Riskkapital

AP-fonderna kan runda reglerna (igen) till fördel för impact-bolag

Magdalena Håkansson, hållbarhetschef för första AP-fonden. Foto: Pressbilder

Riksdagens riktlinjer gör det svårt för AP-fonderna att investera hur som helst i svenska impact-bolag. Men Impact Loop kan nu berätta att man öppnar för att på nytt runda regelverket, som man gjorde för Northvolt.

Reporter

När svenska folkets pensionspengar förvaltas finns direktiv som går ut på att man ska främja en hållbar utveckling – om det går att kombinera. Ändå finns det ett par käpphästar som hindrar AP-fonderna från att fullt ut kunna involvera sig i området på samma sätt som andra. 

“Vårt långsiktiga uppdrag gör att vi söker hållbarhetsinvesteringar som också står på en sund finansiell grund och en del av våra placeringsbestämmelser gör det svårt att direktinvestera i tidiga och onoterade bolag. Vårt huvuduppdrag är att trygga svenska pensioner och det gör vi genom att leta efter möjligheter som ger högst avkastning till lägst risk”, säger Tobias Fransson, chef för hållbarhet, ekonomi och kommunikation på fjärde AP-fonden.

AP-fonderna har även riktlinjer om att vara ansvarsfulla ägare och att pensionskapitalet ska förvaltas föredömligt. Det innebär att man behöver jobba för att knuffa på bolag där man är ägare i en omställningsriktning – men det gör det också svårare att engagera sig i allt för många bolag.

“För att vi ska kunna analysera och hantera varje investering på ett ansvarsfullt sätt gör vi endast ett fåtal nyinvesteringar varje år, vilket innebär att vi söker investeringsmöjligheter av det något större slaget”, säger Magdalena Håkansson, hållbarhetschef för första AP-fonden.

Tobias Fransson, chef för hållbarhet, ekonomi och kommunikation på fjärde AP-fonden.

Kan inte investera hur som helst

Men det betyder inte att AP-fonderna inte investerar alls i hållbara bolag, även om det skiljer mellan aktörerna. Bland annat uppger AP2 och AP4 att man har runt 35 respektive 30 miljarder i hållbarhetsrelaterade investeringar. De siffrorna inkluderar däremot investeringar i gröna obligationer och dylikt.

“Jag tycker att vi gör många investeringar i impact. Det är bara att vi inte kan göra det hur som helst”, säger Åsa Mossberg, senior hållbarhetsstrateg på AP2. 

I form av riktade investeringar gick AP1, AP2, AP3 och AP4 ihop och grundade riskkapitalbolaget 4 to 1 Investments för att kunna investera 400 miljoner dollar i onoterade Northvolt för två år sedan. 4 to 1 Investments behövdes för att runda de bestämmelser som hindrar fonderna från att direktinvestera hur som helst i onoterade bolag.

“Men nu har vi de här saminvesterings-bolagen och vi tittar på flera möjligheter”, säger Tobias Fransson.

Så det kan bli investeringar i andra liknande gröna satsningar, som till exempel H2 Green Steel?
“Ja, det kan det bli. Vi tittar löpande på olika alternativ. Sedan är det många parametrar som påverkar. Det handlar om när de har kapitalbehov, vilken värdering de har och sådana faktorer”, säger Tobias Fransson. 

Tre av AP-fonderna, AP1, AP3 och AP4, äger också ett annat saminvesterings-bolag ihop, Polhem Infra, som ägnar sig åt långsiktiga investeringar i hållbar infrastruktur. Bolaget har hittills bland annat investerat i ett vindkraftsprojekt och Solör Bioenergi som sysslar med trädbränslen.

Därutöver sker den största delen av hållbara investeringar indirekt genom val av fonder och förvaltare.

“Första AP-fonden har ett särskilt fokus på de globala utvecklingsmålen när vi gör investeringar inom riskkapital. Under 2022 gjordes samtliga nyinvesteringar inom private equity i bolag vars produkter bidrar till en hållbar utveckling och som samtidigt möter de risk och avkastningskrav vi har”, säger Magdalena Håkansson.

AP4 uppger att man också har en hel del av sitt kapital i riskkapitalbolag som investerar i bolag som har hållbarhet som affärsmodell. Bland annat har man varit med när svenska Trill Impact och Gullspång Re:food tagit in kapital till sina fonder. 

AP2 har däremot inga investeringar i svenska impactfonder. 

Åsa Mossberg, senior hållbarhetsstrateg på AP2. Foto: Pressbild

“Vi är en global förvaltare och geografisk spridning av våra investeringar bidrar till våra mål om avkastning och riskspridning. Eftersom fonden som helhet redan har stor exponering mot Sverige genom aktie- ränte- och fastighetsinvesteringar så söker vi inte aktivt mer investeringar i Sverige, säger Åsa Mossberg och lägger till:

“När vi utvärderar investeringsmöjligheter inom impact så gör vi det utifrån ett globalt perspektiv, vilket gör att svenska fonder och investeringsmöjligheter tävlar mot hela världen.”

Oavsett om det är i Sverige eller utomlands väntas utvecklingen framåt vara att mer kapital kommer att gå till hållbara bolag.

“Jag tror att det kommer att finnas mer investeringsmöjligheter för oss framöver. Vi har redan sett en stor skillnad bara över de senaste tio åren. Det kommer massor av nya innovationer, företag och fonder som driver en positiv påverkan samtidigt som de har utgör en bra affär”, säger Åsa Mossberg.

AP3 har avböjt att medverka i en intervju.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.