Cirkularitet

Industrin kan tjäna storkovan på cirkulärt tänk – 5 råd för att komma igång

Ingrid Cornander, Boston Consulting Group.

Det pratas mycket om återvinning av konsumentprodukter. Men inom industrin finns stora möjligheter för cirkulärt tänk – som både kan öka intäkterna och minska kostnaderna, visar ny rapport.

Reporter

I nordisk industri återvinns över 90 procent av all metall – men bara 26 procent av all plast. 

Och det stannar inte där: bara 6 procent av Nordens hela ekonomi är cirkulär – jämfört med ett EU-genomsnitt på 12 procent. 

Det slår en ny rapport från managementkonsultbolaget Boston Consulting Group fast – och visar hur industrin skulle vinna på att ställa om till ett cirkulärt tänk. Inte bara vad gäller klimatpåverkan – utan också vad gäller tillväxt.

Sverige – en materialintensiv industri

Rapporten är viktig då den sätter fingret på en öm punkt i industrin: att en stor del av den inte är byggd för en cirkulär affärsmodell. Istället för att designa för cirkularitet och återanvända, använder man löpande nytt råmaterial.

Enligt rapporten är de mest framträdande orsakerna till detta att vår industri är materialintensiv och att en stor andel bolag verkar inom utvinning av råvaror. Andra faktorer som pekas ut är omfattningen på investeringar i materialkrävande infrastruktur, som fastigheter och annan byggnation som har en längre livscykel innan material som används kan återvinnas.

“Det skapas en naturlig fördröjning i möjligheten att återvinna när material till exempel är bundet i fastigheter. Med det sagt så finns det stor potential för flertalet stora svenska industrier att bli bättre på cirkulära affärsmodeller”, säger Ingrid Cornander, partner på BCG och huvudförfattare till rapporten.

Stora möjligheter för den som lyckas

Det positiva är att det finns rum för förbättring. Om Norden skulle nå EU-snittet på 12 procent cirkulär industri skulle det enligt rapporten låsa upp en årlig ekonomisk möjlighet på 48 miljarder euro till 2030, motsvarande 3 % av Nordens BNP 2021.

Så mycket kan den nordiska (och svenska) ekonomin lyfta med ett cirkulärt tänk. Källa: BCG.

Hur då? Jo, cirkulära produktionskedjor kan både ge nya inkomstkällor, men även kostnadsminskningar när behovet av nya råvaror minskar. Dessutom kan risker kopplat till leverantörskedjor, pristoppar på råvaror och framtida regleringar lättare hanteras för bolag som viktat om till en mer cirkulär modell.

“En omställning i produktionskedjan innebär naturligtvis initiala investeringskostnader, något som bolagen ofta dock kan hämta hem relativt snabbt. Att implementera en mer cirkulär produktion är inte bara bättre ur miljö- och ekonomisk synpunkt, utan gör också den egna produktionslinjen mindre sårbar för förändringar i omvärlden och eventuella uteblivna eller fördröjda materialleveranser”, säger Ingrid Cornander.

I rapporten ges fem råd till industrin för att implementera en cirkulär produktionskedja. De är:

1. Råmaterial. Använd återvunnet eller återanvändbart råmaterial. Fasa ut ohållbara komponenter. Använd 100 procent nedbrytbara material. 

2. Produktdesign. Designa produkter så den har så låg vikt och lång hållbarhet som möjligt. Se till att det går att laga skador under produktens livslängd och att materialet går att återvinna efter att produkten är förbrukad.

3. Produktion. Öka antalet gånger ett material kan användas. Implementera svinnfri produktion, använd stängda vattenkedjor under produktionen och använd återvinningsbara energikällor.  

4. Affärsmodell och användning. Erbjud reparationer och underhållsservice till kunder, erbjud olika typer av ägandemodeller som leasing och prenumeration, saluför begagnade och återproducerade produkter.  

5. Förbrukning. Erbjud system för återköp av förbrukade produkter och omvänd logistikkedja. Återvinn komponentdelar för nyproduktion.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.