Impact-svepet

Förbud mot fossilreklam och skål för hållbar tequila – 3 saker att ha koll på idag

Tre saker att ha koll på idag.

🍸 Hållbar tequila kan rädda biologisk mångfald. Vi kände att denna behövde hamna i topp idag. Den ökade efterfrågan på tequila har accelererat en ensidig odling av blå agave, istället för annan agave som blommar. Utvecklingen slår hårt mot biologisk mångfald generellt, men specifikt mot fladdermöss (!). Men nu visar en ny studie från forskare på Göteborgs universitet att stöd till bönderna skulle ge utrymme för en mer hållbar framställning av “fladdermusvänlig” sprit. Skål för det!

🛠️ Ökat fokus på energieffektiva fastigheter. Det visar en ny undersökning utförd av Novus för Schneider Electric. Smarta system för energistyrning har nu implementerats av 68 procent av de 125 svarande fastighetsbolagen, jämfört med 36 procent under 2021. En förklaring till den snabba ökningen kan ligga i EU:s revidering av direktivet för byggnaders energiprestanda.

🌎 Förbud mot fossilreklam i Stockholms kollektivtrafik. En överenskommelse från mittenkoalitionen bestående av S, MP och C i region Stockholm öppnar för nya reklamriktlinjer i kollektivtrafiken. Förslaget syftar till att stoppa all marknadsföring av fossila bränslen och fossilt drivna produkter, i linje med regionens mål att avveckla klimatpåverkande utsläpp från transporter till 2035.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.