SaaS

Hans plattform hjälper företag att kalkylera utsläpp – tripplar tillväxten

Kristian Rönn, vd och grundare av Normative. Foto: press, bearbetad av Impact Loop.

Plattformen Normative, som hjälper företag att kalkylera och överblicka sina utsläpp, växer med rekordfart. Men tillväxten har kostat över 100 miljoner kronor, visar nya årsredovisningen.

Chefredaktör

I takt med att kraven på hållbarhetsredovisningar stiger, och bolag får ett ökat tryck på sig att beräkna sina utsläpp, blomstrar en rad digitala tjänster som hjälper till med just det.

En av dem är svenska Normative, grundat av Kristian Rönn med säte i Stockholm.

Förra året tog man in cirka 325 miljoner kronor i kapital för att expandera verksamheten. Rundan leddes av Blume Equity och deltog gjorde även Horizons ventures, Future Five, ETF Partners och 2150.

Tripplad omsättning

Nu kommer i alla fall delar av resultatet av kapitalinjektionen när årsredovisningen för 2022 släpps.

Den visar att Normative gått från 8,2 miljoner kronor till 23 miljoner kronor i nettoomsättning, det vill säga faktisk försäljning. Inklusive aktiverat arbete för egen räkning och övriga rörelseintäkter landar omsättningen på 65 miljoner kronor.

Samtidigt har resultatet påverkats kraftigt på grund av investeringarna som gjorts och gått från -28 miljoner till -108 miljoner kronor.

Även på personalsidan har man vuxit kraftigt. Under 2022 gick antal medarbetare från 67 personer till 144. Ledningsgruppen stärktes också upp med operativa chefen Maggie Buggie och kommersiella chefen Neil Ryland.

Bra år för impact-SaaS

Det går överlag bra för de svenska SaaS-tjänsterna inom impact. Hållbarhetsplattformen Position Green ökade också kraftigt under 2022 och gick från 25 till 59 miljoner kronor.

Även Go Climate, startat av Kalle Nilvér och Cecilia Lindén, ökade från 10 till 15 miljoner kronor.

Normative

Startår: 2014

Grundare och vd: Kristian Rönn

Omsättning 2022 (netto): 23 milj kr (8,2 milj 2021)

Resultat 2022: -108 milj kr (-28 milj kr)

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.