Vindkraft

Rapport: Branschen tror inte på småskalig vindkraft

Många tror på en ökning av havsbaserad vindkraft. Foto: TT.

En ny rapport från konsultföretaget Tyréns lyfter fram Skåne som det mest lämpliga området för utbyggnad av vindkraft i Sverige. Undersökningen, som innefattade svar från 58 företagsledare inom vindkraftsbranschen, visar även att få i branschen tror på en utveckling av småskalig vindkraft.

Redaktör och reporter

Hälften av de tillfrågade vd:arna anser att Skåne bör vara i fokus för vindkraftsutbyggnaden, följt av Stockholm där 36 procent ser potential. Norrbotten rankas tredje med 17 procent av rösterna. Rapporten pekar på att Skånes geografiska läge och vindförhållanden gör regionen idealisk för framtida vindkraftsprojekt.

Teknisk kompetensbrist, omständliga tillståndsprocesser och komplexa regelverk toppar listan över de största utmaningarna inom vindkraftsbranschen. Den geopolitiska situationen bidrar även den till osäkerheten bland branschledare.

"Det är naturligt att Skåne hamnar i topp. Här har elbrist och prisnivåer slagit som hårdast på senare år, och här finns samtidigt bra förutsättningar med goda vindförhållanden och korta avstånd mellan tätorter. Samtidigt skiljer sig resultatet åt från Energimyndighetens strategi för vindkraftsutbyggnad där andra regioner lyfts fram", menar Johan Ståhl som är affärschef och ansvarig för vindkraftsområdet inom Tyréns.

Trots en uppsving i installation av solcellsanläggningar över hela Sverige, ser framtiden för småskalig vindkraft inte lika ljus ut. Endast lite mer än åtta procent av respondenterna tror på en signifikant utveckling av småskalig vindkraft under de kommande tio åren.

"Det här förvånar mig. Att skapa vindkraftsanläggningar i tättbebyggda villaområden kan vara svårt, men för samfälligheter och mer enskilt belägna fastigheter finns det goda möjligheter att bygga en energibas där egenproducerad vindkraft är en komponent", menar Johan Ståhl.

Stor tro på havsbaserat

Undersökningen visar på en stark tro bland företagsledare att havsbaserad vindkraft kommer att öka betydligt. Nästan hälften av de tillfrågade tror att havsvindkraften kommer att utgöra minst 10 procent av Sveriges energimix inom ett decennium, medan en femtedel spår en ökning till över 20 procent.

Endast tre av tio företagsledare tycker att den svenska regeringen ger vindkraften tillräcklig prioritet.

Rapporten "Framtidens vindkraft" genomfördes digitalt i mars 2023 och syftar till att bidra till diskussionen kring framtida energibehov och den nödvändiga omställningen till förnybara källor.

Här bör vindkraft prioriteras enligt branschen

Region, Andel som vill se prioritering (procent)

Skåne 50

Stockholm 36

Norrbotten 17

Halland 16

Västra Götaland 16

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.