Regeringen

Trots budgetslakten – impact-innovation pekas ut i klimatplan

Regeringen och SD presenterar sin klimathandlingsplan. Foto: Jessica Gow/TT

Regeringens omtalade klimathandlingsplan har presenterats. Man har ett 70-tal förslag på vad som måste göras för att kunna uppfylla Sveriges uppsatta mål. Ett av dem berör innovation inom impact.

Reporter

Efter lite fram och tillbaka blev det så att regeringen tvingades presentera sin klimathandlingsplan innan årsskiftet. Under en presskonferens med den moderata statsministern Ulf Kristersson, den kristdemokratiska näringsministern Ebba Busch, den liberala klimatministern Romina Pourmokhtari och Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen lade man fram hur Sveriges klimatmål ska nås.

Och det var inte många överraskningar.

“Hjärtat av den här handlingsplanen är energipolitiken och en utbyggd energiproduktion”, sa Romina Pourmokhtari under presskonferensen.

Det pratades mycket om kärnkraft, elystemet samt utfasning av fossildrivna fordon och fokus på att elektrifiera transporterna. 

Bara på en punkt i klimathandlingsplanen berör man impact. Det är under punkten “Strategiska forskningssatsningar på framväxande teknikområden och innovation”.

“Genom att satsa på ny innovativ grön teknik finns även konkurrensfördelar för svenskt näringsliv och företagande i ett internationellt perspektiv”, står det i rapporten.

Som bekant gick nyligen flera impact-entreprenörer ut och kritiserade regeringen för nedskärningarna kring innovation. I den senaste budgeten har regeringen bland annat minskat anslagen till Vinnova vilket hotar deras impactstöd.

Regeringen pekar istället på nya program inom “impact innovation” från Energimyndigheten, Vinnova och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande som ska starta våren 2024 och “på sikt ersätta de nuvarande strategiska innovationsprogrammen”. 

“Strategiska tvärsektoriella innovationssamarbeten och omvärldsbevakning bidrar till snabbare och effektivare genomslag av klimatomställningen på samhällsnivå. Forskning och innovation inom framväxande teknikområden är av stor strategisk betydelse”, skriver regeringen i sin bedömning. 

Andra punkter att notera är att regeringen vill analysera hur man kan underlätta informationsspridning om tillgängliga finansieringsformer för klimatinvesteringar. Man vill även analysera “använda riskkapital på ett effektivare sätt för att driva på den gröna omställningen”.  

Från 2027 vill regeringen att Sverige ska införa EU:s nya utsläppshandelssystem, ETS 2. Man vill även, som man ofta tidigare pratat om, förkorta och förenkla miljötillståndsprocesserna i landet.

Oppositionen har under eftermiddagen riktat kraftig kritik mot regeringens klimathandlingsplan. Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har kommunicerat att man väcker misstroende mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på grund av att klimathandlingsplanen inte tydligt visar några utsläppsminskningar eller hur utsläppsmålen för 2030 och 2045 ska nås.

Hela klimathandlingsplanen finns tillgänglig här.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.