Krönika

Vi måste våga satsa på bolagen som är mitt i sin tillväxtresa

Elina Åkerlind, kapitalstrateg. Foto: Elin Tornblad.

Vi gillar alla nyheter och trender, men vi som jobbar med investeringar måste våga se bortom nyhetens behag om vi ska uppnå hållbarhet på riktigt. Det skriver kapitalstrategen Elina Åkerlind i en krönika.

Krönikör och kapitalstrateg på Nordic Node

Hållbarhet blir en allt starkare och naturligare del av debatten och mediebevakningen. Dels för att impact är hett, men också för att det skett en snabb mognad kring förståelsen för investeringar på området.

Utifrån ett investeringsperspektiv har hållbarhet historiskt förlagts till portföljbolagens affärsidéer och därefter handlat om hur riskkapitalfonder ska strukturera sig enligt olika EU-regler och rapportering. Vad dessa hållbara portföljer ska fyllas med skiljer sig åt. Det började med plattformar och digitala mätverktyg. Nu är det hårdvara, framtidens matförsörjning och smarta städer och infrastruktur som toppar agendan. 

Alla vet att hållbara investeringar är viktigt, och att impact-satsningar och innovationer behöver mycket kapital och tid. 

Men trots att alla är överens om det finns tyvärr en enorm otålighet bland intressenterna som investerar och satsar på disruptiva bolag som utvecklar hållbara världsförbättrande tekniker.

Trendspaningen vilar aldrig, och viljan att hoppa vidare till nästa grej (för att inte missa det tåget) växer sig starkare för varje år. Alla vill vara först på ny teknik, men betydligt färre vill vara i mitten av en utvecklingskurva och finansieringsresa. Detta trots att vi alla vet att impact tar tid.

När entreprenörer lyckats skala sin idé till  25-30 anställda, och de första tillverkade produkterna kommit ut i testprojekt med kund, men ännu har en bra bit kvar till lönsamhet – då är det få hållbara investerare som fortsätter investera eller kliver in och påbörjar investerings-resan. Man hoppar hellre på det nya.

Det är i det här mellanläget många startups, särskilt inom impact eller hållbarhet, tappar fart och det investeringsvilliga kapitalet inte riktigt räcker till. Löpande underskott för utveckling, i kombination med den löpande verksamheten, och samtidigt accelerera framåt, är en svårnavigerad kombination. 

Som investerare är det lätt att ställa höga krav på bolag och entreprenörer, på deras tillväxtplaner, organisation, produktutveckling och agilitet. Under förra året lärde vi oss också att det också kan vara lätt att kräva strategisk omställning, styra mot lönsamhet och andra mindre kapitalintensiva satsningar. Ackumulerade vinster över tid är den enda hållbara finansieringen av ett företag. 

Men att ställa om mitt i en strategi från tillväxt till lönsamhet för komplexa utvecklingsprojekt går inte det heller.

För hållbarhet är också uthållighet och ihärdighet

Jag är kapitalstrateg. Mitt jobb är att få startups och scaleups affärsplaner att lira med kapitalbehov, nu och över tid. Framför allt arbetar vi med bolag som har hållbara produkter. Krånglig teknik men med enorm potential att förändra världen till det bättre. Uppdraget är att säkerställa bolags investeringsmognad för nästa kliv och hur arbetet här och nu passar in i den långsiktiga tillväxtplanen. 

Det senaste året har det varit ett litet lotteri att hitta investerare som passar in i bolagens strategi. Nya eller ändrade mandat och ändrade fokus. Från hårdvara till mjukvara, från konsumentprodukter till företagskunder, från sådd till tillväxtfas.

Eller tvärtom, investeringslandskapet ändrade på sig och det med besked. Det är inte så konstigt att när omvärlden förändras snabbt försöker vi som är i den och påverkas av det ställa om. Som startup-investerare har man också en befintlig portfölj som påverkats, behöver nytt kapital och står inför nya utmaningar. 

Impact som ger impact på riktigt kräver fysiska investeringar och utveckling. Disruptiv världsförbättrande teknik tar tid, och vissa processer behöver ske, oavsett konjunkturcykel. Oavsett vad som är trendigt just nu, eller vilka nya grejer som hamnat på trendspanings-radarn. 

För hållbarhet är också uthållighet och ihärdighet.

Så, investerare kan göra mest impact genom att bli lite mer konjunkturokänsliga . Det tjänar vi alla på, men framför allt de som vågar satsa på de där bolagen som är mittemellan i sin tillväxtresa. 

Lite tråkigare, varken trendigt eller rubrikvänligt, men hållbart och lönsamt över tid.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.