IMPACT LOOP I USA

Från klimatmål till aktivism – borde fler företag agera som i skidorten Aspen?

Jenny Kjellén, Impact Loop.

Bort med nettonollmål och rapportering – in med radikal transparens och påtryckningar. Det är skidanläggningen Aspens recept – och det känns positivt med någon som inte hymlar, skriver Impact Loops New York-korrespondent Jenny Kjellén efter ett besök i skidbacken.

New York-korrespondent

Just nu andas föräldrar i New York ut efter midwinter recess, motsvarande sportlovet, i de publika skolorna. De privata skolorna hade bara två dagars ledighet och kanske var det därför vi upplevde köerna i Aspens skidliftar så överkomliga. 

Utöver fantastiska dagar med sol och nysnö lärde vi oss om en av världens största levande organismer, Aspenträden, som förökar sig genom rötterna och som ger landskapet i Aspen dess karaktäristiska utseende. 

Men det är något annat och viktigare som jag nu tänker på i efterhand; skidanläggningens radikala syn på hållbarhetsarbete. 

Aspen One, som äger fyra skidanläggningar i Colorado, anser att traditionella hållbarhetsåtgärder som net zero- och offset-mål, rapportering, tredjepartscertifieringar och avfallsmätning är att spela oljebolagen i händerna. Det är inget som förändrar systemet, utan snarare förstärker status quo. Trots det betraktas åtgärderna som best practice, skriver de i sin hållbarhetsredovisning. 

Vill ni som bolag vara medskyldiga eller vill ni skapa förändring på riktigt? Aspen One vill såklart sälla sig till den senare kategorin och arbetar för att använda sin röst, makt och pengar för att skapa politisk förändring och driva utformningen av nya lagar. De är inte rädda för att förstärka provokativa budskap och ser det som sitt mål att “freak out the fossil fuel industry”. (Hela rapporten är för övrigt en färgsprakande läsning som kan fungera som inspiration inför nästa års hållbarhetsredovisning)

Konkreta exempel på deras aktiviteter inkluderar att sätta press på enskilda senatorer

De utgår från vad de bedömer vara deras största hävstång för att bekämpa klimatförändringar och skapa systemförändringar i stor skala. 

"Vår nya strategi är utformad för att maximera vår förmåga att driva systemförändringar. Vi kommer att pressa partners och handelsgrupper, förändra den nationella diskussionen om koldioxidbeskattning och användning av naturgas, samt mobilisera våra följare för att vara en lika kraftfull påverkansgrupp som NRA – men när det gäller klimatfrågor – och säkerställa att när vi ser tillbaka om tio år kan vi säga att vi gjorde tillräckligt för att stoppa klimatkrisen" skriver de på sin hemsida. 

Uppmaning i skidliften att satsa på andra åtgärder än nettonollmål. Foto: Jenny Kjellén, Impact Loop.

Konkreta exempel på deras aktiviteter inkluderar att sätta press på enskilda senatorer för att driva igenom USA:s största klimatpaket, the Inflation Reduction Act. De finansierar även forskning som vill visa hur klimatet sett ut om den antropogena klimatförändringen inte inträffat. Planen är att använda resultaten för att stämma oljeindustrin. 

I liften uppmanas vi skidåkare att göra vår del och bli en del av Protect Our Winters, en ideell organisation som fokuserar på lagreformer för miljöfrågor. 

På senare tid har det pratats mycket om en backlash kring ESG (Environmental, Social, and Governance). Enligt Financial Times har de amerikanska investerarna minskat sina ESG-investeringar och några delstater, inklusive Florida, Kansas och Idaho, har antagit lagar som förbjuder eller begränsar hänsynen till ESG vid investeringar.  

I början på förra veckan rapporterade The New York Times att flera av finansvärldens jättar dragit sig ur Climate Action 100+, en internationell koalition av kapitalförvaltare som pushar stora företag att ta itu med klimatfrågor.

Efter den senaste tidens nyhetsskörd känns det positivt med ett bolag som inte hymlar med sitt ESG-arbete

Wall Streets tillbakadragande från tidigare miljöåtaganden har varit på ett långsamt sluttande plan i flera månader, särskilt sedan republikaner började säga att investerarna ägnade sig åt "woke capitalism". Risken för samarbetet kring att påverka andra företags beteende kan strida mot konkurrensregler, var det som fick investerarna att verkligen dra öronen åt sig enligt tidningen.

I West Virginia, tre stater österut från Colorado, informerade man nyligen sex banker, däribland Citibank och HSBC, att de kan komma att uteslutas från att få delstatskontrakt på grund av att de begränsar sin verksamhet för kol-, olje- och gasföretag utan ett rimligt affärssyfte.

En färsk studie från KPMG kom däremot glädjande fram till att 90 procent av de tillfrågade organisationerna ändå förväntas öka sina ESG-investeringar under de kommande tre åren, främst drivet av regulatoriska krav. Majoriteten av investeringarna förväntas ske i dedikerad ESG-personal, specifik mjukvara och utbildning för personalen. 

Enligt studien anser bolagen att förbättrad datahantering är det främsta sättet att integrera ESG-mål med sina övergripande affärsmål, men att de har utmaningar med att integrera ESG-strategin i sin bredare affärsstruktur. Bara fem procent av bolagen svarar att deras nuvarande struktur redan anpassat ESG-målen med affärsstrategin.

“What gets measured gets done” brukar det heta och är sant i många organisationer. Aspen One:s hållbarhetsrapport beskriver företagets nya hållbarhetsstrategi, utformad för att driva riktig förändring och skapa snabbare lösningar på klimatförändringar. Till skillnad från att lova din doktor att sluta röka 2050, som jag läser på bygelskylten i liften på väg upp i backen. 

Efter den senaste tidens nyhetsskörd känns det positivt med ett bolag som inte hymlar med sitt ESG-arbete och som vågar provocera för att vi alla ska få behålla våra vita vintrar.

Screenshot från Aspen Ones hållbarhetsredovisning. Foto: Jenny Kjellén, Impact Loop.
Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.