Grön industri

Kan vindkraft blåsa liv i plågade Östersjön? Nytt projekt vill ta reda på det

Elina Cuellar, projektledare på energibolaget OX2. Foto Johan Nilsson/TT och pressbild.

Kan grön, havsbaserad vindkraft vara nyckeln till att rädda Östersjön? <br> <br> Den frågan ska ett nytt ambitiöst forskningsprojekt som leds av SMHI, och där IKEA backade OX2 ingår, söka svaret på. <br> <br> “Det här kan vara en fantastisk möjlighet att inte bara producera fossilfri energi utan även bidra med naturpositiva åtgärder för att återskapa ett friskare hav", säger Elina Cuellar, projektledare på OX2.

Reporter

Havens tillstånd utgör en av vår tids största miljöutmaningar och det blir allt mer tydligt att det behövs mer innovativa lösningar för att minska trycket på den känsliga naturen.

För svensk del är frågan akut vad gäller Östersjön som under årtionden varit plågat av syrebrist, en situation som hotar det marina livet och bidrar till omfattande algblomningar.

Samtidigt pågår det en kapplöpning bland vågorna där satsningar på flytande vindkraftsparker i allt större utsträckning ses som en viktig nyckel till den gröna omställningen.

Frigöra syre från vindkraft

Därför ska ett nytt svenskt forskningsprojekt som finansieras av Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten undersöka möjligheten att att kombinera grön energiproduktion med marint miljöskydd.

Målet är att utforska hur syre, frigjort vid vätgasproduktion i havsbaserade vindkraftsparker, kan användas för att vitalisera Östersjöns syrefattiga bottenvatten.

“Områden med syrefattiga bottnar är historiskt stora, vilket bland annat kan ses i de stora algblomningarna av cyanobakterier som uppträtt under ett antal år. Det är därför viktigt att, förutom att fortsatt minska näringstillförseln, vända på varje sten för att se hur situationen kan förbättras”, säger Sam Fredriksson, oceanograf vid SMHI som leder projektet tillsammans med forskare från Stockholms universitet och norska forskningsinstitutet Norce.

Enligt Sam Fredriksson är projektet uppbyggt på att data körs genom modeller som ger forskarna möjlighet att studera långsiktiga effekter innan man går vidare med eventuella tester på plats.

"Vi kommer att studera effekten av syresättning i en beräkningsmodell över hela Östersjön. Liknande modeller används också för prognoser och klimatstudier. I det här fallet kan vi alltså i modellen tillsätta syre genom att lokalt öka syrekoncentrationen och undersöka hur syrehalten skulle påverkas i Östersjön över tid."

OX2 och Ikea med i projektet

Med i undersökningen finns också just en av de aktörer som nu driver på utvecklingen av den havsbaserade vindkraften – där även vätgasproduktion adderas. Det är svenska energibolaget OX2 som sålt delar av tre planerade vindkraftparker i södra Sverige till Ikeas bolag  Ingka Group.

I de tre parker som Ikea kliver in som partner ska det enligt planen även produceras vätgas samtidigt som el.

OX2 ska bidra med att mata forskningsprojektet med indata från projekteringen av den planerade vätgasproduktionen i Östersjön.

“Det här kan vara en fantastisk möjlighet att inte bara producera fossilfri energi utan även bidra med naturpositiva åtgärder för att återskapa ett friskare hav. Samtidigt måste alla ingrepp i naturen utföras noggrant och varsamt. Därför är vi mycket glada åt att få jobba med SMHI för att undersöka möjligheterna med den här tekniken", säger Elina Cuellar, projektledare på OX2.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.