Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
DEBATTARTIKEL

Investerarna i upprop inför EU-valet: "Stoppa impact-washing nu!"

Nora Bavey och Thea Messel, Unconventional Ventures, Niclas Düring, Trill Impact Advisory och Emelie Norling, Summa Equity. Foto: pressbilder

‍I uppropet #UnitedforImpact inför EU-valet kräver 47 investeringsfonder från 16 EU-länder att man tar krafttag mot "impact-washing".<br><br> "EU behöver fastställa en tydlig definition av impact-investeringar", skriver tre svenska investerare i en debattartikel på Impact Loop.

Världen, och vi med den, står inför enorma miljömässiga och sociala utmaningar. Entreprenörer utgör en del av nyckelaktörerna när det kommer till att innovera och utveckla nya lösningar som effektivt kan tackla dessa utmaningar. Som privata impact-investerare är det viktigaste uppdraget att stödja dessa entreprenörer och möjliggöra för dem att skala upp sin kapacitet.

“Impact investing” är ett snabbväxande globalt finansiellt segment: mellan 2019 och 2022 lanserades 330 nya impact-fonder, med en ökning av förvaltat kapital från 90 miljarder dollar till 371 miljarder dollar. Den europeiska marknaden står för 23 procent av detta.

Denna utveckling ger en ljusglimt men måste stödjas med tydlighet från EU-nivå för att inte riskera att medel försvinner annorstädes till följd av impact-washing, av fonder eller bolag.

När européer går till valurnorna 6-9 juni uppmanar vi kandidaterna i EU-valet att agera på flera nivåer för att omdirigera kapital mot de lösningar impact-fonderna behöver för att kunna genomföra viktiga sociala och miljömässiga omställningar. I samband med detta uppmanar vi även Europeiska kommissionen att adressera den specifika karaktären av "impact investing" i sitt ramverk för hållbara investeringar.

Kritiskt att enas kring en tydlig definition

Bristen på tydlighet i ramen som fastställts av Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) hindrar i dagsläget institutionella investerare från att överhuvudtaget veta om de investerar i impact-positiva tillgångar eller inte när de väljer att investera i artikel 8- eller artikel 9-klassificerade fonder. Dessutom saknas en tydlig differentiering mellan artikel 9-fonder och impact-fonder, som idag ofta förväxlas.

För att undvika risker kopplat till impact-washing och för att öka investeringar i verkligt positiva lösningar behöver EU fastställa en tydlig definition av "impact investing".

Vi stödjer här Europeiska kommissionens förslag att skapa ett så kallat fyrkategorisystem, med en ny kategori som specifikt riktar sig till det som benämns "produkter som investerar i tillgångar som specifikt strävar efter att erbjuda målinriktade mätbara lösningar på hållbarhetsrelaterade problem som påverkar människor och/eller planeten", och fastställer tydliga och relevanta ramar för tillgångar med positiv impact.

Det finns ett tydligt behov av en kategori i SFDR som är specifikt dedikerad till impact investing - som kompletterar men bör vara frånkopplad kategorin dedikerad till tillgångar - för att säkerställa transparens kring vad man de facto investerar i.

Förenklingar bör övervägas i SFDR för de skyldigheter som härrör till upplysningar för små och medelstora företag, som inte omfattas av CSRD:s skyldigheter i dagsläget men som så småningom kommer att göra det. Dessa upplysningar bör harmoniseras och fokusera på data relaterade till faktisk impact snarare än enbart ESG-data.

EU-finansiering en hävstång

Offentlig EU-finansiering är en stark hävstångseffekt för att mobilisera privat kapital mot impact-investeringar. Europeiska investeringsfonden (EIF) har varit en hörnsten i ett stort antal impact-fonder över hela EU, vilket resulterat i betydande finansiering från privata institutionella investerare.

Vi uppmanar nästa EU-parlament och kommission att förstärka EIF:s mandat för att finansiera allmänna strategier för impact som stöder både miljö- och sociala lösningar.

Den befintliga lagstiftningen prioriterar miljömässig hållbarhet, men en rättvis omställning kräver fokus även på sociala utmaningar. Vi tror att marknaden är redo för en social motsvarighet till EU-taxonomin och formell vägledning kring positiva impact-indikatorer. För att identifiera goda exempel och främja deras tillväxt.

Slutligen stöder vi förslaget att skapa en klassificering för "missions-drivna" företag på EU-nivå. Som syftar till att förena aktieägarnas generella intresse med ambitionen att nå bredare mål av allmänintresse. Detta istället för att enbart begränsa sig till vinstdelning eller finansiella resultat.

Dessa regleringar är nödvändiga för att etablera en tydlig och transparent ram för impact investing.

Vi uppmanar Europeiska kommissionen och framtida Europaparlamentariker att stödja dem, så att kapital i stor skala kan styras mot lösningar på de akuta sociala och miljömässiga utmaningar vi står inför. Själva grundfundamentet av vår gemensamma framtid står på spel.

Emelie Norling, Impact Director på Summa Equity

Niclas Düring, Senior Impact Director på Trill Impact Advisory

Nora Bavey och Thea Messel, General Partners på Unconventional Ventures

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.