Ny på jobbet

Vinnova-profilens nya uppdrag: Ställa om modebranschen

Annie Lindmark. Foto: Pressbild.

Annie Lindmark går från Vinnova till H&M Foundation, H&M-grundarnas filantropiska verksamhet. Där ska hon utveckla innovationstävlingen Global Change Award.

Reporter

Annie Lindmark har arbetat som programansvarig på innovationsmyndigheten Vinnova under de senaste sex åren, bland annat inom framväxande teknikområden, deeptech, framsyn och som ansvarig för startupsatsningar på Nordic Innovation House i Silicon Valley.

Bland henns andra projekt finns kvinnonätverket W.Empowerment, som hon grundat tillsammans med Sofie Johnson.

Filantropi som möjliggörare

Den 3 juni kliver hon på sitt nya uppdrag: som ansvarig för H&M Foundations globala innovationssatsning Global Change Award. GCA är en årlig tävling som mynnar ut i ett acceleratorprogram för de mest spännande innovationerna och startupbolagen som kan bidra till omställningen inom textil- och modeindustrin.

Stiftelsen är helt fristående och har ingen koppling till H&M-gruppen utöver finansieringen, som kommer från familjen Perssons privata pengar. Lösningarna ska alltså gynna hela industrin.

Sedan starten 2015 har Global Change Award delat ut 8 miljoner euro i vinstpengar till 46 olika projekt inom alla delar av textilkedjan. 2023 dubblade man både prissumman och antalet vinnare − 10 vinnare får nu dela på 2 miljoner euro, utan några krav på ägarskap eller avkastning. Dessutom får de vinnande bidragen delta i ett coachingprogram. KTH, Accenture och The Mills Fabrica är med som partners.

"Det behövs otroligt mycket innovation i den här sektorn − inom allt från produktion och nya material, till logistik och transport, samt attitydförändringar för att genomföra omställningen som krävs framåt", säger Annie Lindmark till Impact Loop.

Ska göra ”maximal nytta”

Annie Lindmark har ingen direkt tidigare erfarenhet av just textilbranschen, men ser fram emot utmaningen att bidra till omställningen av en resursintensiv och tungt klimatpåverkande sektor.

"Det känns otroligt spännande och viktigt att ge sig in i det här arbetet för att se hur vi kan göra maximal nytta med filantropiska arbetssätt."

Under hösten 2024 kommer Global Change Award att ta nästa kliv i sin utveckling, och det är uppenbart att Annie Lindmark förväntas bidra med viss förnyelse utifrån sin bakgrund.

"GCA har blivit en framgångsrik satsning. Men man ser nu på hur det kan utvecklas för att skapa ännu mer impact som gynnar hela branschen. Så det kommer en del nyheter till hösten."

Vad tar du med dig från din tid på Vinnova?

"Jag har jobbat med väldigt många olika satsningar de senaste åren, och det är verkligen en ynnest att få börja jobba i en organisation där man bara kan tänka på att maximera nytta och positiv påverkan, inte vinst. Utmaningarna vi står inför är globala och komplexa, så vi behöver tänka i system. Vi måste radikalt transformera alla delar av våra liv för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle – det gäller kring vad vi äter, hur vi arbetar, konsumerar och bor. Textil är inte fristående från den utmaningen. På Vinnova har jag lärt mig att tänka mycket kring system, samverkan och innovation. Vi måste samla flera aktörer och utveckla tillsammans."

Du har jobbat mycket med foresight, ”framsyn” på svenska. Hur kan det spela in i ditt nya uppdrag?

"Generellt behöver vi bli bättre rustade för framtiden genom att tänka strategiskt kring var vi vill vara om 5, 10 eller 20 år. De globala utmaningarna är stora, samtidigt som samhällsutvecklingen går allt snabbare. För att kunna hantera omställningar och nya utmaningar behöver vi bli bättre på att förstå framtiden. Vi vet också att stora teknikgenombrott kräver mental förberedelse och en förmåga att ställa sig frågan "tänk om?". Så jag hoppas verkligen att textil- och modebranschen är redo att utmana det man vet sedan tidigare. Hur kan vi göra saker på ett annat sätt?"

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.