Investeringar

Ny fond satsar 5,6 miljarder på batterimaterial i Europa – “Ett kritiskt segment”

Lowina Lundström. Foto. Press

Demeter Investment Managers och tidigare EU-finansierade EIT Innoenergy lanserar en ny fond. 5,6 miljarder ska satsas på råmaterial till batterier för att få till en leverantörskedja i Europa.

Reporter

Goda nyheter för Northvolt, Altris och alla andra svenska batteriaktörer. EIT Innoenergy, som genom åren delvis finansierats av EU-organet European Institute of Innovation and Technology (EIT), slår ihop sig med riskkapitalbolaget Demeter Investment Managers för att lansera en ny batterifond.

Fonden, som har en planerad investeringsvolym på 5,6 miljarder kronor, har som mål att bidra till att få till en motståndskraftig batteriindustri i Europa. För närvarande finns det ett stort importbehov av råvaror som litium, nickel, kobolt, mangan och grafit till produktionen.

“För att säkra en blomstrande och motståndskraftig europeisk batteriindustri måste vi intensifiera våra ansträngningar inom inhemsk batteriråvaruproduktion”, säger Lowina Lundström, nytillsatt VD för EIT InnoEnergy Scandinavia, i ett uttalande.

Stöttar riskprojekt

EIT Innoenergy ska identifiera och stödja riskabla projekt medan Demeter kommer att agera fondförvaltare, enligt det pressmeddelande parterna skickat ut. 

“Även om det är uppmuntrande att se en växande lista med ambitiösa initiativ och ekonomiska stimulanser från offentliga och privata aktörer, är de vanligen mest fokuserade på mogna projekt som går in efter ett slutligt investeringsbeslut. Men vi behöver också fokus på råmaterialprojekt i tidiga skeden, som projektutveckling (scoping) och genomförbarhetsstudier, som syftar till en hållbar, spårbar och transparent leveranskedja för batterimaterial. Och det är precis vad EBA Materials Fund kommer att leverera”, säger Lowina Lundström.

Tanken är att 70 procent av investeringarna ska gå till projekt som ökar EU:s inhemska produktion. Det handlar bland annat om gruvdrift, bearbetning, raffinering samt återvinning inom unionen och dess grannländer. 

Sedan ska 30 procent investeras i EU:s råvarupartnerskapsländer, som Kanada, Namibia och Argentina. 

“Demeter är glada över att lansera detta initiativ i ett kritiskt segment för att europeiska länder ska lyckas med sin omställning mot hållbar energi och miljö tillsammans med EIT InnoEnergy. Demeter kommer med sin erkända expertis inom gröna investeringar och sina metoder att säkerställa att investeringarna uppfyller de högsta ESG-standarderna”, säger Antoine Troesch, Managing Partner på Demeter, i ett uttalande.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.