Impact-svepet

Svenska fågelföreningen kritiserar EU-förslag – 3 saker att hålla koll på i dag

Tre saker att hålla koll på i dag.

🌳 Svenska fågelföreningen kritiserar EU:s överenskommelse för biologisk mångfald. I slutet av förra veckan satte EU ner foten om att Europas ekosystem ska restaureras. Av unionens terräng och hav ska 20 procent återställas till 2030, och 100 procent till 2050. Nu kritiserar svenska fågelföreningen Birdlife Sweden överenskommelsen och pekar på att det finns kryphål som kan minska ytan som ska återställas. "Hur medlemsstaterna i slutändan implementerar lagstiftningen blir en ödesfråga för kommande generationer", säger Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sweden.

⚡ Energibolagen varnar för att framtidens elbehov inte kan mötas. I undersökningen som konsultföretaget Tyréns genomfört bland 65 chefer på svenska energibolag svarar fler än hälften att Sverige inte kommer att klara av att möta det ökade energibehov som kommer finnas 2033, rapporterar Dagens Industri. Samtidigt är betyget för regeringens arbete med frågan lågt. Runt 55 procent av de tillfrågade anser att regeringen lägger låg vikt vid prioriteringen av energisektorn

🏭 Svenska biokolsproducenten får in finsk stålgigant. Bolaget Envigas som producerar biokol på sin anläggning i Skellefteå har fått in en investering på 115 miljoner kronor från finska stålgiganten Outokumpu, som blir 20-procentig ägare i bolaget. Nu siktar biokolproducenten på att skala upp sin produktion med 25 000 ton till 2026. "Partnerskapet kommer att vara ömsesidigt fördelaktigt, minska risken och öka hastigheten i det viktiga arbetet med att minska CO2-utsläppen", säger Envigas vd Lars-Gunnar Almryd i en kommentar.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.