IRA

Stor genomgång: Det betyder USAs klimatpaket för svenska bolag

Vlad Månsson, Peter Carlsson (Northvolt), Karin Hallstan (H2 Green Steel), Kristin Berg (Mestro), Jakob Liedberg (Cinis Fertilizer) och Joe Biden.

Ett år efter att USAs största klimatpaket någonsin lanserats funderar många impact-bolag fortfarande på vad det betyder för dem. Impact Loops USA-korrespondent Jenny Kjellén ger sig ut på jakt efter svar – och hittar både risker och möjligheter.

New York-korrespondent

369 miljarder dollar. 

Minst så mycket pengar drev Biden-administrationen genom att den nya lagen Inflation Reduction Act (IRA) skulle stödja bolag som bidrar till en grön omställning med.

Lagen, som är ett steg i USA:s strävan att ställa om till en mer inhemsk produktion inom till exempel batteribranschen, möttes av blandade reaktioner i Europa. Inte bara anklagades den för att skydda amerikansk industri – vissa fruktade att den skulle locka ren energiindustri till USA på bekostnad av europeiska länder.

Lite mer än ett år senare är osäkerheten fortfarande stor kring vilken inverkan IRA kan ha på svenska impact-bolag – men det är tydligt att det finns betydande möjligheter. 

“Som vanligt i de här stora policypaketen så gäller the devil is in the details. Man får verkligen gräva i detaljerna och så finns det avsiktligen ett visst tolkningsutrymme. I grunden är lagen en möjlighet, men också en risk för svenska bolag”, säger Vlad Månsson, handelssekreterare och ansvarig för Business Sweden i USA, som har gjort en studie kring effekterna av IRA för svenska bolag.

Som vanligt i de här stora policypaketen så gäller the devil is in the details

Fler gräver guld i USA

Låt oss börja med hur paketet gått i USA, där denna artikel skrivs ifrån. 

Hittills har privata bolag annonserat investeringar som uppgår till 110 miljarder dollar, enligt siffror från Vita Huset. Det har i sin tur skapat över 170 000 amerikanska arbetstillfällen.

Paketet har även attraherat global kompetens och en Wall Street journal-analys visar att företag baserade utomlands, till stor del från Sydkorea, Japan och Kina, är involverade i projekt som står för mer än 60 procent av investeringarna som annonserats. Femton av de tjugo största investeringarna, nästan alla i batterifabriker, involverar utländska företag. 

Samtidigt har man, precis som vissa fruktat, sett att investeringar i grön energi minskat i till exempel Sydkorea. Det har lett till kritik mot att så mycket amerikanska pengar hamnar i utländska fickor.

Vlad Månsson, ansvarig för Business Sweden i USA.

Kapplöpning om gröna energistöd

Men USAs rekordpaket har inte bara drivit på investeringar i USA, utan även lett till en ökad konkurrens om grön energiteknik. Det har gjort att EU och andra länder tagit fram egna paket, med motsvarande incitament.

Enligt Northvolt påskyndade IRA definitivt deras beslut att expandera till Nordamerika. Nu blev det ingen fabrik i USA denna gång utan i Kanada, som i sin tur erbjöd den svenska batteritillverkaren eget stöd för att matcha de subventioner som finns tillgängliga för amerikansk tillverkning enligt IRA.

Även det norska företaget Nel tillkännagav i maj i år att de väljer Michigan i USA för en investering om nästan 500 miljoner dollar i en fabrik som kommer att producera utrustning för att utvinna väte från vatten. Subventioner från bland annat IRA men även Michigans egna bidrag för att främja grön teknik innebar att fabriken, som beräknas ge 500 nya jobb, byggs i USA trots EU:s ansträngningar att locka till sig investeringar i ren teknik.

Men medan vissa länder är kritiska menar Biden-administrationen att den generösa statliga finansieringen driver på utvecklingen, vilket gynnar både Europa och USA.

Det blev ingen fabrik i USA för Northvolt men IRA drev absolut på, menar bolaget. Nu hamnar fabriken i stället i Kanada. Här vd Peter Carlsson. Foto: TT.

Särskilt bra för fordons- och batterisektorn

För de företag som har möjlighet att flytta produktionen eller investera i ny produktion i USA, ger IRA bland annat möjlighet till produktionsbidrag, skattelättnader för investeringar och fördelaktig finansiering. IRA skjuter även till finansiering av olika forskningsprojekt för tidiga teknologier inom exempelvis koldioxidinfångning och vätgas. 

Företag inom fordons- och batterisektorn drar särskilt nytta av IRA, där bland annat batteritillverkare kan få upp till 35 dollar per kilowattimme i produktionsstöd och 10 dollar per kilowattimme för moduler, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av tillverkningskostnaden. Det gör att amerikanska fordonstillverkare kan köpa battericeller tillverkade i USA till ett konkurrenskraftigt pris och ger amerikanska producenter en möjlighet att konkurrera med dominerande kinesiska företag.

IRA skjuter även till finansiering av olika forskningsprojekt för tidiga teknologier inom exempelvis koldioxidinfångning och vätgas

Samtidigt är det inte bara frågan om statligt stöd som är avgörande. Enligt Karin Hallstan, presschef på grönt stål-bolaget H2 Green Steel, är svaret på frågan om de tittar mot USA "delvis". Det finns inget enkelt svar, menar hon, men i korthet handlar det om att det måste finnas tillräckligt mycket el i landet.

“Det som är helt avgörande för oss är att det finns tillräckligt mycket el. I USA är elnätet väldigt fragmenterat och det är svårare att få loss de volymer vi behöver. Det kan på sikt åtgärdas med hjälp av IRA då andra bolag snabbt kan bygga ut förnybar kraft. Självklart är finansieringsstöd också intressant för oss, men utan tillräckligt mycket el och kraft blir det inget projekt”, säger hon.

Karin Hallstan, presschef på H2 Green Steel, ser andra utmaningar med att expandera till USA: brist på el. Foto: pressbild.

Hänga på storbolagen

För mindre bolag utan medel att expandera kan det få andra effekter. För att kunna ta del av vissa incitament finns krav på att en viss andel av komponenterna måste vara tillverkade i USA, något som förväntas göra att många amerikanska företag vill ställa om till en nationell värdekedja.

“En del svenska bolag har märkt en ökad press att tillverka i USA när amerikanska bolag vill säkra en lokal värdekedja och då handlar det för ett svenskt bolag om att vara påläst och att kunna visa sina kunder att de kan vara europeiska utan att det amerikanska bolaget tappar fördelar mot amerikanska intressenter,” råder Vlad Månsson. 

Är man underleverantör till någon av de stora bolagen som till exempel Volvo, ABB eller Northvolt är det värdefullt att förstå hur de tänker kring IRA. 

“De kommer garanterat dra nytta av IRA, de stora bolagen är generellt sett duktiga på att ha koll på den här typen av lagar. Om du till exempel är en underleverantör, kanske det finns möjlighet att hänga med på de större bolagens amerikanska expansion om du levererar till deras europeiska verksamhet idag,” säger Vlad Månsson.

Ökad efterfrågan hos konsumenter

För konsumenter innebär IRA generösa bidrag och skatteavdrag för att byta ut fossildrivna produkter och elektrifiera sina hem. Tesla marknadsför just nu till exempel sina bilar som 7 500 dollar billigare genom vad de kallar probable savings och flera nystartade företag ser en affärsmöjlighet i att hjälpa kunder att förstå de incitament som erbjuds och koppla ihop dem med leverantörer för att underlätta att köpa tjänsterna eller produkterna. 

Här finns en möjlighet för de svenska företag som har koll på vilka delar i IRA som kan driva efterfrågan på deras produkter att se över potentiella försäljningskanaler och samarbeten i USA, menar Vlad Månsson.  

Det låter bra, men att implementera ett så pass omfattande paket med tillhörande riktlinjer och processer är inte helt lätt. Inte heller är det att förstå vilka incitament företagen har möjlighet att få samt hur man söker dem. Vissa bolag har till och med tvingats stoppa eller senarelägga sina projekt, då administrationen varit för snårig i kombination med höga räntor och stigande inflation.

Vissa bolag har till och med tvingats stoppa eller senarelägga sina projekt, då administrationen varit för snårig

Ett av dem var det danska bolaget Orsted som i slutet av oktober meddelade att man på grund av ökade kostnader drar sig ur båda sina vindkraftprojekt som planerades att byggas utanför New Jerseys kust.

Det kommande presidentvalet i USA nästa år skapar också en viss osäkerhet kring IRA:s framtid, främst vad gäller ändrade tolkningar och revideringar av regler och riktlinjer. Donald Trump har inte gjort någon hemlighet av sitt motstånd mot IRA eller mot grön energi och rådgivare till den tidigare presidenten sa nyligen att Trump skulle skära ner mycket av IRA:s utgifter och se över USA:s klimat- och energipolitik för att maximera produktionen av fossila bränslen under en andra mandatperiod.

Men hittills har ändå majoriteten av investeringarna i nya hållbara projekt skett i traditionellt republikanska stater. Det kan delvis hjälpa till att säkerställa paketets överlevnad under de kommande åren, om det visar sig att den gröna omställningen faktiskt leder till fler jobb.

Donald Trump har inte gjort någon hemlighet av sitt motstånd mot IRA eller mot grön energi
Om Donald Trump vinner USAs presidentval nästa år kan klimatpaketet hotas. Foto: AP/TT.

Delstatliga incitament kan vara viktigare

Även om finansieringen som tillhandahålls genom IRA bestämts på federal nivå, förutsätter det att delstaterna stöttar implementeringen i form av lokala riktlinjer och utbildningsresurser. Som svenskt företag gäller det även att inte stirra sig blind på IRA, flera stater har nämligen antagit egna lagar och incitament för att attrahera investeringar och skapa arbetstillfällen.

Som svenskt företag gäller det även att inte stirra sig blind på IRA

“USA är ganska splittrat, inte minst inom hållbarhet och det är bra att ha koll på IRA och de federala paketen men det är också väldigt viktigt att ha koll på vad delstaterna gör, till exempel på vad New York gör inom hållbara och smarta byggnader eller vad Kalifornien gör inom vätgas och subventioner för grön byggnadsutrustning", säger Vlad Månsson.

Det innebär också möjligheter för svenska bolag med digitala tjänster. Energiplattformen Mestro är ett exempel som, även om de i dagsläget inte har planer att gå in på den amerikanska marknaden, kan ta del av lokala program som kan lära dem mer om amerikanska marknaden (läs mer om det här).

"Varje delstat har sina pockets of opportunities med lokala subventioner och incitament som kan vara mycket viktigare för din egen bransch", avslutar Vlad Månsson.

LÄS MER: Ny utsläppslag i New York kan göra svenska bolag till vinnare

De drar mest nytta av IRA:

Energi. Bolag verksamma inom produktion av förnybar energi och produktion av komponenter för ren teknologi som till exempel batterier och energilagring.

Transport. Bolag verksamma inom tillverkning och montering av elfordon samt laddningsinfrastruktur.

Fastigheter. Bolag verksamma inom bland annat energieffektivitetsförbättringar som till exempel värmepumpar, laddningsinfrastruktur och grönt byggmaterial såsom cement och stål med låg koldioxidhalt.

Jordbruk. Klimatsmarta och ekologiska jordbruksmetoder och producenter av  jordbruksråvaror för hållbara biobränslen.

För mer om vad IRA kan innebära för ditt företag, se länkarna nedan eller vänd dig till Business Sweden eller Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York.

Inflation Reduction Act Guidebook | Clean Energy | The White House 

Inflation Reduction Act of 2022 | Internal Revenue Service 

Inflation Reduction Act: Businesses - NYSERDA

Inflation Reduction Act | US EPA

Inflation Reduction Act Tracker

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.