Sommardeal! ☀️ Läs gratis hela sommaren när du skaffar ett medlemskap.
Vi kör!
Skogen

Drönare, AI och mätverktyg – här är 11 svenska bolag som växer i skogen

Bildtext längst ned i artikeln.

Det bubblar i myllan och det handlar om skogen. Tuffare regleringar och mer fokus på att skydda naturen gör att skogstech-bolagen nu kan börja gro ordentligt. Impact Loop har grävt fram elva svenska bolag som tar avstamp från och för världens gröna lungor.

Reporter

I Impact Loops stora genomgång av skogstech kan vi se ett skifte där sektorn som tidigare varit delvis förbisedd nu får allt större fokus. Bakgrunden kan till stor del kopplas till hårdare regleringar och ett ökat intresse från kapitalmarknaden mot komplexa deeptech-innovationer.

“Innan marknadsläget gick ner var alla startups intressanta. Nu när det börjar vända har man fått upp ögonen lite mer för skog. Kanske tänker man mer på hållbarhet nu och vill investera i saker som har substans och kan förändra på riktigt”, säger Axel Ljudén, vd och medgrundare på skogstech-bolaget Ecotype.

Här är elva skogstechbolag att hålla ögonen på, med tillhörande siffror:

1. Arboair

Specialiserar sig på utveckling och försäljning av mjukvara och hårdvara för skogsbruk. Med AI-driven bildanalys och drönare erbjuder de innovativa lösningar för att producera skarpa beslutsunderlag för skogsägare, vilket hjälper till att effektivisera skogsindustrin.

Startår: 2019
Vd:
Markus Drugge
Nettoomsättning 2022:
3,9 milj kr
Rörelseresultat 2022:
-885’ kr
Senaste registrerade värdering:
65 milj kr

2. Deep Forestry

Inriktar sig på robotik och maskininlärning och har utvecklat drönare som autonomt kan navigera i skogen mellan träd. Genom en prenumerationstjänst kan skogsägare genom tekniken mäta upp hela skogsarealer, där varje träd analyseras.
Startår: 2018
Vd:
Levi Farrand
Nettoomsättning 2022:
88' kr
Rörelseresultat 2022:
-1,1 milj kr
Senaste registrerade värdering:
86 milj kr

3. Ecotype

Har utvecklat en SaaS-baserad plattform för att skapa, analysera och hantera skogsdata. Med hjälp av tjänsten som ger en detaljerad beskrivning av skogen kan rådgivande organisationer och skogsägare enklare skogsbruksplanera, övervaka och analysera bestånd. Plattformen riktar sig även till långivare och mäklare som ska bedöma skogsvärde.

Startår: 2020
Vd:
Axel Ljudén
Nettoomsättning 2022:
848' kr
Rörelseresultat 2022:
-3,9 milj kr
Senaste registrerade värdering:
34 milj kr

4. Katam Technologies

Bolaget har utvecklat en molnbaserad tjänst som sammankopplar avancerad 3D-bildbehandling, sensorteknik och AI för att öka spårbarhet och mäta skogsbestånd, vilket ska ge ökad möjlighet för ett hållbart skogsbruk.

Startår: 2010
Grundare:
Krister Tham
Vd:
Bengt Magnus Karlson
Nettoomsättning 2022:
2,1 milj kr
Rörelseresultat 2022:
-2,3 milj kr
Senaste registrerade värdering:
62 milj kr

5. NFA Forestry Automation

Med grund i sensorteknik från autonoma fordon och AI-algoritmer har bolaget utvecklat en ny innovativ teknik som ger skogsmaskinsföraren underlag för vilka träd som ska avverkas.. Med förarstödet kan gallring underlättas, vilket leder till en mer kostnadseffektiv avverkning som gynnar biologisk mångfald och kolinlagring.

Startår: 2021
Vd:
Lars Svensson
Nettoomsättning 2022:
715' kr
Rörelseresultat 2022:
109’ kr
Senaste registrerade värdering:
38 milj kr

6.Taigatech

Har utvecklat en AI-baserad teknik som med kameror kan följa varje enskild stock genom sågverksprocesser. Med tekniken kan data samlas in som ger sågverket möjlighet att få ut fler brädor och större värden ur varje stock.
Startår: 2021
Vd:
Christoffer Johnsson
Nettoomsättning 2022:
484' kr
Rörelseresultat 2022:
-709’ kr
Värdering 2023:
14 milj kr

7. Tracy of Sweden

Med grund i komplex AI-teknik har bolaget utvecklat en algoritm som med bildigenkänningsteknik kan spåra virke globalt. Från bolagets plattform kan hela kedjan säkras från avverkning till konsument vilket ska försvåra handel med olagligt avverkad skog.

Startår: 2015
Vd:
Jan Erik Rendahl
Nettoomsättning 2022:
59’ kr
Rörelseresultat  2022:
-1,7 milj kr
Senaste registrerade värdering:
50 milj kr

8. AirForestry

Har utvecklat en helt ny teknik för skogsbruk där arbetet sker från luften för att inte ge negativ påverkan åt känslig mark, eller omkringliggande träd. Med drönare utrustade med kapverktyg kan träd skördas och även lyftas ut från skogen till en utmärkt plats för upphämtning.

Startår: 2020
Vd: Olle Gelin
Nettoomsättning 2022: 550’ kr
Rörelseresultat 2022:
-8,7 milj kr
Senast registrerade värdering: 41 milj kr

9. Sustainalube

Bolaget som är en forskningsbaserad spin-off från Luleå tekniska universitet utvecklar miljövänliga smörjmedel och hydraulikvätskor för skogsindustrins maskiner. Produkterna som tillverkas av gröna restprodukter är vattenlösliga och innehåller inga skadliga ämnen för vattenlevande organismer eller miljön.

Startår: 2015
Vd: Jan Jonsson
Nettoomsättning 2022: 855' kr
Rörelseresultat 2022: -510' kr
Senast registrerade värdering: 84' kr

10. Nordluft Automation

Bolaget utvecklar med hjälp av drönarteknik ett automatiserat spridarsystem för skogsbruk. Drönarna som kan bära upp till 30 kilos last ska bidra till en mer effektiv spridning av frön, näring och aska för en välmående och växande skog.

Startår: 2017
Vd: Elof Winroth
Nettoomsättning 2022: 1,1 milj kr
Rörelseresultat 2022: 10’ kr
Senast registrerade värdering: 55 milj kr

11. Reselo

Har utvecklat en process för att framställa gummi av björkbark. Den innovativa tekniken ger skogsråvaran som vanligtvis eldas upp inom skogsindustrin ett högre värde och bidrar till ökad cirkularitet.

Startår: 2020
Vd: Henrik Otendal
Nettoomsättning 2022: 179’ kr
Rörelseresultat 2022: 3’ kr
Senast registrerade värdering: 83 milj kr

*Bildtext: Läser man bilden som en serietidningssida innehåller den följande personer: Yijun Shi, Sustainalube, Judith Maria Rendahl och Jan Erik Rendahl, Tracy of Sweden, Krister Tham, Katam Technologies, Axel Ljudén, Ecotype, Josefin Larsson, Reselo, Elof Winroth, Nordluft Automation, Lars Svensson, NFA Nordic Forestry Automation, Christoffer Johansson, Taigatech, Caroline Walerud, Airforestry och Markus Drugge, Arboair.

Dela artikeln:

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Läs gratis hela sommaren!*

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Full tillgång till daglig kvalitetsjournalistik med allt du behöver veta inom impact
  • Affärsnätverk för entreprenörer och investerare med månatliga meetups
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
*Gäller nya prenumeranter. Du läser helt gratis t.o.m 31 juli 2024 – därefter förnyas din valda prenumeration till ordinarie pris såvida du inte sagt upp den innan.