EXKLUSIVT PÅ IMPACT LOOP

Ny fond ska matcha statliga bidrag med riskkapital: ”Kommer finnas ett före och ett efter"

Erik Stern, Oscar P Ridell och Hermes Holm på Ymner och Y2. Foto: Jan Ahmadi.

Det finns ett glapp mellan svensk forskning och möjligheterna till kommersialisering, vilket ofta beror på tuffa krav kring medfinansiering.<br><br> Det menar gänget bakom Ymner – och drar igång en ny fond som ska matcha statliga bidrag med riskkapital – och skapa trygghet för deeptech-bolagen.<br><br> "För kommersialiseringen av svensk forskning kommer det finnas ett före och ett efter den här fonden", säger vd:n Oscar P. Ridell.

Reporter

Problematiken kring medfinansiering, alltså att bolag ofta behöver gå in med lika mycket pengar själva som de får statliga stöd för, har blivit alltmer tydligt under de år som Oscar P. Ridell, Hermes Holm och Erik Stern har arbetat med Ymner, den plattform som samlar finansiering av svensk forskning och innovation.

I dagsläget sitter teamet på data från över 200 000 finansierade forsknings- och innovationsprojekt.

Nu vill de omsätta sina lärdomar i fonden Y2, för att på allvar sammanföra offentlig och privat sektor.

Oscar P. Ridell blir vd för Y2 och ordförande i dess investeringskommitté. Han ringar in problematiken de försöker lösa:

”Sverige är ett extremt framstående forskningsland. Men när forskningen ska översättas till innovation blir det inte lika bra.”

I siffror innebär det att forskningen får fem gånger så mycket offentliga bidrag som när den ska omsättas till kommersialiserbar innovation. Och av innovationspengarna går mindre än två procent till tidiga deeptech-bolag.

En stor tröskel är alltså kravet på medfinansiering.

”Själva kravet är bra i sig, det ska absolut finnas”, säger Hermes Holm, som kommer att jobba med strategisk kommunikation på Y2.

”Det offentliga ska inte helfinansiera privata bolag. Men det har definitivt blivit ett problem på vägen, istället för den hävstång som var tanken. Vi vill få det offentliga och privata att dra åt samma håll, något som efterfrågats länge.”

Oscar P. Ridell drar resonemanget ett steg vidare:

”Många deeptech-bolag föds in i dödens dal eftersom de har lång utvecklingsfas och stort kapitalbehov. Därför är det många innovationer som aldrig blir till, och det ligger skrämmande mycket potentiell innovation i svenska forskares byrålådor. Det behövs en stark spelare i det tidiga skedet, som kan dämpa risken genom att låsa upp offentliga innovationsbidrag med hjälp av privat medfinansiering.”

Vill ta in 800 miljoner

Teamet bakom Y2 ska nu kavla upp ärmarna och ta in mellan 400 till 800 miljoner kronor i fonden. Tanken är att kunna matcha de offentliga innovationsbidragen med privata pengar för att skapa trygghet i portföljbolagens uppbyggnadsfas.

Till sin hjälp har de ett tungt forskarråd som kan granska bolagen utifrån evidens och tuffa kriterier. I fondens advisory board ingår profiler från Industrifonden, Vera Invest, Sting och Almi Invest Greentech. Det är många som vill ha löpande insyn i vilka bolag fonden kommer att investera i.

Josefin van der Meer jobbar med deeptech-finansiering på Vinnova. Hon ser goda samverkansmöjligheter med Y2 i framtiden.

”En av utmaningarna som deeptech-bolag står inför är att de behöver tillgång till avsevärt mycket större kapital genom hela innovationsresan jämfört med traditionella techbolag.”

Hon är i grunden positiv till medfinansiering när statliga medel kan fungera som en katalysator för privata finansiärer − vilket kan accelerera bolagens väg till marknaden.

”En sådan här fond kan stärka konkurrenskraften för svensk deeptech. Det möjliggör för företagen att vara en del av lösningen på de utmaningar inom ekonomi och samhälle som vi står inför idag,” säger Josefin van der Meer.

Josefin van der Meer, utlysningsansvarig för acceleration av deeptechföretag på Vinnova, och Krim Talia, vd och affärscoach på startup-acceleratorn Sting. Foto: pressbild.

Fokus på framtidsfrågor

Hermes Holm är övertygad om att den nya finansieringsbryggan kan bidra positivt till ekosystemet.

”Vi vill se till att dubbelt så många deeptech-bolag ser dagens ljus – och att de får en så bra start som möjligt. Infrastrukturen för saminvestering mellan privat och offentligt kapital finns där. Med Y2 frigör vi en hittills outnyttjad kraft i det svenska stödsystemet.”

Var ska pengarna komma från?

”Vi har pågående dialoger med flera olika potentiella investerare. Vi vill samarbeta med aktörer vars hjärta bankar lika hårt som våra för svensk forskning och innovation.”

Hermes Holm fortsätter:  

”Vi har fått väldigt fin feedback på det unika i Y2s modell, både när det gäller samhällsnytta och riskminimering. Vi är övertygade om att man måste börja vända på alla stenar för att kommersialisera svensk forskning, och kommer bland annat att prata med svenska stiftelser, filantroper och familjekontor - utöver VCs och deeptech-investerare.”

Ni vill helst jobba med innovationer inom energi, klimat och hälsa. Varför just dessa områden?

”Vi vill jobba med alla typer av deeptech-bolag, men inom just de områdena kan det vara extra kapitalintensivt och komplext att ta det från forskning till något kommersiellt gångbart. Dessutom ser vi att det offentliga kommer att utlysa medel för de här stora framtidsfrågorna − då måste någon matcha det,” säger Oscar P.Ridell.

”Adresserar en viktig utmaning”  

Krim Talia är vd och affärscoach på startup-acceleratorn Sting. Han skriver under på att deeptech-området är underfinansierat i Sverige.

”Många bolag är tillräckligt bra för att tilldelas mjuka pengar från både det svenska och europeiska stödsystemet, men det privata riskkapitalet är underutvecklat inom det här området − vilket förhindrar dem att ta hem dessa medel.”

Märker ni av detta på Sting också?

”Ja, ett flertal av våra deeptech-bolag har ställts inför detta. I flera fall får man välja bort de lite större mjuka finansieringsmöjligheterna för att man har svårt att matcha beloppen med motsvarande privat kapital. Ymner och Y2 adresserar en viktig utmaning som ett flertal av Sveriges vassaste deeptech-bolag brottas med.”

EU-matchning blir nästa steg

Den initiala strategin är att Y2 ska investera 30-40 procent i ett tjugotal bolag under de första fem åren, för att därefter följdinvestera i de som ser mest lovande ut i portföljen. Om allt går som det ska kommer investeringarna kunna påbörjas under Q4 2024.

Planen är att fonden ska avvecklas efter tio år?

"Ja, det är vanligt att man stänger ner en fond efter en viss tid”, säger Oscar P. Ridell. Vi ska inte vara långsiktiga förvaltare, utan vill bidra i uppbyggnaden och lämna över till andra investerare i nästa fas – gärna i Sverige förstås. Stolt svensk forskning ska leda till stark svensk innovation.”

Samtidigt finns redan planer på fler fonder i framtiden.

”Det finns behov av privatkapital som gör det möjligt att matcha även större EU-pengar. Där är vi för dåliga jämfört med andra EU-länder, det ser vi tydligt i vår data. Fler tidiga deeptech-bolag måste få en chans med offentligt och privat kapital för att sen kunna söka EU-medel när de är mogna för det. I det skedet behövs en helt annan sparbössa. Lägg på en nolla."

Ska man se Y2 som en spinoff från Ymner?

”Absolut, men de fungerar väldigt olika. Ymner samlar stödsystemets aktörer för att tillsammans utveckla datadrivna tjänster som förbättrar systemet. Därför är Ymner ett socialt bolag som återinvesterar allt överskott", säger Oscar P. Ridell och fortsätter:

"Y2 drivs däremot enligt marknadens alla regler för att bli en framgångsrik fond. För oss handlar det om två olika verktyg för att komma till rätta med två olika utmaningar, men som båda bidrar till att göra svensk forskning och innovation världsledande. Medfinansieringen ska vara en accelerator, inte en flaskhals. För kommersialiseringen av svensk forskning kommer det finnas ett före och ett efter den här fonden."

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.