e-handel

Hur ska handeln bli hållbar? 6 spaningar från D-Congress med impact som tema

Sofia Larsen och Martin Kits, Svensk Handel, Arba Kokalari, Europaparlamentet (M) och Per Schlingmann, föreläsare. Foto: Press, Europaparlamentet/Stavros Tzovaras och Ulrika Vendelbo.

Hur kan handeln bli hållbar? När Svensk Handel höll sitt flaggskeppsevent D-Congress i Göteborg förra veckan var det med innovation för impact som tema. Impact Loop var där och rapporterade – här är sex spaningar från dagarna.

Redaktör

Handeln vill ta ledartröjan i den gröna omställningen, var budskapet när D-Congress samlade 3 000 handlare och e-handlare i Göteborg. Därför hade man valt temat innovation för impact, och i öppningsanförandet sa branschorganisationens vd Sofia Larsen att temat var det viktigaste av alla tolv upplagor av eventet man haft.

“Det handlar om att utveckla nya idéer, teknologier, processer eller affärsmodeller som inte bara skapar ekonomiskt värde, utan också bidrar till att lösa samhällsutmaningar såsom klimatförändringar”, sa hon på scenen.

Här är våra sex viktigaste spaningar från D-Congress impact-tema:

1. Brist på forskningsstöd till handeln

Av alla forskningsmedel i Sverige går 0,34 procent till handeln, lyfte Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, på scenen. Hon fick medhåll av flera talare som menade att sektorn begränsas av detta.

Ny teknik och banbrytande innovationer kräver ibland mer djupgående analyser och vetenskapliga angreppssätt, och handeln är inget undantag, menade flera personer.

Elin Bergman på Cradlenet föreläste om cirkularitet.

2. Design för hållbarhet

Elin Bergman, operativ chef på Cradlenet och känd som Sveriges "Circular Queen”, påminde oss om att hållbarhet börjar redan i designfasen. 

Hon menade att 80 procent av möjligheterna till hållbar utveckling vilar i detta skede, vilket innebär att det är avgörande att företag integrerar hållbara principer redan vid ritbordet.

Detta var något även en av eventets huvudtalare Zoe Bayliss Wong lyfte fram. Med en lång bakgrund inom modeindustrin föreläser hon om cirkularitet. Hennes budskap var att inte addera hållbarhet som ett sista lager, utan snarare utgå från cirkularitet när man skapar sin produkt.

Per Schlingmann föreläste om vikten av ett grönt narrativ.

3. Behöver vi ett nytt, grönt narrativ?

Per Schlingmann, pr-konsult, författare och föreläsare, föreläste om att Sverige behöver ett grönt narrativ för att samla gemensam kraft och skapa en tydligare vision framåt.

"På en generation ska vi göra om allt. Då behöver vi använda hela verktygslådan", sa han.

Vid sidan av lagar, regleringar och mål är en berättelse ett av de mest kraftfulla verktygen, menade han. För även kommunikationslandskapet är i förändring – från en masskommunikation till vad han kallar för en "masskonversation" där alla konverserar med varandra.

"Den som har den bästa berättelsen är den som får bäst resultat."

Camilla Bergman, Impact Loop, Martin Kits, Svensk Handel, Åsa Domeij, Axfood och Arba Kokalari, Eu-parlamentet (M).

4. EU-lagar som konkurrenskraft

Det är uppenbart att EU-regleringar spelar en central roll i att forma framtiden för den svenska handeln − men på D-Congress blev det också tydligt hur viktigt det är att hålla sig framme när lagarna formuleras för att kunna påverka.

Arba Kokalari, ledamot för Europaparlamentet (M), sa också att de 30-tal regleringar som nu ska rullas ut som kommer att påverka handeln rätt använda kan bli en konkurrensfördel.

“Sverige ligger i framkant globalt och de nya EU-regleringarna kommer att gynna oss”, sa hon.

Martin Kits, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Svensk Handel, betonade hur nya lagar på EU-nivå både utmanar befintliga affärsmodeller och öppnar upp för hållbar utveckling. 

“EU:s lagar driver innovation”, sa han.

5. Lika konkurrensvillkor

Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, belyste en viktig aspekt av hållbarhetsdebatten: behovet av rimliga konkurrensvillkor.

Om drivkraften för omställning ska vara hållbar i sig, måste regleringar vara rättvisa och genomförbara för alla aktörer, stora som små, menade hon. 

"Vinsten driver omställningen. Det måste vara goda konkurrensvillkor och inte bara ställas höga krav på stora aktörer."

6. Optimism är rebelliskt

Optimism var ett ord som lyftes av många talare och aktörer under D-Congress. Kanske är det något många längtar efter i den oroliga tid vi lever i, med krig, klimatkris och skakig ekonomi. 

En marknadsanalys om ungdomar och konsumtion från kulturmagasinet Dazed visade på att optimism är den nya, stora rebellhandlingen. Och att "cringe" är det nya coola.

Per Schlingmann var en av dem som lyfte att vara positiv, och sa:

"I vår dystra tid är det en radikal handling att vara optimist. Så därför frågar jag er: Vill ni vara med i den optimistiska motståndsrörelsen?"

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.