai.

I delegationen, som koordinerats av Business Sweden, ingår bland annat flera impactbolag som miljöteknikbolaget Spowdi, mobilitetsbolaget Einride och Climateview, som har en plattform för att hjälpa städer att reducera utsläpp.

"Vi hoppas på att mötet ska resultera i det som vi har behövt en längre tid – att istället för att subventionera fossila lösningar, investera i gröna tekniker", säger Karolina Eklöw, kommunikationsansvarig på Climateview.

Hon säger att det inte handlar om att få ut något av mötet utan vad företaget bidrar med.

"Det i sin tur handlar om att visa på exemplen vi ser bland de över åttio städer vi jobbar nära, som satsar helhjärtat på systemiska angreppssätt på vägen mot nettonoll."

Dubai laddar för klimattoppmötet. Foto: AP Photo/Peter Dejong

Stötta regeringens klimatmål

På plats i Dubai kommer Business Sweden och delegationen att sätta upp en svensk paviljong som på vilken konferens som helst. Där kommer man kunna hålla diskussioner, gemensamma aktiviteter samt marknadsföra Sverige och bolagens lösningar.

"Delar av Normatives ledning deltar på COP28 som kunskaps- och vetenskapspartner till beslutsfattare och ledare inom hållbarhet. Vi är där som en del av den officiella svenska näringslivsdelegationen, och vår roll är att visa hur vi kan stödja den svenska regeringens klimatmål, men även målen i andra länder världen över, genom att tillhandahålla utsläppsdata som företagen kan agera på”, säger Maggie Buggie, operativ chef på Normative som erbjuder en plattform för utsläppsmätning.

Vad vill ni få ut av att närvara?
"Vi behöver ett erkännande från företag och världsledare om att samarbete – att dela data, insikter och lärdomar – är den bästa vägen till minskade koldioxidutsläpp. Inget företag kan ta sig an denna utmaning ensam. Det är därför vi har lanserat Carbon Network, ett nätverk som bidrar till att synliggöra koldioxidutsläpp för alla, genom att göra det möjligt för företag att utbyta primärdata från leverantörer i värdekedjan. Under COP vill vi kickstarta den förändringen", säger Maggie Buggie.

Även Spowdi, som har en soldriven bevattningslösning för småjordbrukare, är ute efter att etablera nya globala samarbeten.

"Vår agenda på COP är att locka intressenterna att våga satsa på att framtidssäkra livsmedelsproduktionen i världen. År 2050 kommer planetens befolkning att passera 9 miljarder människor, vilket kommer att lägga en extra press på livsmedelsproduktion, mark och vatten", säger Spowdis marknadsföringschef Rupali Mehra.

Hårda diskussioner att vänta

COP28 har bland annat uppmärksammats för att det äger rum i Förenade arabemiraten, som är ett land med omfattande oljeverksamhet. Därutöver kommer Sultan Al Jaber, vd för det statligt ägda oljebolaget Adnoc, att vara den som leder de internationella förhandlingarna på klimattoppmötet. 

Som vanligt ska det diskuteras hur långt FN:s medlemsländer kommit med sina åtaganden och hur man ska säkerställa att alla ska uppfylla dem. FN har inför mötet släppt rapporter som bland annat visat att ländernas insatser inte räcker till för att nå 1,5-gradersmålet som sattes i Paris 2015. 

Dessutom innehåller agendan fler återkommande ämnen som hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan olika intressenter och vad mer som behöver göras för att kunna uppnå 1,5-gradersmålet.

Sultan Al Jaber, vd för det statligt ägda oljebolaget Adnoc, kommer att leda de internationella förhandlingarna på klimattoppmötet, vilket orsakat skarp kritik. Foto: AP Photo/Kamran Jebreili.

Speciellt kring energiomställningen väntas det bli hårda diskussioner. EU har bland annat efterfrågat en ökad takt på utfasning av fossila bränslen samt snabbare utbyggnad av fossilfria energikällor och ökade energieffektiviseringsåtgärder. 

En knäckfråga på mötet kommer också vara att bena ut detaljerna kring finansieringen av klimatåtgärder och skador samt stötta utvecklingsländernas insatser på området. 

En knäckfråga på mötet kommer också vara att bena ut detaljerna kring finansieringen av klimatåtgärder

Bland annat vill Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) se att länder som Kina och Saudiarabien bidrar mer till den klimatfond som sattes upp på fjolårets möte för att åtgärda skador och förluster. Många västländer har också liknande syn på frågan medan flera växande ekonomier har ingången att de länder som historiskt orsakat mest negativ klimatpåverkan ska ta på sig ett större ansvar.

70 000 människor väntas delta på klimatkonferensen i Dubai. Nedan ser ni listan på de svenska företagen som är med i Business Swedens delegation som ska åka ner.

1. Astra Zeneca
2. Alfa Laval
3. Afry
4. BCC
5. ClimateView
6. Doconomy
7. Einride
8. Hitachi Energy
9. IKEA
10. iBinder
11. Minesto
12. Nasdaq
13. Normative
14. Northvolt
15. Polestar
16. Ragn-Sells
17. Scania
18. Stockholm Exergi
19. Skanska
20. SSAB
21. Spowdi
22. Tetra Pak
23. Volvo Cars

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.