Forskning

Hon får pris för hållbart examensarbete

Anna Edorson, foto: privat.

KTH-studenten Anna Edorson får utmärkelsen Bästa examensarbete inom hållbart samhällsbyggande 2023.

Bästa examensarbete inom hållbart samhällsbyggande är ett nyinstiftat pris och ett samarbete mellan Structorstiftelsen och Samhällsbyggarna. Vinnaren mottar en prissumma på 50 000 kronor.

Nu får KTH-studenten Anna Edorson priset för sin uppsats Proaktiv koldioxidreducering i projekt – till vilket pris? En kvalitativ studie av livscykelkostnadsanalys och skuggpris på koldioxid som beslutsunderlag.

“Jag ville skriva om ett ämne som förenar klimatnytta och affärsnytta, vilket jag är övertygad om är en förutsättning för att skapa en förändring inom branschen på riktigt”, säger Anna Edorson, som har en kandidat i fastighetsutveckling och en master i real estate and construction vid KTH.

Tidigare forskning visar att livscykelkostnadsanalyser och skuggpriser på koldioxid för beslutsfattande i tidiga projektskeden kan bidra till att minska klimatavtrycket.

Livscykelkostnadsanalyser har flera nyttor för att minska utsläppen, bland annat därför att den visar på långsiktiga vinster som kanske annars inte syns vid investeringstillfället.

Skuggpriser på koldioxid är ett sätt att inom ett bolag frivilligt använda högre priser än marknadens – dels för att möta framtida priser, dels för att styra verksamheten mot minskade utsläpp.

“Jag har arbetat med hållbarhetsfrågor under de senaste tre åren vid sidan av mina studier, och upplever samma situation om och om igen. De allra flesta seriösa fastighetsbolag har höga ambitioner om att minska sina koldioxidutsläpp – men när det börjar påverka den finansiella avkastningen är det plötsligt inte lika högt prioriterat”, säger Anna Edorson och fortsätter:

"Många jag har diskuterat ämnet med under åren har identifierat samma problematik, nämligen att det saknas ett enkelt och lättförstått instrument som synliggör relationen mellan finansiell avkastning och hållbarhet. Jag ville därför försöka hitta lösningen på detta problem, och jag kunde inte vara mer nöjd med resultatet."

LÄS MER: Här är enda svenska bolaget som valts ut till EU:s prestigepris

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.