Impact-svepet

Imported item 2

Tre saker att hålla koll på i dag.

🕒 Försinkat COP28 möter hård kritik. Efter att den officiella slutpunkten för COP28 passerats på onsdagen, råder fortsatt oenighet om hur fossila bränslen ska hanteras framåt. EU och USA:s tidigare vicepresident Al Gore har tillsammans med flera andra länder fördömt det nuvarande utkastet som ligger på bordet. Det undviker konkreta åtgärder för utfasning av fossila bränslen vilket kritiserats hårt och kallats urvattnat. Oljeproducenten Saudiarabien pekas ut som en av huvudmotståndarna till de strikta formuleringar om slutgiltig utfasning av fossila bränslen som ett stort antal länder ställer sig bakom.

🚗 Nordiska pensionsfonder kräver möte med Tesla. Pensionsfonder från Norden, inklusive svenska Folksam, förbereder att skicka ett brev till Tesla där de kräver respekt för kollektiva förhandlingsrättigheter, rapporterar Reuters. Fonderna som kollektivt äger aktier i elbilstillverkaren värda över en halv miljard dollar planerar att begära ett möte för att diskutera Teslas vägran att godkänna svenska mekanikers krav på kollektivavtal.

🔥Historiskt mycket utsläpp från bränder. Under 2023 nådde koldioxidutsläppen från skogsbränder toppnivåer globalt, enligt en ny rapportfrån EU:s klimatövervakningsprogram Copernicus. Skogsbränderna som drabbade Kanada toppar listan och stod för utsläpp på 480 megaton koldioxid. Under året har Copernicus även registrerat en ökning av omfattande bränder i medelhavsregionen, Australien och i Indonesien. Rapporten pekar på att sambandet mellan klimatförändringar och skogsbränder, och framhåller hur ökande temperaturer förvärrar brändernas intensitet och frekvens.

Dela artikeln:

Fler artiklar:

No items found.