Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Agtech

Nytt myndighetsprojekt ska göra stadsodling mer cirkulär: "Det går att effektivisera"

Michael Martin, projektledare och professor vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto:press

Vi måste bli bättre på att odla i stadsmiljö för att klara klimatförändringarna. Nu inleder IVL Svenska Miljöinstitutet ett stort projekt som ska undersöka hur landets städer kan bli mer självförsörjande.

Reporter

De senaste åren har en rad impact-startups med fokus på att utveckla framtidens livsmedelssystem klivit fram i ljuset. Som impact Loop tidigare har rapporterat kan det handla om att utveckla ett helt nytt vete som kan växa i saltkontaminerad mark som svenska forskarbolaget Olsaro gjort.

Eller att utveckla teknik för att odla ätbar tång som Vinnova backade startupen Koastal.

Det kan också handla om att odla grönsaker i urbana miljöer – ofta på ett sätt där städernas ytor utnyttjas maximalt och odlingarna sker vertikalt.

Att just odlingar i stadsmiljöer är en viktig faktor för att stärka upp framtidens livsmedelssystem är något som svenska forskningsinstitutet IVL nu ska fokusera på. Det som en del i det Europeiska projektet FOCUSE (Food production and provisioning through circular urban systems in European cities).

Synergier med avfall

I projektet, som kan bana väg för impact-bolag som verkar inom innovativ agtech, ska forskarna kartlägga hur städer och odlingar i urbana miljöer kan bli mer effektiva, resurssparande och cirkulära. Detta genom att utnyttja den stora tillgång på restströmmar som finns i svenska städer.

“Det går att effektivisera matproduktionen genom att hitta synergier med andra urbana system och restströmmar, som exempelvis avfall, restmaterial och energi som kan användas för att producera mat i städer”, säger Michael Martin, projektledare och professor i hållbar produktion och konsumtionssystem vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet ska identifiera restflöden och utveckla strategier för att odlingar i städer ska kunna dra nytta av restflöden av material- och energi som idag oftast hämtas utanför städerna. Samtidigt som den cirkulära modellen gör att användningen av det som annars hanteras som avfall och restmaterial kan bidra till att städerna sparar resurser och minskar klimatutsläppen.

“Vi kommer att involvera kommuner, skolor, företag och forskare för att se hur framtidens cirkulära livsmedelsproduktion i städerna kan se ut och testa olika lösningar i utomhusodlingar, växthus, och vertikalodlingar för att se hur restströmmar från staden kan används till livsmedelsproduktion”, säger Michael Martin.

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.