Energi

Kan förnybar energi ta fart inom försvaret? Nu görs försök på fältet

Övningsledarna: Totalförsvarsstiftelsens Freddy Jönsson Hanberg och Michael Davis, från Energy Academic Group på Naval Postgraduate School i USA. Grafik: Diana Demin

Sverige är återigen med och står värd för en Natoövning i att hantera hot mot förnybara energisystem. Bolagen inom området har en del sårbarheter försvarsmässigt – men också en del fördelar som kan leda till nya användningsområden.

Reporter

Natoövningen Nordic Pine 23 äger rum i olika moment nu under hösten. Det är andra gången som forskare och ämneskunniga inom försvarsalliansen samarbetar med olika svenska myndigheter och företag för att öva olika former av attacker mot förnybara energisystem. 

Bland de inblandade offentliga aktörerna återfinns Energimyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och det statliga forskningsinstitutet RISE. Från den privata sidan återfinns bland annat Fortum, Ellevio och Ingrid Capacity.

Behovet av att hålla försvarsövningar på området har växt i och med att allt större del av energimixen utgörs av förnybar energi numera. I fjol var en av upptäckterna att det finns sårbarheter inom området eftersom bolag som sysslar med exempelvis vind- och solkraft är mindre aktörer som inte har inkorporerat säkerhetsfrågor på samma sätt som stora energikoncerner.

Sårbarhet mot attacker

Bland annat varnade nederländska myndigheter nyligen om stora brister kring cybersäkerhet vad gäller solceller. Men det finns också en utsatthet påverkanskampanjer och risker i värdekedjorna.

“Något vi tittat på närmre i årets övning har varit hur utländsk makt kan använda försörjningskedjor som ett instrument. Tittar man på komponenter som behövs till förnybara energisystem är man rätt beroende av kinesiska leverantörer. Vi har sett under de senaste åren att Kina använder sina handelsfördelar i geopolitiska syften”, säger Freddy Jönsson Hanberg, övningsledare samt styrelseordförande på Totalförsvarsstiftelsen.

Bland annat importerar svenska företag väldigt mycket solpaneler och solfilm samt vindkraftskomponenter från Kina. Målet med övningen är dels att testa robustheten i systemet och att kunna försvara sig mot cyberattacker, påverkanskampanjer och sabotage. 

Deltagarna ska också bli medvetna om att de utgör en viktig del i infrastrukturen och att inblandade myndigheter ska bli medvetna om vad för stöd som behövs. 

“Det är tydligt uttryckt att deltagarna ska få med sig är en modell, eller mall, för hur man genomför en övning som följer Natostandard. Det är för att man själv sedan ska kunna öva på bolaget och sätta de säkerhetsskydd som krävs på plats i verksamheten”, säger Freddy Jönsson Hanberg.

Kan användas som krigsutrustning

Men det finns positiva delar med förnybart också. Bland annat har beroendet av komponenter från länder som Kina redan börjat bemötas på av olika näringslivssatsningar där man vill skapa europeiska värdekedjor inom till exempel batteritillverkning.

Sedan kan det också vara en fördel försvarsmässigt med spridningen av energiproduktionen på olika oberoende områden istället för att ha det koncentrerat på vissa platser som med kärnkraftverk.

Det är faktiskt till och med så att man i militära sammanhang tittar allt mer på användningsområden för kraftslagen på fältet. 

“Man gör försök med förnybara energisystem på fältnivå. Det finns ett intresse av att öka autonomin i olika drivsystem”, säger Freddy Jönsson Hanberg och lägger till:

“Fossilbaserade drivsystem innebär att man får en lång och sårbar försörjningskedja där man måste frakta olja som ska förädlas och sedan fördelas. Det finns bättre sätt att lösa energiförsörjningen. Atomdrivet, som i ubåtar och hangarfartyg, är ett sätt. Och vätgas är ett annat där man kan ha produktionen nära konsumtionen.” 

Görs försök med solceller

Det har tidigare funnits en del problem med användning av vätgas på fältet i och med att det är explosivt och har stora effektförluster. Men de problemen har man arbetat med att lösa, enligt Freddy Jönsson Hanberg.

“Det görs tester för att stabilisera vätgasen och skydda den så att den inte exploderar när den träffas. Sedan är det batterier som är det mest intressanta för att man kan flytta med sig dem dit där man behöver energi. Det finns också försök med solceller, men det har man inte kommit så långt med. Det görs dock en del försök med det”, säger han.

I år har Nordic Pine hållits i Sverige och Finland. Nästa år är tanken att involvera fler Natoländer.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.