Mobilitet

De vill bygga Sveriges snabbaste laddnätverk – rullar ut satsning från Malmö till Stockholm

Marcus Landelin, vd på Nima Energy. Foto: pressbild.

Nima Energy har som mål att bygga Sveriges snabbaste laddnätverk för elbilsladdning med fokus på högtrafikerade vägar och citykärnor. Nu rullar de ut det första steget i sin satsning som ska ge 1 250 laddpunkter i Norden till 2026.

Reporter

För att hålla uppe takten i den gröna omställningen av fordonsflottan från fossilt till eldrivet måste inte minst utbyggnaden av laddinfrastruktur hålla ett högt tempo. Det gäller laddpunkter knutna till människors bostäder och arbetsplatser, men även laddpunkter som erbjuder kortare snabbladdning, som exempel inne i citykärnor och utmed högt trafikerade vägar.

“Om vi tittar på den kraftiga tillväxttakten av den elektrifierade fordonsflottan ser vi fram till 2030 en ökning från dagens 260 000 fordon till 2,4 miljoner fordon. Det ställer utmaningen med laddinfrastrukturen på sin spets. Som vi ser det ligger en del av lösningen med den utmaningen i en utbyggnad av ultrasnabba laddpunkter i citylägen och utmed huvudleder”, säger Marcus Landelin, vd på Nima Energy.

Marcus Landelin, vd på Nima Energy.

Fokus på huvudleder och citykärnor

För just en kraftfull och snabb laddning är något som bolaget Nima Energy satsar på. De rullar just nu ut det första steget i sin satsning på ultrasnabb laddning av personbilar och kommersiella fordon som ska resultera i 1 250 laddpunkter runt om i Norden till 2026. Fokus ligger alltså på en intensiv utbyggnad i städers centrala delar och utmed stora huvudvägar där stora trafikflöden rör sig.

“Det är målet som vi bygger vår organisation och utvecklingsaktivitet för. Nu jobbar vi starkt med vår portfölj för att säkerställa att vi når dit”, säger Marcus Landelin

Arbetet inleds nu med de första 150 laddpunkterna som installeras från Malmö till Stockholm som beräknas vara fullt driftsatta till sommaren 2024. I den inledande projektfasen ingår 50 ultrasnabba laddpunkter fördelat på fem platser i centrala Stockholm.

“Det innebär att vi kan erbjuda en laddning som ger 30 mils körning på ungefär 15 minuters laddtid. Det finns relativt få laddstationer längs vägarna och i städerna idag som har en kapacitet på mellan 300 och 400 kilowatt”, säger Marcus Landelin.

Marcus Landelin uppger att Nima Energy bygger sin satsning på hård- och mjukvara från ledande europeiska leverantörer.

“Vår roll är att sy samman markplanering, elnät och hård- och mjukvara. Samtidigt är det vi som driftsätter och förvaltar de här anläggningarna”, säger Marcus Landelin som har ett långt förflutet inom bolag med inriktning på förnybar energi. Fram till 2022 var han vice vd och operativ chef på vindkraftsbolaget Eolus vind, som är noterat på Stockholmsbörsen.

Nima Energys laddstationer ska ge ultrasnabb laddning utmed hårt trafikerade huvudvägar.

Nyckelfaktor för grön omställning

Han beskriver att han ser just ultrasnabb laddning som en nyckelfaktor för den gröna omställningen.

“Mycket av det motstånd som fortfarande finns mot en övergång från fossildrivna bilar till eldrivna ligger i laddningen. Därför är det viktigt att du ska kunna ladda bilen snabbt på 15 minuter och få 30 mils körning, samtidigt som det ska vara enkelt att betala med kort. Sen ska det även vara pålitligt med hög tillgänglighet på våra stationer och med ett stort antal laddpunkter så att kunden inte behöver vänta alltför länge.”

Ser ni att en större utveckling av starka ultrasnabba laddpunkter ställer ökade krav på elnätet, och ser ni att det behövs några åtgärder för att det ska vara genomförbart?

“Vi kommer ju själva från energibranschen och har en lång erfarenhet kring de här frågorna. Samverkan med nätägaren och förståelse kring nätfrågor i projekteringen skulle jag säga är a och o för att kunna bygga de här större stationerna med kraftfulla laddare.”

Samtidigt säger Marcus Landelin att det finns utmaningar där flera aktörer måste samverka för att nå den laddinfrastruktur som kommer att krävas för att möta framtidens fordonsflotta.

“Det är klart att det ställer väldiga krav på utbyggnaden av infrastrukturen. Svaret ligger som jag ser det i god planering och samverkan mellan alla olika intressenter som är med i den här utvecklingen.”

Sedan bolaget startades 2020 har Nima Energy tagit in runt 54 miljoner kronor där en stor del kommer från bolagets minoritetsägare som är fondförvaltaren Niam genom sin infrastrukturfond. Enligt Marcus Landelin har Nima Energy gjort klart med ytterligare finansiering genom befintlig ägarstruktur.

“De har avsatt kapital för att också finansiera de här anläggningarna. Det finns annan finansiering för anläggningsinvesteringarna utan att gå in på några detaljer kring det.”

LÄS MER: Norrländska laddningsbolaget går som tåget – adderar en nolla på omsättningen

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.