DE NYA ENERGIBOLAGEN

Sol, vind, kärnkraft och vatten – 24 bolag som vill lösa framtidens energibehov

Några av entreprenörerna och investerarna i genomgången. Foto: press och grafik av Diana Demin, Impact Loop.

Den gröna omställningen kommer att kräva dubbelt så mycket fossilfri produktion – och en lång rad bolag jobbar nu för att lösa efterfrågan.<br><br> Impact Loop tar därför ett samlat grepp om dessa aktörer, för att hålla investerare, bolagen själva och andra aktörer i loopen kring hur ekosystemet ser ut.<br><br> Hur ser marknaden ut? Vilka farhågor finns enligt experten? Och såklart – en rejäl genomgång av 24 bolag inom sol, vind, kärnkraft och vatten.

Reporter

Transportsektorn elektrifieras kraftigt, och industrin ligger inte långt efter. Det svenska elbehovet är redan stort, men enligt det förslag som regeringen la fram på tisdagen bör Sverige planera för att möta ett elbehov om minst det dubbla, eller 300 TWh år 2045.

"För att vi ska klara våra klimatmål och ställa om hela vägen ner till nettonollutsläpp till år 2045, påbörjar vi nu återskapandet av robusta och effektiva energisystem i Sverige. Det är det absolut viktigaste för att kunna förverkliga den klimatomställning som vi alla har framför oss de kommande 20 åren", sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på en pressträff i samband med att Tidöpartierna presenterade en ny, energipolitisk inriktning.

Så hur ska det hela gå till?

Markus Hökfelt har en bakgrund inom energisektorn och ansvarar i dag för investeringar på SEB Greentech VC. Han poängterar att utmaningen kommer att kräva en myriad av olika lösningar.

"Ren energi är grundbulten i omställningen. Många av innovationerna vi ser kommer också att leda till att vi faktiskt blir mer effektiva och förbrukar mindre energi. Så mycket pekar på att vi går åt rätt håll just nu."

Som exempel nämner han paradoxen att 40 procent av havets transporter sker för att frakta olja och gas. Elektrifieringen av industri och transporter kommer med andra ord att få en rad positiva effekter.

Skiftet sker oavsett vad vi gör här i Sverige

"På global nivå är det ingen tvekan. Kina storsatsar på sol och vind, så skiftet sker oavsett vad vi gör här i Sverige."

Markus Hökfelt, Investment Director på SEB GreenTech VC. Foto: press.

Det har pratats mycket om utmaningarna med lönsamhet för vindbolagen. Hur ser du på det?

"Jag tror att det kanske har gått lite för fort, och många bolag har skrivit avtal där de tar på sig hög risk när de lovat en viss mängd energi till ett lågt pris. Får de hack i sin produktion innebär det att de själva måste köpa energin på marknaden – till extra höga priser efter Rysslands krig mot Ukraina. Men jag tror också att den här situationen representerar en tillfällig justering."

Det är svårt att hitta case inom storskalig produktion av energi

Markus Hökfelt menar dock att SEB Greentech VC ser med försiktighet på investeringar inom energiproduktion.

"Som VC-aktör med SEK 600 miljoner i mandat är det svårt att hitta case inom storskalig produktion av energi. Däremot ser vi att värdet av att producera komplementärt till sol och vind eller att erbjuda flexibilitet på elmarknaden bara kommer fortsätta att öka. Det är viktigt att förstå teknikutvecklingen, vilka politiska styrmedel och regelverk som kommer, samt var ny teknik kan hitta nischer för att växa."

Vad tittar ni mest efter inom energisektorn just nu?

"Som investerare tittar vi mer på system för energieffektivisering, datahantering och flexibilitet inom B2B-segmentet. Men alla komponenter behövs för att det här ska lyckas."

Så vilka bolag är det som driver omställningen till fossilfri energi? Impact Loop har tittat närmare på 24 bolag inom sol, vind, hav och kärnkraft – med tillhörande siffror. Värderingen är post-money och omsättning är netto, det vill säga faktisk försäljning.

Sol


1. Alight

Allt fler industrier önskar en övergång till förnybar energi, vilket har gjort Alight till en intressant partner. Affärsmodellen är att bygga, äga och drifta solparker och soltak i nära anslutning till fabriker. Därefter tecknas ett PPA – power purchase agreement, så att kunden får garanterad tillgång till förnybar energi för ett fast pris under lång tid framöver. Nyligen ingick bolaget avtal med H&M Group om att bygga tre nya svenska solparker, vilka ska generera 24 GWh från och med 2025.

Startår: 2013
Vd
: Harald Överholm
Värdering 2023
: 1,8 miljarder kr
Omsättning 2022
: 64,5 milj kr
Resultat 2022 eller 2023 (EBITDA)
: -82 milj kr
Största ägare
: DIF Capital Partners, Norrsken VC

2. Solkompaniet

Grundarna Lars Hedström och Petter Sjöström har arbetat med sol sedan 2002, och drivs passionerat av premissen att Sveriges energimix ska bestå av 30 TWh solkraft till 2030. Solkompaniet har också gjort sig känt för att påskynda utvecklingen av agrivoltaiska system – solceller på marken − som kan samverka med gräsbetande djur och odling av grödor.

Startår: 2013
Vd
: Thomas Sparrmo
Värdering 2023
: 894 milj kr
Omsättning 2022
: 777 milj kr
Resultat 2022 (EBITDA)
: -76 milj kr
Största ägare
: Axsol AB, Obvious Invest AB, IBC Solar AG, Lakestream Holding AB och Lake Stream Holding AB.

3. Ilmatar Solar

Det finska energibolaget Ilmatar satsar på både vind och sol, men i den svenska verksamheten har solen fått spela huvudrollen. Ambitionen är att ta sig an riktigt storskaliga solparker i samverkan med skogsägare över hela landet. Otidsenliga regelverk är en tröskel, men planen är att bygga parker i 150-hektarsklassen på skogsmark i närheten av stamnätet. Väl på plats kan de producera el under 50 års tid. 

Startår: 2021
Vd
: Christian Gustafsson
Värdering 2023
: –
Omsättning 2022
: 0 kr
Resultat 2022 (EBITDA)
: –10,7 milj kr
Största ägare
: Ilmatar Energy Group

4. Svea Solar

Sedan starten 2014 har Stockholmsbolaget Svea Solar växt till tusen anställda på sju europeiska marknader. Med allt från villatak till storskaliga solcellsparker i portföljen kan bolaget växeldra i relation till konjunkturläge och marknadsrisk. Nyligen har man även tagit nya kliv inom batterilagring och smart mjukvara.

Startår: 2013
Vd
: Erik Martinson
Värdering 2022
: 3,6 miljarder kr 
Omsättning 2022 (netto)
: 1,4 miljarder kr
Resultat 2022 (EBITDA)
: -380 milj kr
Största ägare
: Consumer Green Transition AB, BEA Holding AB och Fros Ventures AB.

I Skurup har Alight en solpark på 18 MW. Foto: Alight.

5. Luma Energy

Luma satsar helhjärtat på att omvandla kommersiella fastigheter till elproducenter. Detta gör man med hjälp av ett ekosystem där solpaneler, energilager, mjukvara och laddinfrastruktur kan samspela för att bygga en riktigt hållbar affär.

Startår: 2014
Vd
: Linus Baihofer Werner
Värdering 2023
: 266 milj kr
Omsättning 2022 (netto)
: 118 milj kr
Resultat 2022 (EBITDA)
: -24 milj kr
Största ägare
: LGW Energy Holding AB, Polar Growth AB, Blue Seed AB 

6. Turn Energy

Olönsam jordbruksmark kan omvandlas till långsiktig energiproduktion med Turn Energys koncept. Genom att inrikta sig på markägare med minst 10 hektar att avvara, kan solcellsparker skapa intäktskällor genom PPA-upplägg över flera decennier.

Startår: 2011
Vd
: Kenny Fogel
Värdering 2022
: 65 miljoner kronor
Omsättning 2022 (netto)
: 77,5 miljoner kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -52,5 miljoner kronor
Största investerare
: Per Henric Lundh, Björn Modée, Thomas Bergfjord, Solbacka Holding AB

7. Samster

Genom att kombinera bergvärme och solenergi vill Samster erbjuda såväl villaägare som fastigheter ett motståndskraftigt sätt att spara pengar och producera el. Konceptet kallas för solhybrid och kopplar samman solpaneler med en bergvärmepump. Kall vätska från borrhållet kyler ner solpanelerna medan varm vätska återförs i ett ständigt kretslopp.

Startår: 2013
Vd
: Kent Samuelsson
Värdering 2023
: 55,1 milj kr
Omsättning 2022 (netto)
: 17,6 miljoner kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -4,8 miljoner kronor
Största investerare
: Kesacon AB, KIC InnoEnergy SE, Steierpump AB

8. 1KOMMA5°

Med mjukvaran Heartbeat i centrum arbetar det tysk-grundade 1KOMMA5° enligt devisen att den europeiska villamarknaden i framtiden ska kunna njuta av gratis, förnybar energi. Detta ska göras med en kombination av solpaneler, batterilager, elbilsladdare och en egen app för smart energistyrning. Därefter ska hela områden kunna klustras och sammankopplas för att nyttja synergier. Med Tesla-veteranen Philipp Schröder bakom rodret finns det anledning att tro att de kan lyckas.

Startår: 2022 (i Sverige)
Vd
: Gunnar Jönsson
Värdering 2023
: Ingen uppgift.
Omsättning 2023
: 787 miljoner kronor 
Resultat 2022 (EBITDA)
: 66 miljoner kronor
Största ägare
: 1K5 grader Nordics Holding AB, Alima Holding AB, Alsmyr Holding AB

1Komma5s team utanför deras nya Nordiska huvudkontor Fyrtornet i Malmö. Foto: 1Komma5.

9. Recap Energy

Börsnoterade Recap har genom innovation och förvärv tagit en position för industriella och kommersiella kunder. Med solpaneler på tak, solceller på marken, battery as a service och mjukvara för smart energistyrning, kan man erbjuda en bredd av tjänster på marknaden. Genom att samla och optimera kundernas energiresurser skapas även intäktsströmmar från stödtjänster och flexibilitetsmarknader.

Startår: 2012
Vd
: Marco Berggren
Värdering 2022
: 465 milj kr 
Omsättning 2022 (netto)
: 9,9 miljoner kronor 
Resultat 2022 (EBITDA)
: -15 miljoner kronor
Största investerare
: MAnton Investment AB, SIX SIS AG, W8IMY, CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT

10. Mersol

Jönköpingsbolaget Mersol (MS Energi AB) grundades 2022 och satsar helhjärtat på villakunder i de mellersta och södra delarna av Sverige. Med solceller, batterier och laddboxar vill Mersol vara en smidig helhetsleverantör för att sänka elkostnader och öka bostadens värde samtidigt som man bidrar till energiomställningen.

Startår: 2022
Vd
: Christian Jebrail
Värdering 2023
: -
Omsättning 2022 (netto)
: 2,7 miljoner kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -206’ kronor
Största ägare
: -

11. Sunsurf Solar

Sunsurf Solar är egentligen producenter av paneler till installatörer, men de får vara med här också. Flytande solpaneler är ett spännande och växande fenomen som vi kommer få se mer av i framtiden. Ett problem med traditionella takpaneler är nämligen att de tappar i effekt när de blir för varma under en stekhet sommardag. Sunsurfs lösning gör att panelerna kan kylas, samtidigt som man minskar avdunstningen.

Startår: 2020
Vd
: Marc Montgomery
Värdering 2023
: 10 milj kr
Omsättning 2022
: 0
Resultat 2022 (EBITDA)
: -46’ kr
Urval av investerare
: Gena Management AB och NCWD Sverige AB.

12. Bright Sunday

Solar as a Service-marknaden spås en ljus framtid. Genom att bygga, äga och drifta anläggningarna står bolag som Bright Sunday för risken, medan kunderna - industriella och kommersiella aktörer i Portugal och Spanien - får njuta av billig, förnybar el utan att belasta balansräkningen. Den långsiktiga visionen för bolaget är att sänka den globala energiproduktionens CO2-utsläpp med en procent. 

Startår: 2016
Vd
: Niklas Engström
Värdering 2023
: -
Omsättning 2022
: 3,7 miljoner kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -8,5 miljoner kronor
Största ägare:
 -

Norrsken VC, med Agate Freimane i spetsen har investerat i flera energibolag, bland annat i Alight och 1Komma5. Foto: press.

Vågkraft

13. NoviOcean

Med en egen lösning för vågkraft, vind och sol i samma plattform, menar moderbolaget Novige AB att de kan få ut 1MW energi från varje NoviOcean-enhet till havs. Just nu pågår pilottester av de 120 ton tunga modulerna, som i kombination med större havsbaserade vindkraftverk verkligen kan skapa en energieffektiv produktionspark på liten yta – dygnet runt, året runt.

Startår: 2023
Vd
: Jan Skjoldhammer
Värdering 2023
: Ingen uppgift.
Omsättning 2022
: Startade 2023 så inga siffror är offentliga.
Resultat 2022 (EBITDA)
: Samma här.
Största investerare
: Novige AB.

14. CorPower Ocean

Vågkraften har hittills varit ett tämligen underskattat energislag, möjligen på grund av de kostsamma tekniska utmaningar som uppstår i de stormiga havens ogästvänliga miljöer. CorPower Ocean satsar på riktigt maffiga och robusta vågkraftspjäser som samlas i kluster och kan producera 15 MW per kvadratkilometer.

Startår: 1999
Vd
: Patrik Möller
Värdering 2022
: 632,7 milj kr
Omsättning 2022 (netto)
: 1,8 miljoner kronor 
Resultat 2022 (EBITDA)
: -7,8 miljoner kronor
Största investerare
: Inovacor AB, Corespring New Technology AB, ABN AMRO SWEDEN CLIENT NON-TREATY, KIC InnoEnergy SE

Vågkraftspark. Foto: CorPower Ocean.

15. Waves4Power

Göteborgsbolaget har utvecklat teknik för att verkligen ta vara på havets outsinliga kraftkälla. Innovationen kan spåras hela vägen till 1970-talets oljekris, då många skandinaviska forskare och uppfinnare letade efter alternativa lösningar på energiutmaningen. Redan 2010 testades bolagets första WaveEl-boj för första gången, och sedan dess har många iterationer skett. Nu tittar man bland annat på projekt för att erbjuda ren energi från vågkraft till fiskodlingar, oljeriggar och ö-samhällen.

Startår: 2009
Vd
: Jonas Kamf
Värdering 2023
: 603 miljoner kronor 
Omsättning 2022
: 126’ kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -1,2 miljoner kronor
Största ägare
: Ett 80-tal olika bolag och privata investerare. 

16. Ocean Harvesting

Att skörda havets energipotential är precis vad Karlskrona-baserade Ocean Harvesting sysslar med. Genom att förankra de relativt sett små bojarna med lokalt gjutna betongblock på havsbotten kan man nyttja vågkraften med lägre materialkostnader och CO2-utsläpp än flytande motsvarigheter. Bojarna kan klustras i nät som ger 24 MW per kvadratkilometer. Under 2025-2026 ska tekniken testas i skala 1:3 i ett havstestprojekt. 

Startår: 2007
Vd
: Mikael Sidenmark
Värdering 2023
: 21,7 miljoner kronor 
Omsättning 2022 (netto)
: 100’ kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -4 miljoner kronor
Största ägare:
Lundin Foundation, Mikael Sidenmark med familj, Länsförsäkringar i Blekinge, Kalmar och Älvsborg. 

Kärnkraft

17. Novatron Fusion

Fusion har länge varit en våt dröm för kärnkraftsentusiasterna. Det har alltid funnits en vedertagen sanning i uttrycket att ”det ligger några decennier bort.” Med sin nya fusionsplasmareaktor hävdar Novatrons grundare Jan Jäderberg att tidpunkten ligger närmare än många tror. Om allt går som det ska kan en fungerande energiproduktion vara på plats i början av 2030-talet – i alla fall i pilotskala.

Startår: 2019
Vd
: Peter Roos
Värdering 2023
: 417 milj kr
Omsättning 2022
: 16,8 miljoner kronor 
Resultat 2022 (EBITDA)
: -4’ kronor
Största ägare
: Jan Jäderberg, Erik Odén, KIC InnoEnergy SE, Lars Jäderberg 

18. Blykalla

Små modulära reaktorer (SMR) spås bli nästa stora grej inom den traditionella kärnkraften där fission fortfarande används. Det speciella med Blykalla är att lösningen ligger i namnet – man har uppfunnit ett sätt att kyla kärnreaktorn med bly istället för vatten, och de små reaktorerna kan placeras i anslutning till industrier som behöver en pålitlig och kraftfull energikälla. Samtidigt produceras ånga som kan användas för tillverkning av bioolja eller biokol.

Startår: 2013
Vd
: Jacob Stedman
Värdering 2024
: 549,3 miljoner kronor
Omsättning 2022 (netto)
: 3 miljoner kronor 
Resultat 2022 (EBITDA)
: -6,5 miljoner kronor
Största investerare
: Janne Wallenius, R-boats SA, Peter Kristian Mikael Szakalos, Jesper Ejenstam

Peter Roos, vd, Jan Jäderberg, grundare och CTO och Erik Odén, medgrundare och ordförande för Novatron Fusion Group. Foto: press.

Vind

19. Innoventum

Gamla hederliga väderkvarnar eller framtidens sätt att producera energi? Innoventum har med sina träkonstruktioner tagit ett kul grepp kring småskalig vindproduktion på gårdsnivå. I kombination med solpaneler kan man dessutom erbjuda en ännu mer tillförlitlig energiförsörjning.  

Startår: 2010
Vd
: Julien Daligault
Värdering 2023
: 36 milj kr
Omsättning 2022 (netto)
: 2,8 miljoner kronor 
Resultat 2022 eller 2023 (EBITDA)
: -1,2 miljoner kronor
Största ägare
: Nils Holger Bohlin, Sigvald Jan Ulrik Harryson, Helena Harryson

20. Modvion

Vindkraftverk består ofta av enorma stålkonstruktioner med hundratals bultar och skruvar som ständigt behöver kontrolleras. Modvion utmanar detta med sina träkonstruktioner som enkelt kan transporteras i moduler och sättas samman på plats. Nyligen uppfördes ett 103 meter högt vinkraftverk med Modvions trästomme utanför Skara – vilket innebar nytt världsrekord.

Startår: 2016
Vd
: Otto Lundman
Värdering 2022
: 450,2 miljoner kronor
Omsättning 2022
: 9,2 miljoner kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -39 miljoner kronor
Största ägare
: Olivegren Form Aktiebolag, Otto Lundman AB, Vestas Ventures AS, samt Course Corrected, medgrundat av Kerstin Cooley.   

21. Fu-Gen

Fu-Gen är en förkortning för Future Generations, och ger en tydlig bild av målbilden för bolaget. Med fokus på landbaserad vindkraft vill man uppnå 2,5 GW kapacitet under årtiondet, och för mer industriella aktörer erbjuds även möjlighet att producera grön vätgas för energilagring.

Startår: 2018
Nordenchef
: Fredrik Ståhle
Värdering 2023
: -
Omsättning 2022 (netto)
: 12,5 miljoner kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: 0,6 miljoner kronor
Största ägare
: -

Inuti Modvions vindturbin som byggs helt i trä. Foto: press.

22. Freja Offshore

All in på vindkraftsparker till havs. Det är Freja Offshores melodi. I dagsläget utvecklar bolaget fyra vindprojekt i södra Sverige som tillsammans hävdas kunna försörja sex miljoner hushåll med förnybar energi. Tekniken kallas flytande vindkraft, vilket innebär att vindturbinerna fästs på flytande plattformar. Därmed slipper man en hel del kostnader förknippade med de traditionella, bottenfasta lösningarna.

Startår: 2021
Vd
: Magnus Hallman
Värdering 2023
: -
Omsättning 2022
: 12’ kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -54 miljoner kronor
Största ägare
: Bolaget är en joint venture mellan Mainstream Renewable Power och Hexicon AB. 

23. SeaTwirl

Måste vindkraft alltid se likadan ut? Det frågade sig SeaTwirl från Göteborg. De patenterade vertikalaxlade turbinerna kan ställas tätare intill varandra än traditionella varianter, vilket ger mer effekt på mindre yta. Dessutom är konstruktionerna flytande och kan därmed nyttjas på djupare vatten. Turbinerna behöver däremot inte befinna sig lika högt ovanför vattenytan för att ge god effekt, vilket enligt bolaget sänker underhållskostnader och ökar livslängden. 

Startår: 2012
Vd
: Johan Sandberg
Värdering 2023
: - 
Omsättning 2023
: 51’ kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -20 miljoner kronor
Största ägare:
-

24. Windeed

Västerås-teamet bakom Windeed bygger flytande havsbaserad vindkraft, vilket är en utmaning som kräver stor vädertålighet, lätta material och pålitlig energiproduktion. Med verifiering genom labbtester och simuleringar har Windeed fått vind i turbinen, och står snart redo att kommersialisera sin innovation på marknaden. 

Startår: 2021
Vd
: Bertil Moritz
Värdering 2023
: - 
Omsättning 2022
: 0 kronor
Resultat 2022 (EBITDA)
: -11,5 miljoner kronor
Största ägare:
-

Impact Loop kommer att fortsätta kartlägga energibranschens mest spännande uppstickare inom kategorier som energilager, batterier, restströmmar och smart mjukvara. Tipsa oss gärna på impact@loop.se om du kommer på fler spännande bolag vi borde hålla koll på!

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.