Social hållbarhet

Är psykisk ohälsa hos unga nästa stora nöt att knäcka? Det tycker trion bakom ny inkubator

Klas Bergling, Tim Bergling foundation, Annika Sten Pärson, The inner Foundation, Sofia Breitholtz, Reach for change och Gayatri Rathinavelu, Next in mind.

När Reach for change, Tim Bergling foundation och The inner foundation gör gemensam sak och lanserar inkubatorn Next in mind vill de hitta innovationer som tacklar psykisk ohälsa hos unga. "Vi ser att det är en eskalerande utveckling”, säger operativt ansvariga Gayatri Rathinavelu.

Reporter

Psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem med mänskligt lidande och stora kostnader som följd. Sammantaget i de nordiska länderna beräknas den direkta och indirekta samhällskostnaden för psykisk ohälsa uppgå till mellan 700 till 800 miljarder kronor årligen. En av de grupper som man de senaste åren sett en alarmerande ökning hos är de mellan 18 till 29 år.

Det är något som Reach for change, The inner Foundation och Tim Bergling foundation, som alla är inriktade på social hållbarhet, vill ändra på. Därför rullar de nu ut inkubatorn Next in mind för att stötta sociala entreprenörer med lösningar och innovationer för att stärka ungas psykiska hälsa i de nordiska länderna.

Just i det här åldersspannet ser vi att man lätt hamnar mellan stolarna

“Vi fokuserar på lösningar som riktar sig mot målgruppen mellan 18 och 29 år. Just i det här åldersspannet ser vi att man lätt hamnar mellan stolarna där man inte längre omfattas av samma system som man gör när man är yngre. Vi ser att det är en eskalerande utveckling i den här målgruppen där allt fler mår sämre”, säger Gayatri Rathinavelu, operativt ansvarig för Next in mind.

Öka medvetenheten om frågan

Hon beskriver att satsningen dels har som syfte att synliggöra och lyfta fram hur utbred psykisk ohälsa är bland unga, men också genom ett inkubatorprogram öppna dörren för nya vinstdrivande och icke vinstdrivande innovationer, satsningar och startups som arbetar med frågan att växa och skala upp.

“Inkubatorn riktar sig till verksamheter som jobbar inom psykisk hälsa men där vi har identifierat tre områden som vi kommer fokusera på. Dessa omfattar innovationer som jobbar med kunskapshöjande insatser kring psykisk hälsa och avstigmatisering, innovationer som jobbar förebyggande och med att stärka unga vuxnas psykiska hälsa för att nå deras fulla potential, och innovationer som hjälper de som redan mår dåligt och hjälpa den gruppen att läka."

De ska ha en ambition att att skala upp sin påverkan

Vilka kriterier måste uppfyllas för att bli antagen till inkubatorn?

“Vi letar efter verksamheter som varit i gång ett par år och som kan visa att deras intervention kan skapa en positiv förändring. De ska ha en ambition att att skala upp sin påverkan."

De bolag som antas till Next in Mind ska enligt Gayatri Rathinavelu få hjälp med att ta fram strategier för uppskalning, tillgång till nätverk av experter inom området, men även med förberedelse inför framtida kapitalintag.

“Efter att man gått igenom inkubatorprogrammet som sträcker sig över ett och ett halvt år är tanken att man ska få möjlighet att möta och pitcha inför potentiella investerare. Det rör sig om investerare och finansiärer av olika slag då vi riktar oss till satsningar som både är vinstdrivande och inte vinstdrivande."

För de som antas till programmet finns även möjlighet att få viss finansiering under inkubatortiden från Next in mind.

“Under programmets gång kommer vi att erbjuda ett visst kapitalstöd för att deltagarna ska kunna ta del av inkubatorstödet och allokera resurser för att integrera det in i sin verksamhet.”

Hur mycket stöd kommer ni att ge?

“Det kommer att ligga mellan 25 000 till 50 000 euro."

Hoppas öppna ögonen hos andra aktörer

Next in mind har nu öppnat upp för ansökningar till inkubatorprogrammet som stänger sin ansökningsprocess i början av december.

“Vi kommer efter det att välja ut 20 stycken sociala entreprenörer som antas till inkubatorn som startar upp i maj 2024.”

Gayatri Rathinavelu hoppas att de tre organisationernas initiativ ska väcka större intresse för utmaningarna som finns i målgruppen och att mer kapital går till innovationer för unga vuxna.

“Målet är att vi i praktiken ska få ut ett antal starka sociala innovationer som har fått bra förutsättningar för att skala upp sina verksamheter i Norden. Att vi nu går in här hoppas jag ska öppna ögonen hos andra aktörer för möjligheten att investera och göra impact i den här viktiga frågan.”

LÄS MER: Social hållbarhet kliver fram ur klimatskuggan: "Aptiten är jättestor"

Next in mind

En inkubator lanserad av de tre organisationerna:

Reach for Change – stödprogram för sociala entreprenörer med innovativa lösningar som gör livet bättre för barn och unga.

The Inner Foundation – investerare och stiftelse med målet att katalysera samhällsförändring, genom att investera i innovativa lösningar som främjar inre hälsa, inkludering, rättvisa och mångfald.

Tim Bergling Foundation – stiftelse som jobbar för att barn och unga ska må bra, känna trygghet och framtidstro men också att de som mår dåligt snabbt ska erbjudas stöd.

Dela artikeln:

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis!)
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Fortsätt läsa – kom in i loopen!

  • Håll dig i loopen med vårt dagliga nyhetsbrev (gratis)!
  • Knyt värdefulla kontakter på våra meetups
  • För entreprenörer: kurerade tips på finansiering att söka
  • För investerare: Sveriges enda nyhetsbrev för impact-investerare
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.