Mobility Loop

Det tittar mobilitets-investeraren efter just nu: "Pengarna finns fortfarande"

Peter Vest, chef för investeringar och portföljer på EIT Urban Mobility. Foto: press, grafik av Impact Loop.

Trots att det blåser på mobilitetsmarknaden spanar investerarna efter nya företag att investera i. Bland annat ökar möjligheterna med B2B och B2G när privatkonsumenterna blir för dyra att fånga. <br><br> "Pengarna finns fortfarande", säger Peter Vest, chef över investeringar och portföljer på EIT Urban Mobility.

Reporter

Att det stormar i mobility-sektorn har knappast undgått någon av Impact Loops läsare. Mobilitetsaktörerna Cake och Vässla har gått omkull, samtidigt som Voi genomfört stora nedskärningar.

”Det är samma tendenser i hela Europa, men eftersom Sverige har fler mobilitetsbolag – framförallt inom hårdvara – blir det fler som drabbas. Procentuellt tror jag dock inte att det sticker ut från andra länder", säger Peter Vest, chef för investeringar och portföljer på det EU-finansierade samverkansinitiativet EIT Urban Mobility.

Hans roll innebär dels att leta upp nya bolag för investeringar, dels att stötta den befintliga portföljen som i dagsläget består av 130 bolag över hela Europa.

Från skalbarhet till lönsamhet

Att den nuvarande situationen främst beror på ett konjunkturkänsligt skifte är uppenbart, menar Peter Vest.

”För två år sedan tittade riskkapitalbolagen på skalbarhet. I dag är det tvärtom, man vill veta hur snabbt bolaget kan visa ett positivt kassaflöde. Eftersom strategin från VC-fonderna har skiftat, ser kapitalanskaffningen annorlunda ut nu.”

Har investerarna blivit mindre riskbenägna?

”Inte nödvändigtvis, men jag kan förstå att startup-bolagen upplever det så. Pengarna finns fortfarande, det är bara att det är andra parametrar som gäller för att få tillgång till dem.”

Många svenska mobilitetsbolag har satsat hårt på Teslas modell: börja med väldesignade premiumprodukter istället för att hitta den breda marknaden först. Har det varit fel strategi?

”Nej, det var inte fel enligt den gamla kapitalmarknadslogiken – däremot kanske i den nya. Premium-modellen kan funka fint om man har tillräckligt mycket pengar. I grunden är det bara två olika sätt att bygga bolag på.”

Ska man se dagens situation som en utrensning av ohållbara affärsmodeller?

”Ja, det kommer bli desto viktigare att hitta rätt från början – man kanske bara har en chans på sig.”

Impact blir allt viktigare

Intressant nog svänger pendeln inom mobilitet inte bara mot avancerad teknik – utan också mot mer "back to basics".

”Vi söker brett inom all form av mobilitet som börjar eller slutar i urbana miljöer, och på senare tid har cykling och kollektivtrafik varit två viktiga kategorier", säger Peter Vest.

Han berättar att man använder sig av Uprights plattform för att utvärdera bolagens impactpotential.

"Numera måste det finnas både lönsamhet och impact för att vi ska vilja investera. I övrigt kan det vara mjukvara, hårdvara, konsultverksamhet eller analysverktyg."

Dessutom jobbar man med att koppla ihop bolag med varandra.

"Många startups är för små för att själva kunna få kapital från de tyngre investerarna. Vi hjälper gärna till med att öka skalbarheten så att man kan söka de något större kapitalrundorna."

Vilka mobilitetstrender ser du från ett europeiskt perspektiv?

”Det är fortsatt ganska stort fokus på hårdvara. Vi ser att mobilitetslösningar enligt SaaS-modellen generellt har haft svårt att nå tillräcklig volym och lönsamhet på konsumentmarknaden, så många har skiftat från B2C till B2B eller B2G – alltså Business to Government. Du kan i princip nå lönsamhet med bara en säljare och en kund. Problemet är att det kan ta lång tid att sälja till storbolag och offentliga aktörer.”

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.