Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Stockholm Impact Week

Ekonomigurun: "Vi måste slå oss fria från tanken om konstant tillväxt"

Kate Raworth, ekonom och författare till boken Doughnut Economics. Foto: Roman Krznaric/press.

Vi måste styra bort från kravet på tillväxt för att förändra den negativa utvecklingen som riskerar planetens framtid. Det budskapet levererade ekonomigurun Kate Raworth, författare till boken Doughnut Economics, på Stockholm Impact Week.

Reporter

Att vi måste backa bandet och dra ner på utsläpp, och avsevärt minska exploateringen av jordens resurser, är nog de flesta som jobbar inom impact överens om.

Samtidigt finns en generell tro på att vi ändå ska kunna behålla en hög tillväxttakt.

Men är den ekvationen möjlig?

Svaret på frågan är glasklar, enligt ekonomen Kate Raworth som skrivit den bästsäljande boken Doughnut economics, på svenska Donutekonomi.

"Vi måste förändra hela systemet, och slå oss fria från tanken om konstant tillväxt. Vi är en värld som har skjutit ut sig ur balans, och inget tyder på att det kommer att förändras om vi fortsätter med samma tillväxtjakt", sa hon från scenen på Stockholm Impact Week, konferensen som anordnades av impact-hubben Norrsken och Stockholms stad förra veckan.

Uppbyggd efter en munk

Kate Raworths ekonomiska modell är som du kanske förstått av dess namn uppbyggd som en munk.

I munkens hål finns människors brist på behov som rent vatten, sjukvård och jämlikhet. På motsatt sida, utanför munken, finns planetens gränser som vi inte kan överskrida utan att det får kritiska planetära försämringar som följd.

Enligt Raworths ekonomiska teori måste vi komma till ett läge där vi håller oss till själva munken, vilket är det utrymme där vi kan tillgodose allas behov inom planetens gränser.

Munkmodellen som ingår i Kate Raworths ekonomiska teori. Bild: Wikipedia.

Elefanten i rummet

Det finns mätbara yttre gränser för vad vår planet klarar och som läget är nu så överskrider vi dem radikalt. Utsläppen fortsätter att öka, skogarna skövlas i rasande takt och sedan 1970 har beståndet av däggdjur, fåglar, kräldjur, fiskar och groddjur minskat i snitt med 69 procent.

Trots att beslut tagits globalt om tidsplaner för att nå klimatneutralitet så finns det alltså en elefant i rummet: tillväxt.

Enligt Kate Raworth är det därför en omöjlighet att nå de uttalade målen utan att faktiskt förändra vår syn på tillväxt, och vår egen vilja att offra delar av det vi idag ser som markörer för välstånd.

“Vi har byggt hela vår värld, och våra ekonomiska system på att använda och exploatera. Det måste ändras till att vi delar, återvinner, reparerar och håller tillbaka", säger Kate Raworth.

För att nå dit menar hon att vi dels behöver en “förskjutning i tankesättet” på global politisk nivå för att skapa nya metoder, lagar och mätvärden.

Vi har byggt hela vår värld, och våra ekonomiska system på att använda och exploatera

Entreprenörer och investerare behöver tänka om

Men för att det ska fungera pekar ekonomen på att det samtidigt krävs ett annat fokus från entreprenörer, bolag och investerare. I stället för den vanliga normen om hög avkastning argumenterar Kate Raworth för att företag istället bör fokusera på att minska koldioxidutsläpp och materialanvändning – och därefter avgöra vilken ekonomisk avkastning som är möjlig.

“Vi måste förändra det sätt som företag ägs och finansieras, och det regelverk som gäller om det ska finnas någon chans för att de ska bli en del av lösningen istället för en del av problemet. Marknad och bolag är bara en konstruktion vi har skapat och därför kan vi välja att skapa något helt annat”, säger Kate Raworth.

Här listar hon fem frågeställningar som hon menar bör genomsyra företags DNA, och vara en ledstjärna i hur de designas för att transformera från en "utvinningsekonomi" till en "återväxtekonomi".

 • Ändamål: Vad är ditt företags syfte? Varför finns det och vilket större mål tjänar det?
 • Nätverk: Hur förhåller du dig till dina kunder, anställda, leverantörer och samhällen där du är verksam? Hur förverkligar du dina värderingar genom dessa nätverk?
 • Ägande: Vem äger ditt företag och vilken ägarmodell har det? Vad förväntar och kräver ägarstrukturen av ditt företag och din organisation?
 • Styrning: Hur styrs ditt företag? Vem har en röst i beslutsfattandet och vilka metoder används? Vilka incitament ges till mellanchefer och hur stämmer de överens med ditt angivna syfte?
 • Finansiering: Hur är ditt företag finansierat? Är ni fast i en rundgång av kvartalsvisa avkastningar där drivet är att konstant visa upp växande marknadsandelar, och vinst?


Kate Raworth har gjort ett TED Talk på sin föreläsning som du kan se här.

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

 • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
 • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
 • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

 • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
 • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
 • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.