Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
EU-valet

Enkät: Så tänker impact-profilerna (och några andra) inför EU-valet

Personerna som är med i vår enkät. Grafik: Diana Demin, Impact Loop.

En vill se en politik för långsiktiga beslut – en annan blir provocerad av käcka uppmaningar att rösta. Men många tycker att klimatfrågan är viktigast. Impact Loop ställde nio profiler inom olika områden mot väggen inför EU-valet. Här är resultatet.

EU-parlamentsvalet är alltid en vattendelare. Vissa brinner för det – andra rycker på axlarna. Så även i år – när vi den 6-9 juni kan rösta för vilka ledamöter som ska ta plats i EU-parlamentet och genomsyra de kommande fem åren.

Så vad tycker impact-communityt – och andra profiler? Impact Loop har ställt tre klargörande frågor till nio tongivande personer – entreprenörer, aktivister, hållbarhetsexperter och en medieentreprenör. Här är deras svar.

Frida Berry Eklund, Klimatkollen: "Saker vi tar för givna står nu på spel"

Frida Berry Eklund, medgrundare till Klimatkollen.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"Det är en självklarhet. Starka högernationalistiska krafter mobiliserar just nu för att nedmontera stora delar av EU:s politik inom exempelvis jämlikhet, miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Saker vi tar för givna står nu på spel. Därför blir det extra viktigt att rösta den 9 juni. Puffa också på dina vänner och bekanta att de gör det."

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Att EU fortsätter att driva på klimatomställningen. Särskilt när Sverige tydligt abdikerat sitt ansvar och agerar för att öka utsläppen, vilket går helt emot forskning och även det progressiva näringslivets krav på en skarp nationell klimatpolitik med tydliga spelregler.”

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Våga ta in det senaste forskningsläget – då blir det tydligt vilken systemgenomgripande politik som faktiskt krävs för att säkra allas vår gemensamma framtid."

Paul Alarcon, Höj Rösten: "Bekämpa populism och extremism"

Paul Alarcon, generalsekreterare Daniel Sachs Foundation och medgrundare Stiftelsen Höj Rösten, Multitudes och Apolitical Foundation.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"För att beslut i Bryssel ska spegla demokratins kärnvärden och att EU tar ledartröjan i den gröna omställningen. I förra valet röstade drygt varannan väljare. Det betyder att min röst nu kan väga som två. Använd din röst – låt inte andra bestämma åt dig genom din tystnad."

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Att stärka demokratin och bekämpa populism och extremism. Bara ett demokratisk och inkluderande EU kan hantera de stora samhällsutmaningar som Europa står inför."

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Jag tackar för insatsen. Politiker som står upp för demokratin viger sina liv åt att göra samhället bättre. För det förtjänar de vår tacksamhet, även om vi inte alltid håller med dem i sak. Så jag skickar med lite kärlek för att de ska orka att fortsätta kämpa för ett inkluderande och starkt Europa."

Vi behöver behålla både kapital och bolag

Sara Kappelmark, Norrsken: "Premiera de som bygger bäst lösningar för människorna och planeten"

Sara Kappelmark, co-vd på impact-hubben Norrsken.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"För att jag är en av de under 15 procenten av världens befolkning som lever i en fullvärdig demokrati. Det känns lyxigt."

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Hur skapar vi en värld där människor och planeten mår bra? Det låter kanske banalt, men i en värld där en miljard människor lider av mental ohälsa, vi ligger utanför sex av nio planetära gränser och 75 procent av unga vuxna beskriver framtiden som 'skrämmande' så behöver våra gemensamma system hitta tillbaka till varför vi i slutänden är här."

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Politiken måste uppgradera spelplanen för att säkerställa att allt kapital används för att skapa riktigt värde. Med det menar jag ett system som inte tillåter att något företag förstör naturen eller människors hälsa och skickar notan vidare till framtidens skattebetalare. Jag vill se en politik som säkerställer att vårt ekonomiska system premierar de som bygger bäst lösningar för både människorna och planeten."

Karin Ebbinghaus, Elonroad: "Håll fanan högt för kloka, långsiktiga beslut"

Karin Ebbinghaus, vd för "vägladdaren" Elonroad.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"För att jag anser att EU är avgörande för att skapa gemenskap, vilket ger större förutsättningar för fred och ekonomisk tillväxt. Det Europa mina barn växer upp i erbjuder frihet och möjligheter som inte fanns när jag var liten. Genom att rösta kan jag bidra till att bevara och vidareutveckla det samarbetet."

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Klimatet. I en tid av geopolitiska oroligheter och ekonomisk lågkonjunktur måste vi säkerställa att klimatet fortsatt är i fokus. Att vi tar långsiktiga beslut för att skydda vår planet är avgörande för framtida generationer."

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Mitt viktigaste medskick, särskilt från mitt perspektiv som representant för Elonroad, är att elvägar bör inkluderas i AFIR-direktivet. Ett direktiv ska vara teknikneutralt och inte bara gynna laddstationer och vätgas. Generellt sett vill jag också uppmana till att hålla fanan högt för kloka, långsiktiga beslut och undvika att dras med i populistisk retorik. Det är viktigt att våra politiker agerar med framtidens bästa för ögonen.”

Jörgen Huitfeldt, Kvartal: "Provocerad av alla käcka uppmaningar om att gå och rösta"

Jörgen Huitfeldt, chefredaktör på tidningen Kvartal, journalist och medieentreprenör.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"För att vara helt ärlig så blir jag aningen provocerad av alla käcka uppmaningar om att gå och rösta. Det är ganska talande att EU-politikerna har ägnat två veckor åt att debattera Sverigedemokraternas anonyma konton på internet mitt i valrörelsen. Det har ganska lite med EU att göra. Det här valet är dessvärre väldigt luddigt för väljarna. Bland annat på grund av att debatten ständigt handlar om annat än EU men också för att du som väljare har väldigt svårt att avgöra hur din röst används och därmed svårt att utkräva ansvar."

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Ukraina, utan tvekan. Så röstar jag kommer jag att välja ett parti som inte sviktar i stödet till Ukraina."

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Vik inte ner er när det gäller Ukraina även om det kan vara frestande att gå vidare till nya frågor. Det är och förblir den stora ödesfrågan för Europa i vår tid. Accepterar vi att gränser flyttas med våld och hot om kärnvapen på det sätt som kan ske i Ukraina kommer det att upprepas med andra länder – förr eller senare."

Det här valet är dessvärre väldigt luddigt för väljarna

‍Jenny Keisu, Aetha Motors: "Europa har en stor möjlighet att ta en strategisk position"

Jenny Keisu, medgrundare Aetha Motors och tidigare vd för XShore.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"Det är viktigt att använda sig av sina demokratiska rättigheter, inte minst i en tid när många tyvärr inte kan ta dem för givet. EU-valet är extra viktigt eftersom vi behöver jobba gränsöverskridande för att kunna lösa våra största problem."

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Klimatfrågan generellt, men också att se till att impact-bolagen stannar i Europa. I internationella sammanhang är det tydligt att man anser Europa vara ganska irrelevant, det är Asien och USA som är tungviktarna. Jag tror dock att Europa har en möjlighet att ta en strategisk position och nyttja det faktumet att vi ligger tio år före i den gröna omställningen. Vi behöver jobba hårt för att behålla både talang, kapital och bolag i Europa, och därmed skapa välfärd för kommande generationer."

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Jag förväntar mig dels att man prioriterar klimatfrågorna, men också att man tydligt sätter ner foten mot de högerpopulistiska och extrema rörelserna som nu vinner mark i EU."

Emma Dalväg, #taettklivframåt: "Viktigt att EU:s hållbarhetsagenda fortsätter drivas framåt"

Emma Dalväg, konsult på Coest, författare till boken Symbios och initiativtagare till #taettklivframåt.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"Jag röstar alltid i val (nationella och EU) då jag tycker det är superviktigt att vara aktiv i det samhälle jag är en del av. I år har jag lagt tid på att uppmuntra människor runt omkring mig att rösta då det känns extra viktigt just nu.

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Klimat, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter, och att motverka icke- demokratiska krafter."

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Sveriges näringsliv vill ha en omställning. Det är viktigt att EU:s hållbarhetsagenda fortsätter drivas framåt.”

Nicklas Wallberg, social entreprenör: "Lämna gärna internpolitiken hemma"

Nicklas Wallberg, social entreprenör med bolaget Common Interest. Skriver om hur han håller på att ta fram en ny organisationsform för sociala bolag på Impact Loop.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"Jag går och röstar för de stora frågorna, fred och klimat. Frågor som Sverige enskilt skulle ha minst sagt svårt att hantera på egen hand."

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Förändring är svårt att skapa utan regelverk och incitament. Det märker vi inte minst i klimat- och miljöpolitiken. För mig är det därför vitalt att EU fortsätter att utveckla regelverk och just incitament så klimatet går att rädda för framtida generationer."

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Nu vet jag att de flesta parlamentariker är pålästa och ambitiösa, men det är ändå grunden. Vet man inte varför något ska förändras blir det svårt att argumentera för sin sak och få kommer att lyssna. Så fortsätt att orka lyssna till fakta, förstå problembilden och ta hjälp av sektorerna för att driva positiv förändring. Lämna gärna internpolitiken hemma om det inte hjälper sakfrågan."

Jenny Holmström, entreprenör: "Bli en fena på kommunikation"

Jenny Holmström, kommunikationskonsult, entreprenör och krönikör på Impact Loop.

1. Varför går du och röstar i EU-valet?

"För att visa mina barn hur det är att leva i en demokrati och för att bygga den värld jag vill se."

2. Vilken är den viktigaste frågan utifrån ditt perspektiv?

"Demokrati och klimatet."

3. Du sitter ner med en svensk EU-parlamentariker, vilket blir ditt viktigaste medskick?

"Satsa på kommunikation. Bli en fena på att föra dialog, träffa väljare och andra viktiga intressenter. Gör det löpande i olika kanaler och IRL, inte bara veckorna före valet, utan hela mandatperioden. Genom att kontinuerligt lägga örat mot marken, lyfta fram ditt arbete, resultatet av det och EU-frågor generellt bygger du en djupare förståelse och skapar ett starkare engagemang. Något som behövs mer än någonsin för exempelvis klimatomställningen. Så att alla vi utanför Bryssels väggar känner oss motiverade, inkluderade och delaktiga. Vi sitter alla i samma båt."

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.