100-dagarsresan: Ny org-form

Ser vi ett skifte i hur man ser på finansiering av sociala bolag?

Nicklas Wallberg. Foto: pressbild.

Nicklas Wallberg har bestämt sig för att ta fram en ny organisationsform för sociala bolag – på 100 dagar. Vi är nu inne på del två i artikelserien han skriver om resan – och denna vecka gör han en upptäckt.

Skribent och projektledare

Nicklas Wallberg är projektledare för ett projekt av Changers Hub, Värmeverket och Handelshögskolan, som fått medel från Vinnova för att ta fram en rekommendation på en ny organisationsform för sociala entreprenörer (läs mer i artikeln här). Nu vill han göra detta på 100 dagar – och skriver här på Impact Loop om hur det går.

Vi känner att det är något som är på väg att ändras i hur vi diskuterar finansiering och organisationsformer. Kan det vara så att vi nu pratar mer öppet om problem, utmaningar och möjligheter?

I det här projektet så träffar vi klassiska stiftelser som Erling Persson Stiftelse, namnkunniga som Postkodsstiftelsen och Stenbecks Stiftelse. Vi träffar offentliga som Allmänna Arvsfonden, kungliga i form av Kronprinsessparets stiftelse samt nyare formationer som The Inner Foundation.

Det betyder en palett av erfarenheter och tankar. The Inner Foundation börjar ju till exempel från blankt papper vilket innebär att de för in nya tankar och ställer nya typ av frågor. Här på Impact Loop pratar de till exempel om hur de vill använda en miljard för att råda bot på utanförskap och mental ohälsa.

Det håller inte längre att spela en undanskymd roll utan att prata eller arbeta med andra

Det här är viktigt. Att samla erfarenheter och utvärdera möjligheter för utförare av själva förändringen, verksamheter som Changers Hub och Värmeverket, där mycket hänger på hur de kan sätta en struktur som möjliggör för fler finansieringskällor och därigenom den långsiktighet som vi alla är överens om behövs för att lösa samhällsutmaningar.

Stiftelserna i sig har alla ett intresse av att hitta vart de kan göra mest nytta och var deras pengar bör placeras. Här som vi ser mer aktivitet än tidigare.

Det finns en starkare förståelse för att ”ensam är inte stark” även hos stiftelser som i sig inte behöver vara oroade över sin egen verksamhets överlevnad. Däremot behöver de nu mer öppet påvisa att de gör sitt yttersta för att vara en delaktig spelare i ett gemensamt ekosystem.

Det håller inte längre att spela en undanskymd roll utan att prata eller arbeta med andra. Då kan vi inte lyckas med de mål som samhället sätter upp. Eller de mål som stiftelser själva för den delen säger sig vilja uppnå i sina strategidokument.

Så har vi hittat något konkret här då? Jo, en insikt är att vi inte bara låtit individuella sociala entreprenörer arbeta ensamt och ofta i motvind. Vi har också låtit, självvalt eller inte, stiftelser hantera potentiella frågor kring regelverk, skatter och dylikt själva.

Det är inte enkel materia att hantera och framförallt behövs en öppen diskussion och samtal kring konkreta exempel för att ta steg framåt.

Så vårt nästa steg är att ta hjälp av PwC och deras skattejurister för att titta på både Changers Hubs och Värmeverkets förslag på modeller. En gång i tidigt skede och ett i slutet av projektet. Det kommer att ge lärdomar till organisationerna men också till stiftelserna så vi identifierar utmaningar tidigt och på så sätt, förhoppningsvis, kan hantera dem innan riskerna blir för stora.

Så vi fortsätter att välja att vara modiga, utmanande och eventuellt aningen naiva. Det tror vi kan gagna alla. Vad tror ni?

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.