Foodtech

Stockeld-grundarens mastodontvision: ”Vi vill bygga 50 bolag på tio år”

Anja Leissner och Laura Jenkins. Foto: Pressbilder

Den växtbaserade ostproducenten Stockeld Dreamery var ett av Sveriges hetaste foodtech-bolag för ett par år sedan. Under de senaste åren har medgrundaren Anja Leissner hittat en helt ny entreprenörsresa − för att förändra det globala matsystemet till det bättre. För Impact Loop berättar hon om hur hon ska skapa 50 nya bolag – inspirerad av Kalifornien.

Reporter

Anja Leissner kommer från labbsidan av livsmedelsinnovation, med en utbildning i bioteknologi och innovationserfarenhet bland annat från Skånemejerier och AAK. 2019 drog hon igång Stockeld Dreamery (då Noquo Foods) tillsammans med techentreprenören Sorosh Tavakoli.

Efter tre år skiljdes deras vägar åt. Sorosh Tavakoli flyttade bolaget till New York medan Anja Leissner tog sig an en mer konsultativ roll inom det internationella mat-, tech- och investeringssystemet.

”Stockeld Dreamery var en fantastiskt rolig resa som jag lärde mig jättemycket av. Men en sak jag insett är att den sortens impact som jag skulle vilja lämna efter mig – och som jag tror är nödvändig för planeten – innebär att man behöver tänka i ett lite större perspektiv,” säger Anja Leissner när Impact Loop träffar henne efter sitt scenframträdande på foodtech-konferensen Big Meet i Stockholm.

Jakten på något större

Nästa steg blev att Anja Leissner började intressera sig för konceptet kring regenerativ ekonomi och regenerativa bolag i samband med att hon träffade sin medgrundare Laura Jenkins i San Francisco för drygt ett år sedan. Det var Oatlys medgrundare Björn Öste som introducerade dem för varandra.

”Han insåg att vi delade visionen kring hur det trasiga matsystemet har potentialen att regenerera människans och planets hälsa. Och han hade helt rätt i sin magkänsla,” säger Anja Leissner.  

Nu ska hon tillsammans med Laura Jenkins bygga upp ett globalt koncept som i dagsläget går under namnet Spring Food System. Det regenerativa tänket är kärnan bakom visionen.

”Hållbarhet är ett lite mekaniskt tankesätt med många boxar som du ska ticka av. Men ett regenerativt tänkande är mycket större än så, eftersom man tittar på den sammantagna impacten i ett bolag − inte bara på miljön, men även på samhället och ekonomin. Då kan du inte jobba som en isolerad liten cell, utan du behöver samverkan för att verkligen kunna skapa värde för våra samhällen och natursystem.”

Ur ett matsystemperspektiv har begreppet regenerativt jordbruk blivit allt mer vedertaget under de senaste åren. I grunden handlar det om att jobba med naturen istället för mot den.

Men Anja Leissner har alltså börjat sätta sig in i de större idéerna kring regenerativa bolag.

”Det handlar om att åstadkomma systemförändringar som kommer att gynna alla olika stakeholders. Det är att skapa ett nytt paradigm och perspektiv för dig själv och bolaget, hur du bygger samarbeten, och hur du strävar efter att utvecklas och växa. Inte med traditionella KPI:er eller säljmål som ska bockas av. Utan med ett slags ”living systems thinking”.

Hur ska det gå till rent konkret?

”Det är ett arbete som pågår just nu. Vi har byggt väldigt bra strategiska partnerskap, som University of California Agriculture and Natural Resources (UC ANR), Innovation Insitute for Food and Health (IIFH), California Institute for Stress and Resilience (CISR), the Vine och Stockholm Resilience Centre (SRC), med flera. Sen kommer vi bygga upp en venture studio där vi identifierar relevant teknik och samlar fantastiska människor som delar vår vision och kan bygga och bolagisera relevanta idéer. Planen är bygga 50 bolag under de kommande tio åren.”

Inspiration från Kalifornien

Anja Leissners mastodontbygge befinner sig i ett mycket tidigt skede, men det råder ingen brist på visioner. Hon har spenderat mycket tid i USA under de senaste åren, och att en stor del av inspirationen kommer från Kalifornien är ingen hemlighet.

”Det kommer definitivt att finnas en närvaro i Kalifornien, liksom i Sverige, och konceptet kommer spridas internationellt i samband med att Spring växer. I det regenerativa affärstänket ingår att man identifierar vilka noder − eller knutpunkter − som har störst utväxling när de aktiveras. Vi jobbar ständigt med kartläggningen av dessa.”

Vilka typer av internationella samarbetspartners letar ni efter?

”Vi kommer jobba med allt från kockar och bönder till livsmedelsindustri och universitet, med inspiration från naturen, forskare och kreatörer. Vi kommer fokusera på regenerativa bolag som vi definierar som ”life centered” – alltså som jobbar med hur livsmedelssystemen positivt kan påverka den mänskliga hälsan och naturens hälsa på samma gång.”

Du var djupt inne i den växtbaserade vågen. Tappade man lite hälsotänket?

”Jag tror det. Det är fantastiskt att det kommer många nya gröna livsmedel, men vi måste gå vidare med hälsosamma livsmedel och aldrig glömma att det måste smaka gott och vara tillgängligt. Vi kommer enbart fokusera på bolag som har en hälsofrämjande effekt utöver miljön. Konceptet som Spring jobbar utefter är bortom mekaniska och strukturella utmaningar och fokuserar på konsumenternas totala behov.”

Kommer det även kräva nya slags bolagsformer?

”Verkligen. Den här bilden av en ensam Silicon Valley-entreprenör i sin svarta Patagonia-väst är väldigt utdaterad. Det är uppenbart att de inte klarar av att leverera det som konsumenterna efterfrågar, eller det som planeten behöver. Med de miljö- och klimatkatastrofer vi sett de senaste åren är det slut med att sitta tillbakalutad och låtsas som att ”det inte är mitt problem”. Men man måste också göra det enkelt för människor att göra bättre val. Om det till exempel inte smakar gott kommer det inte fungera. Vi ska satsa mycket på kock-ledd innovation och kommer bygga ett kulinariskt center med ett internationellt program för kockar från hela världen.”

Det låter väldigt ambitiöst allting?

”Ja, det är många bitar som måste falla på plats – det är ett väldigt komplext ämne och jag är tacksam att jag inte är ensam i det här. Samtidigt sitter min medgrundare på Hawaii med 12 timmars tidsskillnad, så det blir många sena nätter. Men vi har fantastiska partnerskap på plats. Jag är väldigt stolt över allt vi lyckats åstadkomma under det här året tillsammans.”

Var ska kapitalet komma från?

”Allting är självfinansierat än så länge, och den delen som är non-profit är redan klar. Nu fokuserar vi själva bolagsbyggarfunktionen som är hjärtat i projektet. Vi kommer resa kapital till det, men utan att vi ens har börjat eller ens har decket klart har vi flera intressenter som väntar. Så det är väldigt goda signaler. Vi pratar med family offices, privatpersoner och institutioner i första hand. Vi har en lång väg kvar, men det är en väldigt lovande start.”

Ska ni ta ägarskap i bolagen som kommer fram?

”Ja, men vår modell innebär ett betydligt lägre ägarskap än en traditionell venture studio där vi fokuserar på att bygga regenerativt och se till att grundarna har fullt stöd och behåller sitt incitament på lång sikt.”

Kan det vara vilket typ av bolag eller innovation som helst?

”Det ska vara regenerativa, ”life-centred” bolag i skärningspunkten mellan hållbarhet, hälsa och smak. Vi kommer ha mycket egen R&D för att jobba med smak och näringsförhöjning. Det är något vi kommer kunna erbjuda till bolagen.

Då får du användning av ditt tidigare liv?

”Det räknar jag med. Jag har användning av min tekniska bakgrund och min kommersiella erfarenhet. Jag har också varit aktiv som mentor under de senaste sex åren i ett flertal olika inkubatorer och acceleratorer. Jag har gjort mycket due diligence för investerare och jobbat med många grundare och team, gått igenom otaliga pitch decks och satt både finansierings- och go-to-market strategier. Så jag räknar med att kunna ta vara på alla mina lärdomar och föra dem vidare – och att fortsätta lära mig och växa i det här.”

Anja Leissner bubblar av lika delar entusiasm och självklarhet.

”Det här är framtiden. Jag har sett det runt om i världen. Det är en ny typ av bolag som börjar komma, och som måste komma för att ta oss framåt. Den nya vågen, den nya tiden, är här och nu.”

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.