Investeringar

Miljonregn över spårbarhetsbolagen – “Ett fantastiskt kvitto”

Victor Andersson och Linnea Brännström. Foto: Press

Spårbarhetsbolagen Chaintraced och Original Creation har på olika håll beviljats innovationsstöd i miljonklassen. Nu ska man verifiera sina lösningar för att möta den efterfrågan som byggs upp av EU:s nya regelverk.

Reporter

Chaintraced, som har en SaaS-lösning för spårbarhet och produktcertifiering i kundernas leveranskedjor, beviljas runt 7 miljoner kronor från EIT Manufacturing för ett innovationsprojekt under 2024. 

Bolaget ska tillsammans med ett antal partners, bland annat forsknings- och utvecklingsstiftelsen Chalmers Industriteknik, utforska en säker och effektiv redovisningspraxis för koldiooxidavtryck i stålindustrin. Syftet är att minska avtrycket i värdekedjorna. 

 “Att ta itu med utmaningen med de globala koldioxidutsläppen inom stålindustrin kräver ett holistiskt förhållningssätt och samarbete mellan företag inom branschen. I det här projektet introducerar vi en banbrytande SaaS-plattform, designad för att gå utöver det senaste inom datadelning och göra det möjligt för deltagande företag att kollektivt ta itu med koldioxidutsläppen”, säger Victor Andersson, vd och medgrundare på Chaintraced, i en kommentar. 

Regleringar trycker på

Ofta är det svårt för producerande bolag att ha koll långt ner i leveranskedjan på hur det ser ut med utsläpp och andra hållbarhetsfaktorer. Men det har blivit mer angeläget att se till att få koll på det i och med flera nya regelverk, bland annat redovisningskraven genom CSRD, som rullats ut av EU. 

Under 2024 väntas EU även klubba igenom förordningen ”Ecodesign for sustainable products regulation”, ESPR. En del av den lagstiftningen täcker så kallade digitala produktpass, DPP, som ska underlätta för bland annat myndigheter att följa produkternas ursprung och få relevant hållbarhetsdata om alla beståndsdelar. 

“Betydelsen av rapportering av transparenta och jämförbara värden för produkters koldioxidavtryck inom stålvärdekedjan kan inte nog betonas. Den är avgörande för att öka synligheten och påskynda minskningen av utsläppen”, säger Victor Andersson. 

Konkurrenten får också stöd

Det ökade behovet av spårbarhetstjäsnter märks ockås i att branschkollegan Original Creation beviljas 1 miljon kronor av Vinnova för att utveckla sin digitala plattform. 

“Det är ett fantastiskt kvitto på att vår innovation behövs och efterfrågas”, kommenterar Linnea Brännström, vd och grundare på Original Creation, och lägger till:

“I och med Vinnovabidraget kan vi accelerera utvecklingen och verifiera vår lösning i relevant miljö. Vi vill komma ut på platsbesök och jobba tillsammans med industrierna för att få input och utveckla vår plattform så bra som möjligt.”

Original Creation ska rikta sig mot bolag inom skogsindustrin när man testkör och verifierar sin lösning. 

“Skogsbranschen finns här, och den lämpar sig väl för oss. Det är relativt enkelt att logga produkterna genom hela värdekedjan, jämfört med om vi skulle börja i exempelvis bilbranschen där det finns otroligt många komponenter och underleverantörer”, säger Linnea Brännström.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.