Riskkapital

Doldisens impactfond tar in en halv miljard – nu letar de svenska bolag

Clare Murray, Eleanor Blagbrough och Michelle Capiod. Foto: Pressbild

Blume Equity, som har en svenskdoldis som medgrundare, får in EU-pengar. Riskkapitalbolaget är redan ägare i Matsmart och Normative och vill nu investera i fler skandinaviska bolag.

Reporter

Det är den europeiska investeringsfonden EIF som investerar 40 miljoner euro, motsvarande runt en halv miljard kronor, i Blume Equity som har en fond som riktar in sig på bolag med klimatlösningar i norra Europa.

En av grundarna till fonden är svenska Michelle Capiod, som började sin yrkesbana som analytiker på det amerikanska finansbolaget Merrill Lynch och som sedan jobbat många år som investerare och med styrelsearbete.

"EIF spelar en viktig roll i ekosystemet och investerar i många förstagångsfonder som driver industrin framåt. Det är därför naturligt att de är med här, och vi är speciellt glada över deras ovanligt stora investering i Blume", säger Michelle Capiod.

“Vi investerar tematiskt med en impact-lins i Europa. Vi har fokus på nordeuropeiska bolag och har gjort två investeringar i Sverige redan och håller fortsatt ögonen mot Norden eftersom det finns så många starka klimattech-bolag som skalar upp där.”

Fokus på Sverige och Norden

Blume har sedan tidigare investerat i två svenska bolag – Normative, som hjälper företag mäta sina utsläpp, och Matsmart, som säljer livsmedel på nätet.

“Sverige är ett av de länder vi spenderar mycket tid på och det syns i vår portfölj där vi investerat i Normative och Matsmart”, säger Michelle Capiod. 

En annan anledning till att EIF investerar i Blume är att man har som mål att minst 25 procent av investeringarna ska gå till klimat- och miljörelaterade projekt. Organisationen har även som uppdrag att stötta små och medelstora innovationsbolag med hög tillväxtpotential. 

Sverige är ett av de länder vi spenderar mycket tid på och det syns i vår portfölj

“Vi investerar i bolag som skalar upp, vanligtvis serie B-rundor och framåt”, säger Michelle Capiod.

“Det är intressant att investera i Norden eftersom regionen är ledande inom hållbarhet och det finns många spännande bolag aktiva inom klimattech. Det är speciellt intressant i tillväxtkapital-stadiet. Det finns otroligt mycket kapital i tidigare led, men kommer man upp till tillväxtkapital är det svårare. Där kan vi vara med och bidra."

Bland Blumes andra investerare återfinns amerikanska Impact Engine, Visa Foundation och även Fjärde AP-fonden.

"Vi har haft en dialog sedan länge med AP4. Svenska institutionella investerare har generellt mer fokus på hållbarhet. I deras strategier räcker det ofta inte med bra avkastning utan man måste också investera på ett hållbart sätt. Och impact-området kommer mer och mer."

Michelle Capiod och Blume Equity investerar normalt i så kallade B-rundor, det vill säga bolag som kommit en bit på vägen.

Vill synas mer

Michelle Capiod har grundat Blume tillsammans med Clare Murray och Eleanor Blagbrough. Eftersom hon har utbildat sig i Storbritannien och varit baserad där under sitt yrkesliv har hon inte synts till särskilt mycket i svensk press.

“Vi har generellt inte varit särskilt synliga i medier fram tills nu och det har varit ett medvetet beslut. Planen är att synas mer framöver”, säger Michelle Capiod och lägger till:

“Det stämmer att vi är tre kvinnor som grundat Blume. Vi har gått samman på grund av vår gemensamma vision om att bygga en ny typ av specialiserad investeringsfirma som integrerar vinst och syfte genom hela investeringsprocessen och vår expertis. Vi har lång erfarenhet som investerare och inom hållbarhet. Med vår djupa kunskap på området och kan vi hjälpa klimat- och impactbolag att skala upp och göra skillnad.”

Tanken är att fonden som Blume reser ska landa på 200 miljoner euro, motsvarande knappt 2,4 miljarder kronor.

LÄS MER: Investerarna: "Gillar inte ordet impact"

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.