Politik

Regeringen: 85 miljoner ska locka utländsk kompetens till (bland annat) gröna bolag

Ebba Busch (KD), Ulf Kristersson (M), Johan Pehrson (L) och Jimmie Åkesson (SD). Foto: Fredrik Sandberg / TT.

Regeringen satsar totalt 85 miljoner kronor under tre år för att få ihop tio myndigheters arbete kopplat till internationell kompetens. "Vi måste få talanger att välja Sverige", säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Chefredaktör

Det är i samband med att regeringens vårändringsbudget presenterades som även denna nyhet skickades ut.

I ett pressmeddelande skriver man att brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens är ett av de främsta tillväxthindren för företag i Sverige. Samtidigt finns ingen tydlig samordning av myndigheternas olika processer för att attrahera och etablera utländsk arbetskraft.

Därför satsar man nu 25 miljoner kronor under 2024, och 30 miljoner kronor årligen under kommande två år – totalt 85 miljoner kronor – för att stärka samordningen av ett tiotal myndigheters arbete kopplat till detta.

"Sverige ska vara ett välkomnande land för internationell kompetens och förutsättningarna för att attrahera, etablera och behålla kvalificerad arbetskraft behöver stärkas. Det är nödvändigt för att svenska företag ska kunna säkerställa sin framtida konkurrenskraft och tillväxt", säger energi- och näringsminister Ebba Busch i en kommentar.

En orsak som nämns är stora företagsetableringar och expansioner i norr som medfört stora behov av arbetskraft.

"Vi måste få talanger att välja Sverige. Det är centralt för att vi ska ha kompetens till den enorma omvandling som den svenska industrin nu genomgår. Att attrahera internationell arbetskraft är också en viktig del av regeringens nya strategi för utrikeshandel. De länder som kan attrahera kompetens är också de som kommer bli vinnare i den gröna och digitala omställningen, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Konkret ska de tiotal myndigheterna som fått uppdraget tillsammans identifiera och adressera problem kopplat till att locka och behålla högkvalificerad, internationell kompetens och annan utländsk arbetskraft som är viktig för Sveriges konkurrenskraft. Även forskare och studenter omfattas.

"Det är viktigt för ingenjörslandet Sverige att högkvalificerad arbetskraft kan fortsätta att komma hit för att arbeta och bidra, inte minst i den gröna omställningen. Uppdraget är viktigt för att förbättra arbetsgivarnas förutsättningar att rekrytera utländsk nyckelkompetens som är så avgörande för vår konkurrenskraft, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. De myndigheter som deltar i uppdraget är Arbetsförmedlingen, Business Sweden, Försäkringskassan, Migrationsverket, SCB, Skatteverket, Statens servicecenter, Svenska institutet, Tillväxtverket, UHR och Vinnova. Uppdraget kommer att hållas samman av Tillväxtverket.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.