Statliga stöd

Från deeptech till AI – här är Vinnovas 33 nya stöd: “Vi vill boosta den här delen”

Josefin van der Meer, utlysningsansvarig för acceleration av deeptechföretag på Vinnova. Foto: press.

Nu rullar innovationsmyndigheten Vinnova ut årets nya finansiella stöd. Efter att de fått kapade anslag från regeringen fokuserar de på bland annat deeptech. Här är hela listan.

Reporter

Som Impact Loop tidigare har rapporterat om så har det sedan september skakat i grundvalarna hos innovationsmyndigheten Vinnova. Detta då regeringen kapat anslagen till myndigheten – från 3,5 till 2,9 miljarder kronor till 2026.

“Just nu på pappret har vi noll kronor för att finansiera startups och den typen av verksamhet över huvud taget”, sa Jan Sandred, som jobbar med innovationsprogrammen på myndigheten, till Impact Loop i en tidigare intervju.

Fokus på deeptech

Men när nu Vinnova presenterar årets utlysningar har ett område fått särskilt fokus: deeptech, alltså bolag som verkar inom komplex forskning och teknik.

På listan finns bland annat stöd till satsningar på smartare elektroniksystem, AI för avancerad digitalisering samt kvantteknik och syntetisk biologi.

Sökande bolag kan få upp till 4 miljoner kronor fördelat i etapper över tre år.

“Till skillnad mot andra utlysningar som riktar sig mot teknikutveckling så vill vi här boosta delen med företagsutveckling för deeptech-bolagen. Vårt stöd ska ligga till grund för att stärka upp på den affärsmässiga sidan så att fler deeptech-bolag kan attrahera privat kapital och bidra till hållbar omställning”, säger Josefin van der Meer, utlysningsansvarig för deeptech-stödet.

Det ökade fokuset på deeptech kan härledas till den rapport som Vinnova tillsammans med Tillväxtverket lämnade över till regeringen 2023. Där hade myndigheterna granskat förutsättningarna för deeptech i Sverige och landat i slutsatsen att fler satsningar här behövs.

Ett högprioriterat område

Utöver stöd för acceleration av deeptechbolag finns det ett antal andra, mer riktade och teknikdrivna stöd som tydligt riktar sig till forskningsintensiva företag.

“Vår reducerade budget gör att vi har behövt satsa mer på spets i insatserna vi finansierar. Den här typen av bolag och tekniker är extremt viktiga för var vi är i dagsläget. Det gäller vår konkurrenskraft, den globala och digitala omställningen, vår välfärd, suveränitet och autonomi", säger Josefin van der Meer.

Enligt henne finns det inget som tyder på att accelerationsstödet skulle vara påverkat av myndighetens kapade budget.

“Jag har inte fått de exakta siffrorna än, men jag tror inte det ska påverka utlysningsbudgeten märkbart eftersom det är ett prioriterat område och insats.”

Impact Loop har här sammanställt de nya stöden liksom kommande stöd hos Vinnova. Alla kommer att läggas in i vår stöd-databas.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.