Stockholm Impact Week

Investerarna: "Gillar inte ordet impact"

Alex Bakir, Heidi Lindvall, ​​Guy Vidra och Danijel Visevic. Foto: Norrsken

Det kan vara svårt att mäta impact – speciellt för små startups. Men kräver investerarna verkligen att man ska kunna göra det från start?

Reporter

Under ett panelsamtal på Stockholm Impact Week diskuterade flera investerare vilka mätpunkter de kräver av bolagen de är intresserade av att investera i – och de var överens om att den exakta impact-potentialen är svår att kvantifiera för startups.

​​Guy Vidra, general partner på USA-baserade Collab Fund, uppger att att hans bolag investerar i för tidiga skeden för att ställa krav på att bolagen ska veta hur mycket koldioxidutsläpp de kan bespara världen. 

“Att försöka mäta i det tidiga skedet är rätt orealistiskt. Det är ofta 3-4 personer som jobbar ihjäl sig med att bygga ett bolag, så det är svårt att be dem att mäta den typen av datapunkter. Vi tittar istället på vad de är kapabla till. Tidigt försöker vi inte mäta impact. Det finns ofta en fantastisk potential för impact men den sker längre fram”, säger han.

Att försöka mäta i det tidiga skedet är rätt orealistiskt

Han menar att med strikta kriterier på mätbarhet kan man missa bolag som kan göra stor skillnad. Han upplever även att det finns en skillnad i synen på mätbarhet och data på olika sidor av Atlanten.

“Det finns vissa skillnader geografiskt i synen på hur man investerar. Jag ser att det är mycket mer efterfrågan på KPI:er i Europa.”

Inte alla impactbolag sänker utsläpp

Heidi Lindvall, partner på Pale Blue Dot, uppger att hon som investerare försöker vara öppen i sin syn på vad som är en klimatlösning. Något som gör det svårt att bara fokusera på hur mycket koldioxid som ett bolag kan reducera.

“Vi är breda när vi tittar på vad som faller in under klimatinvesteringar. Det kan både vara mjukvara och hårdvara. Det är svårt att fånga in alla inom samma ram eftersom vi kan titta på bolag inom vatten eller biologisk mångfald. De faller inte in under utsläppsrelaterade lösningar”, säger hon och lägger till: 

“Vad vi gör är att vi tar reda på om det är en tillräckligt stor positiv impact för oss att investera i. Kan bolaget bli framgångsrikt? Är det direkt impact i affärsmodellen? Vi tittar också på grundarna och deras värderingar. Vi måste lita på att de vill lösa problem. Först i ett senare skede sätter vi upp klimat-KPI:er tillsammans.”

Heidi Lindvall, medgrundare till Pale Blue dot. Foto: press.

Hon uppger att hennes fond tackat nej till investerare som varit för krävande kring att det ska finnas mätbar data i bolagen de investerar i tidigt.

“Vi inkluderande inte ‘limited partners’ som hade för strikta krav på mätenheter. Vi funderade på det men ville sätta upp det på ett sätt som fungerar för oss. Och vi inte vill sätta den pressen på de mindre bolagen att behöva mäta tidigt. Vi sa bara till investerarna ‘att om ni vill ha allt det här så är vi nog inte fonden för er’.”

"Jag tycker inte om ordet impact"

Panelen diskuterade även om de hur de ser på själva begreppet impact och om de definierar sig som impactinvesterare. 

“Impact betyder inte nödvändigtvis något positivt. Så jag känner att ordet inte är så användbart”, säger Heidi Lindvall och lägger till:

“Jag tycker inte om ordet impact och jag hoppas att vi inte kommer att använda det framöver.” 

Även Danijel Visevic, partner på World Fund, hade en liknande hållning. 

“Vi försöker undvika ordet impact. Det finns för många ‘limited partners’ som förväxlar det med filantropi. De vill ju tjäna pengar. Och vad vi säger till dem är att i en värld av koldioxidreducering kommer bolagen inom området bli bland de högst värderade inom några decennier. Och det är impact de gör – men själva ordet är för förväxlat med filantropi”, säger han.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.