Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Forskning

GUIDE: Släpp hjälteglorian, grundare! 5 tips för att leda i sociala bolag

Grafik: Midjourney/Impact Loop

Glöm entreprenören som en ensam hjälte som ska lösa allt själv. Att involvera medarbetare i beslut är oerhört viktigt för att lyckas, slår forskaren Morteza Eslahchi fast i en ny studie på sociala entreprenörer. Här är fem råd för att lyckas som social ledare.

Redaktör, Esbri

Denna journalistiska artikel publicerar vi på Impact Loop i samarbete med Esbri, Sveriges största plattform för att sprida forskningsbaserad kunskap om innovation, entreprenörskap och småföretagande. Läs fler forskningsartiklar på Esbri här.

Människor som startar sociala företag eller organisationer drivs ofta av ett engagemang att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Men det räcker inte. För att lyckas krävs naturligtvis en innovativ lösning på ett samhällsproblem.  

Samtidigt visar en ny svensk forskningsstudie att det inte räcker med en bra idé för att företaget ska flyga. Inte heller är det framgångsrikt att tro att man ska driva det sociala företaget för egen maskin.

“Inom traditionell entreprenörskapsforskning utmålas bilden av en entreprenör som en hjälte som kan allt och löser allting inom företaget själv. Men i ett socialt företag kan vi se att det är oerhört viktigt att ledaren involverar medarbetarna i beslutsprocesser, säger Morteza Eslahchi, nydisputerad forskare vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.

Utmärkande för framgångsrika sociala företag är också att medarbetarna får chans att använda sina nya kunskaper

Dela kunskaper internt

Morteza Eslahchi har i sin doktorsavhandling bland annat studerat vad det betyder att vara en bra ledare i en social organisation eller socialt företag. Samtliga organisationer i studien jobbar med integrationsfrågor, men resultaten gäller alla sociala företag och organisationer oavsett inriktning.

Studien visar att lärande ska vara en central del i den sociala entreprenörens roll.  

"En bra ledare skapar förutsättningar för lärande på individ- och organisationsnivå. Det kan ske genom externa utbildningar för medarbetarna, men också genom att man delar med sig av kunskaper som finns internt. Och utmärkande för framgångsrika sociala företag är också att medarbetarna får chans att använda sina nya kunskaper”, säger Morteza Eslachi.

Alla medarbetares kompetenser och erfarenheter skapade ett kollektivt lärande

Han konstaterar samtidigt att forskningen visar att sociala företag och organisationer som har ledare som satsar på lärande är bra på att hantera kriser av olika slag. Som exempel pekar han på att alla de organisationer som deltagit i studien fick ställa om sina verksamheter under covid-19-pandemin.

"Man började jobba mer tillsammans än vad man tidigare gjort. Alla medarbetares kompetenser och erfarenheter skapade ett kollektivt lärande som genererade många nya idéer som snabbt implementerades. Teamkänslan som uppstod tog dem igenom pandemikrisen. På en till två månader ställde de om från 100 procent fysiska aktiviteter till 100 procent digitala."

Lyssna inte för mycket på konsulter

I studien framgår det också att det är vanligt att sociala företag plockar in externa konsulter som ska utveckla och hjälpa organisationen på olika sätt. Och även om den samlade erfarenheten av det är god, så konstaterar forskarna att det finns risker.

Enligt Morteza Eslahchi kan sociala entreprenörer som sväljer konsultsnacket med hull och hår gå miste om värdefulla kunskaper som finns internt.

“Det är viktigt att ha i åtanke att de människor som valt att jobba med sociala frågor gör det för att de bryr sig på riktigt. De flesta medarbetare har ett stort engagemang i frågan och stora erfarenheter och kunskaper med sig. Därför är det helt centralt att ledarna låter dem vara med i beslutsprocesser”, säger han och fortsätter:

“Man ska inte sluta göra som konsulter säger, men det behöver finnas en balans mellan hur mycket en ledare lyssnar på dem respektive på medarbetarna.”

... men lyssna mycket på medarbetarna

Han pekar på att en allt för skev balans i den frågan riskerar att slå tillbaka där engagerade individer mister förtroendet för ledarskapet och väljer att sluta i företaget.

“Men det betyder inte att ledaren alltid ska göra som medarbetarna säger. Däremot är det viktigt att medarbetarna har känslan av att deras synpunkter är viktiga och är med i beslutsprocessen. Det okej att det tas ett annat beslut än det de önskat så länge medarbetarna känner sig lyssnade till. En stor del av en social entreprenörs vardag handlar om att bygga tillit i organisationen”, säger Morteza Eslahchi.

Morteza Esiachis fem tips för att leda i sociala företag:

 • Fokusera på lärande. Gör en plan för hur du ska skapa mer lärande i teamet, och för hur medarbetarna sedan kan använda sina nya kunskaper och erfarenheter.
 • Anpassa lärandet. Vi lär oss på olika sätt, så lyssna och se till att lärandet är anpassat till individernas behov.
 • Lyssna! Var lyhörd och ta in alla synpunkter från medarbetarna – det kommer att hjälpa organisationen framåt.
 • Lita på medarbetarna. Utgå ifrån att alla gör sitt bästa och att de vill att företaget/organisationen ska lyckas.
 • Tänk på att de bryr sig. Ingen jobbar i ett socialt företag för lönens skull. Så ha i åtanke att de som jobbar med dig gör det för att de bryr sig om sociala frågor och delar din vision om ett mer hållbart samhälle.
Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

 • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
 • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
 • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

 • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
 • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
 • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.