Impact Loop avslöjar

Tillväxtverket lanserar ny klimatfond – börjar investera redan nästa år

Tim Brooks, chef för företagsavdelningen på Tillväxtverket.

Tillväxtverket lanserar en ny, statlig riskkapitalfond med fokus på klimatet, kan Impact Loop avslöja. Det står också klart att det blir Almi Invest som kommer att förvalta den.

Reporter

Igår avslöjade Impact Loop att Tillväxtverket lagt ner sin startup-satsning Startup Sweden. Orsaken var en skrivelse som skickats från regeringen som gjorde det omöjligt för Tillväxtverket att fortsätta driva projektet.

Idag kan vi avslöja ytterligare en nyhet kopplad till Tillväxtverket. Tim Brooks, chef för företagsavdelningen på Tillväxtverket, uppger för Impact Loop att man under hösten kommer att lansera en ny, statlig riskkapitalfond som kommer att fokusera på klimatrelaterade investeringar.

Efter ett upphandlingsförfarande är det också klart vem som kommer att ansvara för förvaltningen. Man har tecknat ett avtal med Almi Invest om en ny version av den greentech-fond som man har redan i dag.

“I år har vi upphandlat förvaltare av vår nya fond för klimatomställning. Almi Invest Greentech vann upphandlingen och vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete inom klimattemat med dem”, säger Tim Brooks, chef för företagsavdelningen på Tillväxtverket.

Tim Brooks uppger att den nya fonden blir en form av förlängning av den existerande Almi Invest Greentech-fonden.

“Vårt samarbete med Almi Invest Greentech inleddes redan 2016 när de vann vår upphandling av fondförvaltare för Gröna fonden. Gröna fonden går nu in i förvaltningsfas och den nya fonden för klimatomställning kommer börja investera under nästa år. Men hållbarhet är ett horisontellt krav i alla våra insatser, så det blir hållbarhetsperspektiv i alla våra kommande projekt”, säger Tim Brooks.

Vill inte kommentera

Exakt hur stor fonden kommer att vara eller vad den kommer att ha för inriktning är ännu inte klart. När Impact Loop sökt Almi Invest Greentech uppger representanter för bolaget att man inte vill kommentera den nya fonden i detta skede.

Den nuvarande greentech-fonden har en storlek på 650 miljoner kronor och fokus för den har varit att göra klimatsmarta investeringar som är koldioxidreducerande. Allra vanligast är investeringar mellan 1 och 10 miljoner kronor till bolag i ett tidigt skede. Bland annat har man investerat i Elonroad, Greeniron och Cellfion.

Vid sidan av den nya klimatfonden kommer Tillväxtverket också att satsa på att ha flera regionala fonder för att nå företag runt om i hela landet.

“Vi kommer under hösten att lansera vår tredje generation av riskkapitalfonder. Det är Almi Invest som haft den andra generationen och det är också dem som kommer att förvalta flertalet av nästa generations fonder. I Stockholm vanns upphandlingen av fondförvaltare av Trio Impact Invest”, säger Tim Brooks och lägger till:

“Det är rätt stora satsningar som bygger upp finansieringsmöjligheter för startup-företag i hela Sverige. Genom Almi Invest så byggs en infrastruktur och en professionell investeringsstruktur upp i andra delar av landet än i storstadsregionerna. Vi gör rätt mycket arbete för att stärka förutsättningar för snabbväxande företag så att de kan få tillgång till finansiering och professionellt ägarskap.”

Upphandlingen av vem som kommer att förvalta fonden i syd är ännu inte klar.

LÄS MER: Regeringens startup-satsning nedlagd i det tysta: "Förstod nog inte konsekvenserna"

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.