Mobilitet

Marknaden för mikromobilitet har mognat – nu rullas deras laddbara ställ ut

Erik Bergqvist. Foto: Standab.

Med tydligare regleringar, marknadsutrensning och sammanslagningar börjar delad mikromobilitet spela en allt viktigare roll i de europeiska storstäderna. Nu ska det svenska bolaget Standab lansera sina laddbara ställ – med en tidigare Voi-chef bakom spakarna.

Reporter

Det har snart gått sex år sedan Voi och många av deras konkurrenter lanserades. Efter stor hype och många kapitalstinna satsningar blev elsparkcyklarnas intåg en smula kaotiskt. Men situationen tycks inte lika rörig eller konfliktfylld längre. Regelverken finns på plats, och mikromobiliteten har inlemmats i stadsbilden.

En viktig kritik mot mikromobilitetsbolagen är att det blir både dyrt och ohållbart att köra runt med bilar för att samla in fordon och byta batterier.

Svenska Standab vill ändra på det. Bolaget är i grunden en avknoppning från Glänta Design, som utvecklar utegym, lekparker och möbler för offentlig miljö. Med starka talangtillskott från mobilitetsbranschen började man ta fram parkeringsställ för elcyklar och elsparkcyklar – totalt finns nu 2 000 stycken i 45 städer.

Nu pratar man om hur man ska integrera mikromobilitet i städerna, istället för att reglera bort den

Pilot i Kista banar väg

Erik Bergqvist kommer tidigare från Voi och är nu affärsutvecklingschef på Standab. Nu finns både hårdvarukompetens, techbakgrund och kontakter med offentliga aktörer på plats. Under 2023 inleddes därför ett stort arbete med fokus på laddningsbara ställ. Standab skickar en hårdvaruenhet som kopplas på elsparkcykeln så att den kan laddas i parkeringsstället. Systemet kallar man för Marma.

Kista utanför Stockholm fick agera testbädd under hösten, i ett pilotprojekt tillsammans med The Kloud och den nederländska bjässen Dott. Man lyckades eliminera alla batteribyten, samtidigt som batterinivåerna i flottan kunde ökas i genomsnitt med 49 procent. Vilket betydde mindre urladdade fordon och att tillförlitligheten mot användarna förbättrades.  

Efter testet gick Dott lämpligt nog ihop med tyska Tier, som är störst på den europeiska marknaden. Nu väntar vidare utrullning av lösningen i fler städer.

"Vi kommer sannolikt börja i Norge, med Finland och Sverige på tur, med anledning av olika regleringar", säger Erik Bergqvist.

"Generellt längtar den här branschen efter tydlighet från städerna. Situationen har blivit betydligt bättre, med fler målade parkeringsytor och parkeringsställ. Men framförallt ser vi att narrativet har skiftat – nu pratar man om hur man ska integrera mikromobilitet i städerna, istället för att reglera bort den. Därför ser vi stor potential med vår lösning på platser med hög koncentration och rotation för att göra mest nytta för alla."

Affärsmodellen är till synes enkel: genom att sälja laddning direkt till respektive operatör enligt hur många kilowattimmar de laddar, kan Standab erbjuda städer gratis ställ. Modellen kallar man tjänstefinansieriad infrastruktur.  

”Det viktiga är att vi kan bidra till en trevligare stadsmiljö samt en mer hållbar affärsmodell för operatörerna. Vi kan ta lägre betalt än vad det kostar för dem att hämta, byta batterier och lämna fordonen.”

Bäddat för beteendeförändring

Med sin standardiserade hårdvara menar Standab att man kan integrera lösningen med 75 procent av marknadens elcyklar och elsparkcyklar.

Många operatörer fick initialt kritik för att fordonen inte höll särskilt länge. Har det blivit bättre under de senaste åren?

"Verkligen! I dag är de byggda för offentliga miljöer och för att kunna byta ut delar vid behov. Det är stor skillnad från de första modellerna."

Även mobility-as-a-service-plattformarna (MaaS) blir allt bättre och bredare, men Erik Bergqvist poängterar att det fortsatt finns en del att göra för att verkligen skapa ett förändrat beteende hos användarna.  

"Många städer jobbar med att integrera de här lösningarna direkt mot kollektivtrafiken. Men det räcker inte med digital integrering om man inte har den fysiska integreringen på plats. Våra ställ hjälper till med att förbättra tillförlitligheten till tjänsten när man som användare vet vart man ska gå för att lättast hitta ett tillgängligt fordon. Särskilt i morgonruschen när man inte har de där extra 5 minuterna att leta."

Upplever du generellt att marknaden har mognat de senaste åren?

"Ja, det var tydligt att många aktörer kom och gick, och att friktion uppstod tidigt. Nu har läget stabiliserat sig – men potentialen för mikromobilitet är enorm och vi är fortsatt i ett tidigt skede. Nu hoppas vi att vi genom fortsatta samarbeten med kan vara med och bidra till att mikromobiliteten blir effektivare, hållbarare och mer välintegrerad i städerna."

Standab omsatte under 2023 cirka 1,5 miljoner kronor, plus cirka 3 miljoner i sidointäkter. Resultatet (EBITDA) var -311 000 kronor.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.