Statliga stöd

500 miljoner i grön garanti – men bara fyra bolag har sökt: "Vi har försökt nå ut"

Victor Carstenius, EKN, med bilder på bolagen som beviljats stöd. Grafik: Diana Demin/Impact Loop.

Exportkreditnämndens gröna garantier infördes för att främja svensk export. Två år senare har bara fyra bolag sökt, kan Impact Loop avslöja. "Vi har försökt nå ut”, säger Victor Carstenius, analytiker på EKN. 

Reporter

Exportkreditnämnden (EKN), som arbetar för att främja svenska exportaffärer genom att försäkra företag och banker, lanserade för två år sedan en helt och hållet grön garanti.

Bolag med en verksamhet som bidrar till en klimatomställning har möjlighet att söka de gröna garantierna för att täcka upp rörelsefinansiering eller lån för en specifik investering. Man försäkrar sig alltså ifall något skulle gå snett vilket ökar tryggheten för bankerna att bevilja lån till gröna satsningar.

Men stödet har ännu inte fått ett brett genomslag. Hittills har bara fyra ansökningar kommit in till myndigheten.

“Vi har försökt nå ut. Och vi har börjat nå ut mer och mer. Bankerna vet att det här stödet finns när de träffar sina kunder förhoppningsvis. Men det har inte funnits jättelänge så vi kan bara hoppas att ansökningarna ökar”, säger Victor Carstenius, analytiker på EKN. 

“Vi har en pipeline på typ 10 projekt som vi diskuterar. Förhoppningsvis kommer det fler. För varje sånt här projekt gör risktäckningen nytta. De här projekten kanske inte blir av utan vår uppbackning.”

De har beviljats stöd

Tekniskt sätt är det banken som söker garantierna för att täcka upp de lån som bolagen beviljas. Man kan söka för att få garantier på belopp upp till 500 miljoner kronor, och som ska täcka 80 procent av lånebeloppet. 

Stora projekt som vill ha täckning för summor över det beloppet får vända sig till Riksgälden som har ett liknande stöd. 

“Eftersom Riksgälden tar de stora projekten har vår produkt blivit en SME-produkt. Det är vad vi sett nu under 2022 och 2023. Vi är öppna för alla storlekar, men eftersom beloppet ligger på under 500 miljoner är det små och medelstora bolag som kommer till oss”, säger Victor Carstenius.

Samtliga bolag som lämnat in ansökningar har beviljats gröna kreditgarantier. Hittills är det Furetank Rederi, Bo Altenstam AB, Cinis Sweden och Northern Offshore Group.

Cinis Sweden (Cinis Fertilizer), som gör mineralgödsel av industriavfall, har beviljats garantier. Foto: press.

Den sistnämnda aktören håller på med underhåll av vindkraftverk till havs och den innan producerar miljövänligt mineralgödsel. Men de två övriga är ett vanligt rederi och ett kabelbolag.  

Kriterierna är att projektet man söker garantin för ska vara för projekt i Sverige med en exportkoppling.

“I båda våra gröna stöd tittar vi på EU:s taxonomi och hur de sökande verksamheterna kategoriseras där. Det vi bedömer är om själva exportverksamheten är grön, att man exempelvis säljer elbilar, eller om slutanvändningen är grön. Då kan det var så att man säljer till exempel kablar till vindkraftprojekt”, säger Victor Carstenius och lägger till:

"Själva produkten behöver alltså nödvändigtvis inte vara grön, så länge den används i ett grönt projekt."

Ingen har sökt andra stödet

Tidigt i år lanserade Exportkreditnämnden ett andra grönt garantistöd som är mer inriktat på exportprojekt. Den erbjuder också en högre täckningsgrad, på hela 100 procent, jämfört med det första stödet.

Det stödet har ännu ingen aktör sökt.

“Det ska vara projekt utomlands som ska passa in i taxonomin och det sker inte jätteofta i dag att vi har såna. Vi pratar om kollektivtrafik, järnvägar och förnybar energi. De kanske kommer med flera års mellanrum. Och det tar lång tid från att projekten börjar planeras till att EKN blir involverat”, säger Victor Carstenius.

Northern Offshore Group underhåller vindkraftverk till havs. Foto: Pressbild

Hur ligger ansökningsgraden på de gröna garantierna jämfört med era andra stöd?
“Om man ställer det i relation till övriga portföljen får man nog säga att det är en lägre grad. Vi har ungefär 2 000 garantier per år. Vi hade en garantigivning på 65 miljarder förra året och ännu mer i år. I det sammanhanget är det väldigt lite som går till de gröna projekten.”

Hur kan ni få upp antalet ansökningar?
“Det handlar om att nå ut så att bankerna och bolagen vet att stöden finns till.”

Hur kommer det här att utvecklas framöver?
“När vi tittade på våra projekt är ungefär 9 procent av vår garantiprojekt grön i termer av EU-taxonomin. Det är framför allt sol- och vindkraftsprojekt. Vår förhoppning är att öka andelen framöver och ett sätt är genom de gröna garantierna.” 

Har ni några mål?
“Vi håller på med ett arbete med att sätta mål. Vi ska ganska snart att spika dem. Vi ska ha nettonoll i vår portfölj senast 2045. Men vi ska konkretisera hur vi ska komma dit.”

EKN uppger att de totalt ställts ut garantier för 165 miljoner till de fyra bolagen som beviljats stöd. Men man väntar sig att den summan kommer att bli flera gånger större när de parter man i dag för samtal med väl lämnar in sina ansökningar.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.