Begagnat

Efter sänkt moms-förslag för begagnat: "Dra inte undan mattan för ideella aktörer"

Anette Alm Gustafsson, verkställande chef, och Cathrine Kylesten, hållbarhetschef för Erikshjälpen Second Hand. Foto: pressbilder.

Ett nytt förslag om sänkt moms på begagnat-varor har rört upp debatt. Om alla som säljer begagnat får sänkt moms drar det undan mattan för ideella organisationer, menar organisationen Erikshjälpen – som idag kan sälja momsfritt.

I slutet av februari meddelade finansminister Elisabeth Svantesson (M) att regeringen tillsätter en utredning för att se över momsreglerna för cirkulär handel. En översyn som länge har efterfrågats av aktörer som verkar inom second-hand sektorn.

“Försäljningen av begagnade varor är en viktig del i att ställa om till ett hållbart samhälle. Dagens momsregler innebär onödigt administrativt krångel för många företagare i branschen”, sa Elisabeth Svantesson i en kommentar.

Utredningen fick samtidigt viss kritik av branschorganisationen Svensk Handel, som menade att den borde gått ännu längre – och undersökt sänkt moms på begagnat-varor.

"Det är olyckligt att regeringen inte går steget längre i sin uppdragsförklaring. Vi tycker att utredningen åtminstone borde analysera vad som skulle krävas för att sänka momsen. Vilka är begränsningarna? Och i vilken mån hindrar nuvarande EU-regler detta?", sa Sofia Larsen, vd på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Att slopa momsen helt för kommersiell second hand skulle snedvrida konkurrensen

"Väcker en oro"

Nu ger sig en tredje aktör in i debatten: den ideella barnrättsorganisationen Erikshjälpen Second Hand, som via butiker över hela landet säljer bland annat begagnade kläder och möbler.

Sedan 2016 är nämligen ideell second hand momsfri – och organisationen menar att det förslag Svensk Handel lägger på bordet om att även andra aktörer ska få sänkt moms kan drabba dem.

"Vi välkomnar sänkt moms eller momsfrihet för miljön och omställningens skull. Men det väcker också en oro hos oss ideella second hand-aktörer när våra konkurrensfördelar ska suddas ut", skriver Anette Alm Gustafsson, verkställande chef, och Cathrine Kylesten, hållbarhetschef för Erikshjälpen Second Hand, och fortsätter:

"Second hand-marknaden måste växa och nykonsumtionen minska – men att slopa momsen helt för kommersiell second hand skulle snedvrida konkurrensen och drabba ideell second hand som är en viktig del av civilsamhället."

Istället tycker man att fokus bör vara på att lagstifta mot överkonsumtion:

"För miljöns skull krävs i första hand en lagstiftning som tar itu med problematiken i överproduktionen och den ständigt ökande försäljningen av nyproducerade varor."

De uppmanar också till att fundera på vem den förenklade eller sänkta momsen är till för:

"Andra exempel på ändrade skattesatser för att driva nya beteenden, som till exempel den på reparationer, visar att sänkt moms inte lett till lägre priser hos konsument. Och därmed inte ett förändrat konsumentbeteende. Sänkt moms på kommersiell second hand skulle underlätta för företagen, men leder det till att fler faktiskt handlar hållbart?"

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.