Klimat

Stora klimattech-rapporten i 7 punkter – investeringarna, sektorerna och framtiden

Foto: Midjourney.

Investeringar i klimattech-bolag har minskat för andra året i rad, visar PwCs stora rapport State of Climate Tech 2023. Impact Loop har sammanfattat det viktigaste från rapporten.

Det var i veckan som revisionsjätten PwC gick ut med sin stora rapport State of Climate Tech, där de gått igenom trender och investeringar inom klimat-tech. Vi har sammanfattat det viktigaste för dig som har ont om tid:

1. Minskade investeringar men klimat-tech klarar sig bätttre

Rapporten lyfter föga förvånande att investeringar i klimat-lösningar minskat, trots ett ökat behov av lösningar för just dessa. Orsakerna inkluderar geopolitisk oro, sjunkande värderingar, inflation och höjda räntor.

Däremot har investeringar i andra typer av bolag faktiskt minskat mer – strax över 50 procent jämfört med 40,5 procent för klimattech.

Andelen klimatteknik i privata marknadsinvesteringar ökade också till 11,4 procent i Q3 2023.

2. Teknik som behövs fortfarande under utveckling

Världen behöver dekarbonisera sju gånger snabbare än nuvarande takt för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer. Teknologi kommer att spela en avgörande roll, men mer än en tredjedel av de förväntade utsläppsminskningarna 2050 beror på teknik som fortfarande är under utveckling.

3. Omfördelning till industrin

Investerare har börjat omfördela medel till sektorer med högre utsläpp, särskilt industri, tillverkning och resurshantering.

Industriella sektorer har sett en ökning i klimatteknikinvesteringar från under 8 procent mellan Q1 2013 och Q3 2022 till 14 procent mellan Q4 2022 och Q3 2023.

Många sektorer visar fortfarande brist på tech-investeringar jämfört med deras utsläppsandelar, men investeringsmönstret börjar bli mer i linje med teknologiers potential att minska utsläpp.

Investeringar krävs i teknologilösningar för svårhanterade sektorer som industri och kraft. Framväxande teknologier som koldioxidinfångning och lagring (CCUS), grön väte och alternativa livsmedel får nu mer kapital.

4. Investeringarna måste ge avkastning

Investerare understryker betydelsen av att leverera finansiella avkastningar och utsläppsminskningar inom en rimlig tidsram. Utmaningar kvarstår dock, särskilt när det gäller att skala upp vissa teknologier internationellt och integrera nya innovationer med befintliga system.

5. Energi kör om mobilitet

Sett till olika sektorer så var mobilitetssektorn tidigare i fokus, men investeringarna har nu förskjutits mot andra sektorer, särskilt i Nordamerika och Kina. Industriella sektorer och energirelaterad klimatteknik har sett en ökning i investeringar.

6. Tidiga investeringar inte lika hett

Det finns en avmattning i tidiga investeringar, vilket kan påverka tillgången på framgångsrika klimattekniklösningar. Samtidigt finns det en tillströmning av förstagångsinvesterare i klimatteknik.

7. Investeringar behövs bortom VC

Många investerare har börjat prioritera företags grundläggande värden över trender. Vissa ser den nuvarande nedgången som en möjlighet för kloka investeringar.

Att bygga framstående klimatteknikföretag kräver både innovativa idéer och kapital för tillväxt. Det behövs finansiering bortom VC och privat kapital för att klara storskalig expansion och implementering.

För att summera rapporten kort så har investeringar i klimatteknik genomgått betydande förändringar. Även om vissa regioner och sektorer har sett en nedgång, ser andra sektorer en ökning i investeringar. Investerarnas strategi och perspektiv varierar, men många betonar vikten av att titta bortom trender och fokusera på företagens grundläggande värde. Oavsett trenderna fortsätter behovet av innovation och finansiering i kampen mot klimatförändringen att vara högt.

LÄS MER: Vi måste våga satsa på bolagen som är mitt i sin tillväxtresa

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.