Energi

Ny utsläppslag i New York kan göra svenska proptechbolag till vinnare

Kristin Berg, vd för Mestro.

Nu kommer en ny lag i New York som ska sänka utsläppen hos 6 miljoner fastigheter. Det öppnar för nya möjligheter även hos svenska bolag. Proptechbolaget Mestro är en av dem som nu sneglar mot USA.

Reporter

I USA sker nu en kapplöpning inom satsningar på hållbarhet och grön energi. Det sedan Biden-administrationen klubbade genom sitt klimatpaket, IRA, som innefattar stöd och åtgärder för 4 000 miljarder kronor.

Samtidigt skärps nu de regulatoriska kraven på utsläpp allt hårdare runt om i USA för att nå de klimatmål som landet satt upp.

Rent krasst innebär lagen att fastighetsägare i New York måste sänka sina utsläpp

Ett exempel är en lag som fått namnet “local law 97” som träder i kraft i New York under 2024, som syftar till att sänka utsläppen på de över 6 miljoner fastigheter som bedöms ha ett energioptimeringsbehov.

“Rent krasst innebär lagen att fastighetsägare i New York måste sänka sina utsläpp. De kommer nu behöva rapportera vad de har för utsläpp i dag och hur de påverkar miljön", säger Kristin Berg, vd på företaget Mestro som utvecklat en plattform som ger fastighetsägare ökad möjlighet att mäta och analysera energidata.

"Det finns många frågetecken kring hur det här ska gå till och efterlevas, men det ska bli väldigt intressant om de kommer att börja dela ut viten till fastighetsägare från och med maj nästa år som det är sagt", tillägger hon.

Acceleratorprogram i New York

Själv kommer hon precis hem från en vecka i USA där hon och ett team från Mestro var på plats under New Yorks klimatvecka. Där deltog de i ett acceleratorprogram som Energimyndigheten och svensk-amerikanska Handelskammaren initierat.

Vi deltar i programmet i syfte att göra en förstudie för att lära oss om den här marknaden

Syftet med programmet var just att introducera svenska hållbarhetsbolag inom energi till fastighetsmarknaden i staden.

“Vi deltar i programmet i syfte att göra en förstudie för att lära oss om den här marknaden, och se vad det finns för möjligheter att gå in på den. Men vi har i dag inga uttalade ambitioner om att gå in på den amerikanska marknaden", säger Kristin Berg.

Sneglar västerut

Mestro grundades 2005 och omsätter idag 28 miljoner kronor. I början av september tog bolaget in 12 miljoner kronor i kapital, från bland annat fastighetsbolaget Balders grundare Erik Selin.

Pengarna har öronmärkts för nya internationella satsningar och enligt Kristin Berg innebär det till stor del att bolaget fortsätter att fokusera på tillväxt i Europa.

“Vi finns i dag på elva marknader. Framförallt handlar det om att vara en fantastisk leverantör för de kunder vi har på de marknaderna, och på andra marknader där de har fastighetsbestånd. Det gör vi genom att fortsätta att sätta oss in i respektive marknads specifika behov och ständigt utöka vårt tjänsteerbjudande.”

Men även om Kristin Berg är tydlig med att Mestros expansionsplaner till största del omfattar Europa medger hon att bolaget nu sneglar västerut.

“Vi fortsätter att utvärdera och det är väldigt tydligt för oss att de resor vi har gjort till USA inom programmet varit väldigt värdefulla för oss, då vi skapat både svenska och internationella kontakter."

LÄS MER: Bill Gates: Mycket överdrift om klimatet

Local law 97

Byggnader står för cirka två tredjedelar av New York Citys växthusgasutsläpp, och målet är att staden ska vara vara koldioxidneutral före 2050.

Den nya lagen kräver att de flesta byggnader över 25 000 kvadratfot uppfyller nya energieffektivitets- och utsläppsgränser senast 2024, med strängare regler från 2030.

Målet är att minska utsläppen från stadens största byggnader med 40 procent före 2030 och 80 procent före 2050.

Läs mer här.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.