Finansieringsguiden

Del 3: Så får du loss bidragen – experternas tre råd för "soft funding"

Erik Stern, Oscar P. Ridell och Hermes Holm på Ymner. Foto och grafik: Impact Loop.

Bidrag kan vara ett sätt att finansiera ditt bolag, vid sidan av banklån eller riskkapital. I del 3 av Impact Loops finansieringsguide går vi till botten med det. Här ger Oscar P. Ridell, Hermes Holm och Erik Stern, experter på forsknings- och innovationsfinansiering med egna plattformen Ymner, sina tre viktigaste råd.

Bolag som vill uppnå skalbar impact behöver en mångfacetterad finansieringsstrategi. Inget snack om saken – särskilt i startgroparna. Inte sällan krävs det både en plan A, B, C och D. 

För de flesta utgör kanske inte offentlig finansiering plan A, och ska nog inte heller göra det. Om man däremot vet vilka möjligheter och utmaningar offentliga bidrag har med sig så kan det absolut vara ett mycket gott komplement till andra finansieringsslag. 

Väl utvalda och utförda offentliga projekt kan också ha stor affärsstrategisk betydelse för ditt bolags tillväxt. 

Den här guiden innehåller tre enkla steg som kan hjälpa dig förstå grunderna för att nå offentliga bidrag:

1. Kvalificera: Förutsättningar och urval

Offentliga bidrag ges ut via så kallade utlysningar som sökanden kan skicka in en ansökan till under en viss tidsperiod. Nationella och internationella offentliga finansiärer (till exempel EU) som är relevanta för svenska impact-bolag publicerar sina utlysningar kontinuerligt.

Det första man måste göra är därför att hålla löpande koll på de utlysningar som är öppna att söka till eller som är på gång att öppnas.

För att avgöra om utlysningen är passande eller inte är det viktigaste att kolla på dess tematiska inriktning och kravbild på sökanden. Till exempel:

  • Om du hittar en utlysning som handlar om utveckling av AI för skogsbranschen, och du i ditt bolag sysslar med AI inom hälsovården, då ska du inte ansöka om bidrag för ett projekt som handlar om det senare. Det du däremot skulle kunna göra är att använda din kunskap inom AI, samarbeta med en aktör inom skogsbranschen, och tillsammans ansöka som en konstellation med ett projekt som handlar om AI för skogsbranschen. 
  • Ger utlysningen stöd till endast vissa organisationsformer? Det är viktigt att säkerställa att just din organisationsform är acceptabel. Är utlysningen anpassad till så kallade SMEs (små och medelstora företag) inom ett visst geografiskt område, och är du i så fall ett sådant inom det området? Titta igenom de formella kraven på vem som får ansöka till utlysningen.

Ju fler utlysningar man går igenom desto bättre blir man på att sålla ut vad som är passande och inte. Men man måste ha tålamod – och en god idé kan vara att ta hjälp av någon som jobbat med offentlig finansiering innan.

Ett tips från oss är: Var selektiv. Det är bättre att invänta en riktigt passande utlysning än att ansöka till en som känns sisådär. Tveka inte heller att höra av dig till den som är ansvarig för utlysningen om du tycker något är otydligt. 

Ju fler utlysningar man går igenom desto bättre blir man

2. Förbereda: Konstellation och medfinansiering

Oavsett om det är ett formellt krav eller inte så är det ofta en god idé att flera olika aktörer ansöker i en konstellation till en utlysning, och att varje aktör har en tydlig roll och insats i projektet. 

Så fort du har formulerat en projektidé är det därför viktigt att ta kontakt med tilltänkta partners så tidigt som möjligt. Konstellationsarbete kräver ofta mycket samordning. Samtidigt kan det ge avgörande öppningar mot kunder och marknadsintroduktion, så se det som en slags strategisk affärsutveckling oavsett hur det går med ansökan.

Sätt upp tydliga deadlines för när medsökande partners ska inkomma med sina delar

Ofta finns det krav om så kallad medfinansiering i utlysningar (kolla på detta under din utvärdering av en utlysning). Det innebär att du själv, eller någon annan finansiär, måste gå in med en viss procent av projektets totala kostnad för att det offentliga bidraget ska kunna ges till projektet. 

Medfinansieringen kan innebära att man själv måste gå in med 50 procent, så det är viktigt att ha koll på vad som gäller och inte minst på hur du ska täcka denna medfinansiering. 

Erik Stern, Oscar P. Ridell och Hermes Holm på Ymner.

3. Ansöka: Skriva och skicka in

När du väl har hittat en passande utlysning som du kvalificerat och skapat en konstellation att söka tillsammans med, samt kirrat med eventuell medfinansiering, är det dags att börja skriva ansökan. 

Detta tar tid, så börja innan du tror att du behöver för att slippa stress på mållinjen och framförallt för att slippa stå där med en klar men inte inskickad ansökan. 

Sätt upp tydliga deadlines för när medsökande partners ska inkomma med sina delar. Stäm av löpande. Och bekanta dig i god tid med ansökningssystemet som ska användas för att skicka in ansökan, här kan det finnas både ledtrådar och skruvbollar som kan vara bra att veta om.

Det kan vara en bra idé att låta någon som skrivit ansökningar tidigare assistera dig. Däremot är en rekommendation att du själv är aktiv i skrivandet av ansökan så att du har ägarskap för helheten. Även om det kan verka som en enkel lösning att låta en konsult skriva så kan det bli ineffektivt och kostsamt utan att garantera ett gott resultat. 

Lycka till!

LÄS MER: HÄR kommer du till vår nya bidragstjänst för impact-bolag!

Del 1: Det vill investerarna se när de pitchar

Del 2: Så utvärderar investerarna ditt impact-bolag

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.