Konkursen i RGNT Electric

Imported item 5

Oskar Gröndahl, styrelseordförande RGNT Electric.

Minskad efterfrågan och svårt att locka till sig kapital. I den första intervjun sedan konkursen förklarar styrelseordförande Oskar Gröndahl vilka faktorer som låg bakom den plötsliga tvärniten i el-motorcykeltillverkaren RGNT Electric. "För bolag som ännu inte är kassaflödespositiva kommer det fortsatt att vara tufft", säger han.

Reporter

I förra veckan stod det klart att mobilitetsbolaget RGNT Electric försatts i konkurs. Bolaget som redovisade en förlust på över 50 miljoner i fjol har inte varit lönsamma något år sedan starten. Man har jobbat för att få in mer riskkapital för att täcka upp för förlusterna, men läget på kapitalmarknaden har gjort det svårt.

“Bolaget har varit i en tillväxtfas. Men det tar tid att komma ut på marknaden med en sådan här produkt och då krävs det kapital. Det som hände var att det inte fanns kapital på marknaden för att stötta den här resan just nu. Vi har försökt och har haft många bra dialoger. Men vi har inte lyckats få in det vi behöver och därför hade vi inget annat val än att ansöka om konkurs”, säger Oskar Gröndahl, styrelseordförande på bolaget.

En konkursförvaltare har nu tagit över tyglarna och försöker reda ut bästa väg framåt. Oskar Gröndahl uppger att han inte har koll på om det finns något intresse att köpa upp konkursboet. 

“Det är otroligt tungt, framförallt med tanke på hur många duktiga människor som finns på RGNT och hur långt vi kommit. Det är många som har jobbat hårt för att ta oss dit vi är”, säger Oskar Gröndahl. 

RGNT har inte varit det enda bolaget i sin sfär som upplever ett trängande kapitalbehov. Nyligen rapporterade nyhetssajten Breakit att även Cake är i ett desperat behov av kapital. Under hösten har också el-lastbilstillverkaren Volta Trucks gått i konkurs, innan konkursboet sedermera köptes upp.

Det är otroligt tungt, framförallt med tanke på hur många duktiga människor som finns på RGNT

Att det blivit så tufft för el-mobilitetsaktörerna beror det ekonomiska läget i världen som fått flera följdeffekter, enligt Oskar Gröndahl.

“Det är en kapitalintensiv bransch där det tar tid att nå lönsamhet. Även om det är en fantastisk bransch att vara i om man ser över en längre tidshorisont så finns det flera makrofaktorer som jobbat mot oss det senaste året”, säger han.

“Dels har det på kapitalsidan blivit dyrare att driva sådana här bolag. För oss som riktar oss mot konsumenter har även deras köpkraft blivit sämre vilket inneburit att man har prioriterat ner den här typen av köp.”

Tror du att fler bolag inom mobilitet kommer att gå i konkurs framöver?
”För bolag som ännu inte är kassaflödespositiva kommer det fortsatt att vara tufft. Kapitalmarknaden kommer att vända tillbaka, förmodligen snabbare än man tror. Jag håller tummarna för att våra kollegor i branschen hittar strategier för att klara sig igenom den här tuffa perioden.”

Har du dragit några lärdomar av allt som hänt?
“Det har varit väldigt mycket fokus på allt det som hänt den senaste tiden. Det kommer att komma en tid för att dra lärdomar, men jag känner inte att jag är där än.”

LÄS MER: "Volta trucks-grundaren talar ut inför stundande affär: "Jag hoppas jag får vara kvar"

Dela artikeln:

Fler artiklar:

No items found.