Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Biologisk mångfald

Miljonstöd ska skydda havet – "Skyddade områden klarar klimatförändringar bättre"

Anna Ledin, ny generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Foto: Jonas Ekströmer / TT.

Sveriges länsstyrelser får dela på 49 miljoner från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att skydda havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön. "Mycket pekar på att skyddade områden klarar klimatförändringar bättre", säger Susanna Lindeman, utredare vid HaV.

Chefredaktör

Stödet är en del av regeringens treåriga satsning på så kallat akvatiskt områdesskydd. Målet är att värna biologisk mångfald, skapa ett nätverk av skyddade områden och göra ekosystemen mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

"Vi har unika och värdefulla havs- och vattenmiljöer i Sverige och de ska bevaras för framtida generationer. Mycket pekar på att skyddade områden klarar klimatförändringar bättre", säger Susanna Lindeman, utredare vid HaV.

Identifiera skyddsvärda miljöer

Med hjälp av pengarna kan länsstyrelserna identifiera fler skyddsvärda akvatiska miljöer och hjälpa hotade arter. Västerhavslänen, som redan skyddat stora delar av havet, ska fokusera på att bli mer effektiva i sin förvaltning av dessa områden.

Runt Östersjön handlar det istället om att skydda områdena.

"I Östersjön ser det annorlunda ut. Betydligt mindre arealer är skyddade och här behöver länsstyrelserna inrikta arbetet mot fler områden. Det är viktigt att skyddet är funktionellt", säger Susanna Lindeman.

Skydda vattendrag

Nytt för i år är att pengarna ska gå till att skydda både söt- och saltvattenmiljöer. Arbetet i sötvatten ska riktas in på vattendrag som mynnar ut i Östersjön, eftersom det då stärker ekosystemen i Östersjön. Ett annat viktigt fokusområde är att genomföra den den nationella strategin för skydd av sjöar och vattendrag med höga natur- och kulturvärden, ett projekt som flera myndigheter drog igång 2021.

Områdesskydd är ett viktigt verktyg i att rädda haven och vattendragen, som är negativt påverkade av människor och andra miljöfaktorer kopplade till oss. Det kan vara högt läckage från jordbruket, utsläpp från reningsverk, industrier och enskilda avlopp.

Ny generaldirektör för HaV

I januari utnämnde regeringen Anna Ledin till ny generaldirekt för Havs- och vattenmyndigheten. Hon tillträder i april i år.

"Sveriges havs- och vattenmiljöer är unika och de ska bevaras och förvaltas för framtida generationer. Jag är glad över att Anna Ledin har tackat ja till uppdraget som generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Hon har en gedigen erfarenhet från både sakområdet och från att leda en stor organisation, sa då klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.