Biologisk mångfald

Kapitalförvaltaren kräver reglering – vill se redovisning kring biologisk mångfald

Jan Erik Saugestad. Foto: Pressbild

Storebrand Asset Management vill att bolag tvingas redovisa om sin påverkan på biologisk mångfald. “Vi erkänner det bidrag som finanssektorn har gjort till förlust av biologisk mångfald, men också den roll den har att spela i att skydda den”, säger kapitalförvaltarens vd, Jan Erik Saugestad.

Reporter

Under onsdag och torsdag den här veckan hålls EU-finansierade European Business and Nature Summit (EBNS) i den italienska staden Milano. Det är en konferens kring som ska fokusera på hur man kan implementera mål kring biologisk mångfald och bana väg för mer hållbara affärsmodeller inför det stora klimatmötet Cop16 som hålls nästa år. 

På mötet kommer flera företrädare för finanssektorn tillsammans med olika nivåer av beslutsfattare diskutera om vad den överenskommelse, som beskrivits som ett Paris-avtal för biologisk mångfald, som undertecknades på Cop15-mötet i Montreal häromåret kommer att få för inverkan inom bland annat näringslivet. Avtalet kallades för Global Biodiversity Framework (GBF).

En av aktörerna som kommer att vara på plats och diskutera frågan är den norska kapitalförvaltningsgiganten Storebrand Asset Management. Bolagets vd, Jan Erik Saugestad, anser att för att finanssektorn ska kunna göra sin beskärda del så krävs det mer utförlig obligatorisk redovisning från bolag på området. 

“Den nuvarande frivilliga redovisningen skapar en ojämn spelplan mellan företag och en ofullständig grund för oss som investerare att anpassa finansiella flöden i linje med Global Biodiversity Framework. Som investerare behöver vi data för att vägleda våra investeringsbeslut”, säger han.

200 miljarder dollar per år ska mobiliseras

Frågan om biologisk mångfald har blivit allt mer aktuell sedan GBF undertecknades på Cop15. En indikation på det är att EU-kommissionen anordnar EBNS för att behandla frågan om biologisk mångfald.

“Förhoppningsvis kommer årets toppmöte i Milano att ta oss ett steg i rätt riktning. Åtgärder behövs på alla nivåer av näringsliv, politik och samhälle. Vi erkänner det bidrag som finanssektorn har gjort till förlust av biologisk mångfald men också den roll den har att spela i att skydda den”, säger Jan Erik Saugestad.

Det var 188 länder som kom överens om GBF-avtalet som sätter en del riktlinjer och mål fram till 2030 och 2050. En av dem som ska nås fram till och med 2030 är att länderna enats om att mobilisera minst 200 miljarder dollar per år från offentliga och privata källor till finansiering av initiativ kopplade till biologisk mångfald.  

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.