Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Forskarnas revansch

Har denna trio hittat nyckeln till att göra el av spillvärme? Nu får Zigrid miljoner av EU

Zigrids grundartrio: Jan Björkman, Torbjörn Birging och Lars Birging.

I den lilla staden Nora i Bergslagen har impact-bolaget Zigrid utvecklat en lösning för att utvinna elektricitet ur spillvärme. Nu har bolaget säkrat ett jättestöd från Europeiska innovationsrådet – och siktar på att ha kommersiell produkt på marknaden om två år.

Reporter

Att vi måste hitta nya sätt för att inte slösa med vår energi och minska de koldioxidutsläpp som det ger upphov till är inget nytt. Lösningar för att producera el från spillvärme med temperaturer över 100 grader finns redan tillgängligt.

Men frågan hur spillvärme med lägre temperaturer ska omvandlas till ny el har tidigare varit ett mer svårlöst problem. Ofta handlar det om att det är för dyrt. Detta trots att merparten av all spillvärme som uppstår ligger på just lägre temperaturer.

"Den mesta av spillvärmen som finns från industrier och kraftproduktion är under 100 grader. Två tredjedelar av allt spill ligger där, och det finns ett stort behov av bra anpassade lösningar för elproduktion från så låga temperaturer”, säger Lars Birging, vd för svenska impact-bolaget Zigrid som sedan starten 2015 just inriktat sig på detta.

Kan återanvändas och bli ny el

Bolaget har utvecklat en patenterad teknik och metod för att utvinna el från den enorma mängd spillvärme som uppstår från industriella flöden av uppvärmt vatten. Tekniken är inriktad på att hantera och omvandla vattenflöden med temperaturer så lågt som 50 grader till ny elektricitet. Den kan i sin tur gå tillbaka till industrin istället för att spillas.

Det innebär att stora flöden som idag ger negativ miljöpåverkan och koldioxidutsläpp kan återanvändas och bli ny el.

Vi ser en stor potential för tekniken inom den stora utbyggnaden av vätgasproduktion som nu pågår

Idag har Zigrid en pilotanläggning i drift på det gjuteri som den internationella industrikoncernen Baettr äger i Guldsmedshyttan. Där gjuts bland annat komponenter till vindkraftsindustrin.

Zigrid vill nyttja spillvärme från industrin till att skapa ny el. Här är ett exempel på industri med spillvärme – koksverket på SSAB i Oxelösund. Foto: Anders Wiklund / TT.

“Vi ser att behovet för att hantera de här typerna av flöden är stora inom processindustrin och stålindustrin där det idag spills otroliga mängder värme. Vi ser också en stor potential för tekniken inom den stora utbyggnaden av vätgasproduktion som nu pågår och där spillvärmen ofta landar mellan 60 till 80 grader. Styrkan i vår lösning är att kontinuerligt producera lokal el med mycket lågt koldioxidavtryck, samtidigt som vi skapat andra fördelar vilket gör den ekonomiskt intressant även i dessa låga temperaturnivåerna", säger Lars Birging.

Han understryker att det förutom den gröna vinsten av att lyckas omvandla lågtempererade vattenflöden till ny el även finns en ekonomisk faktor för industrin.

“Om du som exempel tar en processindustri som har spillvärme som de inte kan använda så får de inte släppa ut den i temperaturer kring 60 till 70 grader. Därför måste de kyla den med hjälp av kyltorn till under 30 grader. Med vår teknik så minskar behovet för kylning och kostnaderna runt det samtidigt som vi producerar el."

Fått mångmiljonstöd

Nu har Zigrid beviljats ett stöd på 2,5 miljoner euro, motsvarande runt 28 miljoner kronor av EU-institutionen Europeiska innovationsrådet. Pengarna ska gå till att ta sista steget med teknikutvecklingen fram till säljbar produkt.

"Det här innebär att vi nu har finansiering för projekt under kommande två åren som ska ta oss till kommersiell lansering av tekniken. Vi kör den befintliga piloten men kommer även att ha en större pilot kopplat till vätgasproduktion inom ramen av det här projektet."

Rent principiellt skulle vi kunna ha flera hundra moduler på anläggningar som kräver det

Målet att lansera tekniken på marknaden 2026.

"En del i det stöd som vi nu fått är att vi ska arbeta produktionsförberedande med tekniken och leverantörer."

Bygger modulärt

Lars Birging pekar på att den lösning som bolaget tagit fram för att omvandla stora mängder spillvärme till el har potential att bli ett starkt bidrag för den gröna omställningen.

"Potentialen för den här tekniken är riktigt stor både för behovet av kontinuerlig elproduktion och för klimatet. Sen bygger vi modulärt där vi kan integrera tekniken på en mindre processindustri där vi sätter ut en handfull moduler men också arbeta med riktigt stora flöden. Rent principiellt skulle vi kunna ha flera hundra moduler på anläggningar som kräver det."

Stödet som beviljats av EU täcker enligt Lars Birging två tredjedelar av den totala projektkostnaden som bolaget räknat med för de kommande två åren. Därför kommer Zigrid som totalt tagit in runt 28 miljoner kronor, varav 7 miljoner kronor under 2023, att öppna upp för nya rundor framåt.

"Vi räknar med att det blir en runda i höst och en runda under 2025 för att komplettera EU finansieringen. Målet är att under de två kommande åren vidimera tekniken i full skala och sätta affärsmodellen för att sen gå ut på marknad och skala upp."

LÄS MER: Professorn tar in pengar för att skapa energi med vatten som bränsle

Zigrid

Startår: 2015

Grundare: Jan Björkman, Torbjörn Birging och Lars Birging

Vd: Lars Bergin.

Nettomsättning 2022: 0 kronor

Rörelseresultat 2022: 2,3 miljoner kronor

Största ägare: First Venture Sweden, Spinnova Affärsutveckling, Janna förvaltning, Birgingruppen AB och Almi invest

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.