Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
EU-valet

GENOMGÅNG: Så tycker EU-valets vinnare i impact-frågorna

Terry Reintke, ordförande i Green/EFA, Gerolf Annemans, ledamot för Identitet och demokrati och Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande (EPP). Foto: TT / Pressbilder / Europarlamentet.

Valresultatet i Europaparlamentet har börjat utkristallisera sig. Valet blev en seger för ytterhögern och en förlust för de gröna, samtidigt som mittenpartierna i EPP ser ut att behålla sin status som största partigrupp.<br><br>Men vad tycker egentligen de sex största i parlamentet i frågorna som rör impact? Impact Loop reder ut.

Redaktör och reporter

Europaparlamentets beslut påverkar betydligt vardagen för impact-bolag. Deras regleringar och lagar formar det ekonomiska ekosystemet och påverkar såväl finansieringsmöjligheter som genom specifika miljöstandarder.

EU-projekt som Horizon Europe och European Innovation Council (EIC) finansierar startups med målet att lösa globala problem som klimatförändringar och hållbar utveckling, och policys som European Green Deal och Fit for 55 Package riktar sig mot att minska utsläpp och lyfta fram hållbar energi.

Initiativet Circular Economy Action Plan stödjer företag inom hållbar produktion och konsumtion genom att främja återanvändning och minskat avfall. Även frågor om digitalisering och teknologisk innovation drivs i Europaparlamentet, med program som Digital Europe Programme som ska hjälpa till med att påskynda digital transformation och stärka företagens tekniska kapacitet.

Men var står de största partigrupperna i parlamentet i frågorna? Impact Loop har tittat på deras program utifrån fyra underkategorier – innovation och finansiering, grön omställning och klimat, cirkulär ekonomi och digitalisering.

1. Europeiska folkpartiets grupp (EPP)

Ideologisk hemvist: Konservativ

Preliminärt valresultat: 25,69 procent

Stolar i Europaparlamentet (EU-valet 2019 inom parentes): 185 (+9)

 • Innovation och finansiering: EPP är positiva till innovation och forskning genom att de driver program som Horizon Europe. De vill se ökade investeringar i teknik och innovation som kan driva hållbar tillväxt.
 • Grön omställning och klimat: EPP stödjer European Green Deal men betonar vikten av ekonomisk hållbarhet och konkurrenskraft. De vill se klimatåtgärder som också främjar jobbskapande och industriell tillväxt. De röstade till exempel nej till den nya lagen Nature Restoration Law, som är en del av European Green Deal. Lagförslaget röstades dock igenom av parlamentet.
 • Cirkulär ekonomi: EPP är för åtgärder som främjar återvinning och minskar avfall, men de fokuserar på lösningar som också är ekonomiskt fördelaktiga för företag.
 • Digitalisering: EPP vill främja digital transformation genom program som Digital Europe och stödja små och medelstora företag i att anamma ny teknik.

2. Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D)

Ideologisk hemvist: Socialdemokratisk

Preliminärt valresultat: 19,03 procent

Stolar i Europaparlamentet: 137 (-2)

 • Innovation och finansiering: S&D vill öka tillgängligheten till EU-finansiering för små och medelstora företag som arbetar med sociala och miljömässiga innovationer.
 • Grön omställning och klimat: De driver på för ambitiösa klimatmål och stödjer European Green Deal fullt ut. De betonar social rättvisa och vill se att omställningen är rättvis för alla samhällsgrupper.
 • Cirkulär ekonomi: S&D stödjer starka regler för att främja hållbar konsumtion och produktion, inklusive initiativ för att minska plastavfall och främja återvinning.
 • Digitalisering: De betonar digital inkludering och vill se att alla, särskilt mindre företag, har tillgång till digital teknik och infrastruktur.

3. Renew Europe (RE)

Ideologisk hemvist: Liberal

Preliminärt valresultat: 11,11 procent

Stolar i Europaparlamentet: 80 (-22)

 • Innovation och finansiering: RE fokuserar på att skapa en gynnsam miljö för entreprenörskap och innovation, med särskilt stöd till startups genom EIC och andra EU-program.
 • Grön omställning och klimat: RE stödjer European Green Deal och vill se snabbare framsteg mot klimatneutralitet, med fokus på teknologiska lösningar och marknadsbaserade åtgärder.
 • Cirkulär ekonomi: De främjar lagstiftning som uppmuntrar hållbar produktion och konsumtion, inklusive stöd för företagsinnovation inom cirkulär ekonomi.
 • Digitalisering: RE stödjer starkt digitalisering och teknologisk innovation, inklusive utveckling av AI och cybersäkerhet.

4. Europeiska konservativa och reformister (ECR)

Ideologisk hemvist: Konservativ

Preliminärt valresultat: 10,14 procent

Stolar i Europaparlamentet: 73 (+4)

 • Innovation och finansiering: ECR stödjer innovation men är skeptiska till stora EU-programmen och föredrar nationella lösningar och initiativ.
 • Grön omställning och klimat: De är kritiska till European Green Deal och menar att klimatåtgärder måste vara kostnadseffektiva och inte skada ekonomisk tillväxt.
 • Cirkulär ekonomi: De stödjer cirkulär ekonomi men vill att regleringen ska vara flexibel och företagsvänlig.
 • Digitalisering: ECR stödjer digitalisering och teknologisk utveckling, men förespråkar även där mindre EU-inblandning och mer nationellt ansvar.

5. Identitet och demokrati (ID)

Ideologisk hemvist: Nationalistisk

Preliminärt valresultat: 8,06 procent

Stolar i Europaparlamentet: 58 (+9)

 • Innovation och finansiering: ID är generellt skeptiska till EU-finansiering och föredrar nationella lösningar och självständighet.
 • Grön omställning och klimat: De är starkt kritiska till European Green Deal och menar att klimatåtgärder är för kostsamma och skadar nationell suveränitet.
 • Cirkulär ekonomi: De är skeptiska till strikta miljöregler och föredrar att företag själva får välja hållbara lösningar.
 • Digitalisering: ID stödjer digitalisering men menar att det ska ske utan omfattande EU-regleringar och förespråkar nationell kontroll.

6. De gröna/Europeiska fria alliansen (Green/EFA)

Ideologisk hemvist: Grön

Preliminärt valresultat: 7,22 procent

Stolar i Europaparlamentet: 52 (-19)

 • Innovation och finansiering: Green/EFA förespråkar ökad EU-finansiering för gröna innovationer och hållbara startups genom program som Horizon Europe.
 • Grön omställning och klimat: De är starka förespråkare för European Green Deal och driver på för ambitiösa klimatåtgärder som minskar koldioxidutsläpp och främjar förnybar energi.
 • Cirkulär ekonomi: De driver på för strikta regler kring återvinning och avfallshantering, och stödjer initiativ som främjar cirkulär ekonomi.
 • Digitalisering: De vill se att digitalisering sker på ett hållbart och rättvist sätt, med fokus på att minimera miljöpåverkan från IT-sektorn.
Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

 • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
 • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
 • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

 • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
 • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
 • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.